Humanitariniai mokslai / Literatūra

Asmenybės laikysena II pasaulinio karo metu

0 atsiliepimų
Autorius:

Pasak lietuvių poeto egzistencialisto Vytauto Mačernio, reikia „mokėti gyventi nors ir dūžtančiose formose“, kai gyvenime nebematoma prasmė ir viskas slysta iš po kojų. XX amžiaus pirmojoje pusėje vykęs Antrasis pasaulinis karas - permainingas, istoriškai sudėtingas bei daug skaudžių patirčių atnešęs laikotarpis. Neabejotinai karo įvykiai, menkinantys žmogaus laikyseną, palietė ir tuometinius žymius Lietuvos rašytojus, inteligentus : XX amžiaus vidurio poetę neoromantikę, Salomėją Nėrį, kuri išreiškia savo sielvartą eilėraščių rinkinyje „Prie didelio kelio“, bei  XX amžiaus lietuvių rašytoją prozininką  Balį Sruogą, kuris memuarų knygoje „Dievų miškas“ rašė apie žmogaus dvasinę, moralinę stiprybę, kurią suteikdavo vienintelis išsigelbėjimas - ironija. Šių rašytojų tekstai parodo, kokia buvo asmenybės laikysena II pasaulinio karo metu.

Salomėjos Nėries kūryboje vaizduojamas žmogus, kuris, atsidūręs ribinėje situacijoje, gali priimti skubotus sprendimus, tačiau kaltę dėl padarytų klaidų supranta ir dėl to atgailauja bei yra pasiryžęs būti teisiamas. Salomėja Nėris – XX amžiaus vidurio lyrikė, neoromantikė, būdama jautri asmenybė nesugebėjo apsiginti nuo stalinistinių idėjų propagavimo, todėl naiviai tikėjo, jog gali padėti Lietuvai kartu su sovietų įkurta marionetine Liaudies vyriausybe. Tad ji, su dar keliais lietuvių rašytojais, buvo įtraukta į delegaciją, turinčią vykti į Maskvą, prašyti priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Kartu buvo pasinaudota ir rašytojų literatūriniu talentu. Salomėjai Nėriai teko parašyti „Poemą apie Staliną“, kurią Maskvoje, Aukščiausioje Taryboje, po oficialios Justo Paleckio kalbos ji perskaitė prieš visą auditoriją. Poetė atsidūrė dėmesio centre ir tapo sovietų surengto spektaklio didžiausia puošmena, didžiausiu ginklu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1152 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žiemos karas. Suomija Antrojo Pasaulinio karo metu
Referatas Žiemos karas. Suomija Antrojo Pasaulinio karo metu

Šio rašto darbo tikslai yra šie: išnagrinėti, kokie buvo rusų motyvai puolant Suomiją, kas visgi [...]

Kauno tvirtoves vaidmuo I-ojo Pasaulinio karo metu
Referatas Kauno tvirtoves vaidmuo I-ojo Pasaulinio karo metu

I-asis Pasaulinis karas įtraukė visą Lietuvą, o tame tarpe ir Kauno miestą, į savo sukūrį [...]

Lietuvos valstybės karinis potencialas Antrojo Pasaulinio karo pradžioje
Referatas Lietuvos valstybės karinis potencialas Antrojo Pasaulinio karo pradžioje

Pagrindinis šio darbo probleminis klausimas – koks buvo Lietuvos karinis potencialas prasidėjus kariniam konfliktui ir [...]

Rusija Pirmojo pasaulinio karo metais
Prezentacija Rusija Pirmojo pasaulinio karo metais

Darbas apima Rusijos politinę (revoliucijos, perversmai, valdžios struktūros ir jų pokyčiai), ekonominę ir karinę padėtį [...]

Lietuvių literatūra  Antrojo Pasaulinio  Karo ir pokario metais
Prezentacija Lietuvių literatūra Antrojo Pasaulinio Karo ir pokario metais

1. Apžvelgsime Antrojo pasaulinio karo ir pokario metų literatūrą, remdamiesi istoriniu kontekstu. 2. Gilinsime gebėjimą tikslingai skaityti [...]

Šaltojo karo pradžia ir Europos padalinimas II Pasauliniam Karui pasibaigus
Referatas Šaltojo karo pradžia ir Europos padalinimas II Pasauliniam Karui pasibaigus

Pasibaigus antrajam pasauliniam karui iškilo dvi supervalstybės (JAV ir SSRS), tarp kurių išaugo didelė įtampa [...]

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais
Prezentacija Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje [...]

Holokaustas Antrojo pasaulinio karo metais
Prezentacija Holokaustas Antrojo pasaulinio karo metais

Holokaustas – sistemingas, masinis žydų genocidas, vykdytas Antrojo pasaulinio karo metais Adolfo Hitlerio vadovaujamų nacių bei jų kolaborantų* [...]

Praeities nuotrupos Liudvikas Rėzos atsiminimuose „Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio“
Rašinys Praeities nuotrupos Liudvikas Rėzos atsiminimuose „Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio“

Apie praeitį tiek kalbėta, dainuota ir rimuota, kad nežinia, kada pradėta į ją žvelgti kaip [...]

Antrojo pasaulinio karo pradžios atgarsiai Pietų Amerikos lietuvių spaudoje
Kursinis darbas Antrojo pasaulinio karo pradžios atgarsiai Pietų Amerikos lietuvių spaudoje

Lietuva nedidelė valstybė, tačiau emigrantų į pasaulį išleidusi yra ganėtinai daug – tiek, kad kartais [...]

Žmogaus laikysena antrojo pasaulinio karo ir pokario laikotarpiu
Rašinys Žmogaus laikysena antrojo pasaulinio karo ir pokario laikotarpiu

Šiandien žmonės gyvena nebijodami dėl savo gyvybių. Jiems atrodo, kad nieko blogo negali nutikti ir [...]

Rusija pirmojo pasaulinio karo metais
Prezentacija Rusija pirmojo pasaulinio karo metais

Revoliucijos priežastys : 1.Nesėkmės kare didino įvairių gyventojų sluoksnių nepasitenkinimą: streikavo darbininkai, bruzdėjo valstiečiai. 2.Pagilėjo [...]

Antrojo pasaulinio karo chronologija
Konspektas Antrojo pasaulinio karo chronologija

-   rugsėjo 1 d. užpuola Lenkiją. Prasideda II – as pas. karas. Okupuoja vakarinę Lenkijos [...]

Asmenybės laikysena ribinėmis situacijomis(A.Škėma, V.Mykolaitis-Putinas, J.Tumas-Vaižgantas)
Rašinys Asmenybės laikysena ribinėmis situacijomis(A.Škėma, V.Mykolaitis-Putinas, J.Tumas-Vaižgantas)

                  Identitetas, dar kitaip vadinamas asmens tapatumu, galėtų būti paaiškinamas kaip savęs, kaip individo, suvokimas.

Asmenybės laikysena ir jos atspindžiai lietuvių literatūroje
Rašinys Asmenybės laikysena ir jos atspindžiai lietuvių literatūroje

Asmenybės sąvoka plati ir sudėtinga, apimanti fizinius ir psichologinius žmogaus ypatumus. Šiandien ne kiekvienas gyventojas [...]