Kaip kalbinis apsisprendimas XIX a. pab. XX a. pradž. Nulėmė žmogaus veiklą? Argumentuokite ( V. Kudirka, Maironis)

3 psl. / 1447 žod.

Ištrauka

Lietuvių grožinė literatūra dar jauna, pradėta kurti tik XVIII amžiuje. Šioje literatūroje atsispindi tikrasis gyvenimas, atskleidžiami žmonių jausmai ir aprašomos problemos, kurios yra aktualios visais laikais. Skaitydami šią literatūrą, mes pradedame mąstyti apie gyvenimo prasmę : ar ji vis dar tokia pati, kaip anksčiau, ar ne. Devyniolikto amžiaus pabaigoje ir dvidešimto pradžioje lietuvių poetai negali sudvasinti daiktiškosios materijos apeidami moralines tiesas. Jie privalo įžvelgti savoje kasdienybėje amžinus žmogiškuosius aspektus, kuriuos suformulavo krikščioniškoji filosofija ir bažnyčia. Lietuvių poetai šiuo laikotarpiu įsipareigojo taip mylimai tėvynei ir tapo svarbiais nepriklausomybės metų (1918-1940m ) balsais. Rašytojai buvo ypatingai atsidavę tėvynei, visomis išgalėmis stengėsi išsaugoti jos identitetą, šlovinti kultūrą bei pačią Lietuvą priespaudos laikotarpiu. Jų balsai buvo svarbūs ne tik to meto žmonėms, bet kalbai bei kultūrai. Kalbinis apsisprendimas ir tėvynės meilė buvo pagrindinė to meto vertybė. Poetai herojiškai kovojo bei savąja kūryba skatino lietuviškumą, jo saugojimą, o tie, kurie buvo susirūpinę tik savo gerove, būdavo satyriškai vaizduojami ( ypatingai tai atsispindi Maironio kūryboje). Autoriai suprato lietuvių kalbos svarbą ir jos grožį. Tad šioje kalboje pabandysime išsiaiškinti, kokius svarbius gyvenimo klausimus, aktualius šių laikų žmogui, kelia grožinė lietuvių literatūra.

           Vienas iš klausimų, kuris aktualus šių laikų žmogui, kaip gyventi prasmingai. Apie tai daug rašė Vincas Kudirka - publicistas, poetas, literatūros kritikas bei tautai dirbęs žmogus. Jo kūryba darė labai didelę įtaką mūsų tautos bei jos vertybių formavimuisi. Pagrindinė prasmingo gyvenimo taisyklė Kudirkai – dirbti. Jis  visą gyvenimą labai daug dirbo Lietuvos labui : įkūrė Varšuvos lietuvių studentų patriotinę draugiją „Lietuva“, rūpinosi laikraščio „Varpas“ leidimu, skatino lietuviško teatro veiklą, rašė straipsnius, kuriuose budino pilietinę žmonių sąžinę. Dėl šių savo darbų Kudirka ir liko nepamirštas iki šių dienų.


Reziumė

Autorius
lukas.bizys
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Kalbotyros mokslų atstovas Deividas Kristalas teigia: ,,Pabandykite įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu anglų kalba ir toliau plistų kaip iki šiol. Galbūt kada nors tai būtų vienintelė kalba, kurios reikėtų mokytis , o jei taip nutiktų, tai būtų didžiausia pasaulį kada nors ištikusi nelaimė. Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį

Literatūra Rašinys eha112
Be abejo, tai būtų kada nors pasaulį ištikusi labai didelė nelaimė. Aš visiškai pritariu kalbotyros mokslų daktaro minčiai ir pabandysiu argumentuoti kalbininko mintį...