Prezidentinis ir pusiau prezidentinis valdymas: lyginamoji analizė

13 psl. / 2757 žod.

Ištrauka

Politinė sistema – vienas iš svarbiausių aspektų, nusakančių, kokiais principais bus formuojama reali valstybės politika. Tinkamas jos pasirinkimas atsižvelgiant į aplinkybes gali lemti tai, ar susiformuos stabili demokratininiais principais paremta realioji politika, ar valdymas bus efektyvus, ar bus galima išvengti vyriausybinių krizių ir panašiai. Gebėjimas įvertinti pagrindinių demokratiniais principais paremtų sistemų teigiamas bei neigiamas puses atveria galimybes geriau suvokti šiuolaikines valstybes, tuo tarpu ir Lietuvą, ištinkančią neefektyvaus darbo problemą, numatyti tolesnius veiksmus, kurie padėtų kurti stabilų ir konstruktyvų rėžimą

Aktualumas. Besikuriant demokratinėms valstybėms rytų šalyse, naudinga suvokti, kokia sistema būtų efektyviausia siekiant įgyvendinti tikslus.

Objektas. Prezidentinė ir mišrioji politinės sistemos.

Tikslas. Palyginti prezidentinės ir mišriosios politinių sistemų bruožus.

Šio tikslo atskleidimui pasitelkiami šie uždaviniai:

  • Išanalizuoti prezidentinės politinės sistemos bruožus
  • Išanalizuoti mišrios politinės sistemos bruožus
  • Gautus rezutatus palyginti, išskirti jų privalumus

Metodai. Darbui atlikti bus pasitelkti aprašomasis, dokumentų analizės ir lyginamasis metodai.

Tyrimo šaltinių bazė. Šis referatas parašytas remiantis G.Sartori knyga „Lyginamoji konstitucinė analizė“, Gedimino Vitkaus vadovėliu – „Politologija“ bei JAV ir Prancūzijos konstitucijomis.

Struktūra. Darbą sudaro trys dalys: I – prezidentinės sistemos bruožų analizė, II – pusiau prezidentinės bruožų analizė, III – prezidentinės ir pusiau prezidentinės sistemų bruožų palyginimas.


Turinys

  • ĮVADAS 3 1. PREZIDENTINĖ POLITINĖ SISTEMA 4 1.1. Ryšiai tarp institucijų prezidentinėje sistemoje 4 1.2. Prezidento galios 5 1.1 Privalumai ir trūkumai 6 2. PUSIAU PREZIDENTINĖ SISTEMA 7 2.1. Ryšiai tarp institucijų pusiau prezidentinėje sistemoje 7 2.2. Prezidento galios 8 2.3. Privalumai ir trūkumai 9 3. SISTEMŲ PALYGINIMAS 10 3.1. Tarpinstitucinių ryšių panašumai ir skirtumai 10 3.2. Prezidento galių palyginimas 11 IŠVADOS 12 LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
withoutnick
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.79
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
13 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Kokybiškai parašytas darbas. Patiko jo struktūra - šiame referate aiškiai atskiriami skirtingi bruožai, todėl puikiai tinka naudoti ir kaip mokymosi priemonę.

Susiję darbai

Lyginamoji institucinė JAV ir Irako analizė

Politologija Referatas 2010 m. dovydas
XXI a. pradžia globaliame pasaulyje buvo kaip niekad įtempta. Jungtinių Amerikos Valstijų sionizmas (kas turi didžiausią galią, tas nori tvarkyti visą pasaulį pagal...

Vokietijos ir LR valdymo formų lyginamoji analizė

Politologija Referatas atile
Tikslas: Palyginti analizuojamas konstitucijas; Uždaviniai: 1. Susipažinti su Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis; 2. Palyginti valdžios institucijas; 3. Prezidento veiklos ir...