Jurgen Habermas: Komunikacinio veiksmo teorija

3 psl. / 933 žod.

Ištrauka

Demokratija suteikė galimybę privačią gyvenimo sferą atskirti nuo viešosios: aiškiai nubrėžtos ribos, kur valstybei kištis negalima. Vieša erdvė – tai laisvės sritis. Visuomenei suteikta teisė prisidėti prie valstybės politikos formavimo, garsiai reikšti savo nuomonę, kalbėti apie savo problemas bei patirtis ir t.t.. Atsirado platus diskusijų laukas, kuriame kiekvienas yra laisvas pasisakyti ir siūlyti sprendimus bendriems reikalams spręsti.

Vokiečių filosofui ir sociologui Jurgen Habermasui viešoji erdvė reiškia „socialinio gyvenimo karalystę, kurioje formuojama viešoji nuomonė“, „mediatorę tarp valstybės ir visuomenės“. Viešojoje sferoje iš daugybės individualių nuomonių yra suformuojama viešoji nuomonė bei sutariama dėl bendrų tikslų. J. Habermasas vartoja tokį apibūdinimą kaip „viešas kūnas“ (public body), kuriame individai išreiškia ir viešai skleidžia savo nuomomonę visuotinės svarbos klausimais. Teoretikas pažymi, kad tokiame dideliame viešąjame kūne reikalingos specialios priemonės perduoti informacijai. Šią funkciją atlieka laikraščiai, žurnalai, radijas ir televizija – šios medijos yra šiandienos viešoji erdvė.


Reziumė

Autorius
bluett
Tipas
Rašinys
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 29, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Viešosios politikos analizės instrumentai: sąvokos, koncepcijos, metaforos, schemos, modeliai, teorijos, paradigmos - jų prasmės, reikšmės ir kritiškas požiūris. Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų samprata

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Aktualumas. Viešoji politika daugiausia dėmesio skiria tam, kaip problemos iškeliamos ir artikuliuojamos, ir kaip jos įtraukiamos į politikos darbotvarkę.Tačiau be viso to yra...

Viešojo administravimo teorija

Viešasis administravimas Prezentacija 2014 m. laurute.2302
Dalis viešojo administravimo teorijos, akcentuojant viešųjų ir privačių organizacijų skirtumus, viešojo administravimo organizacijų teorijas.