Palūkanų norma kaip pinigų rinkos kaina

14 psl. / 2008 žod.

Ištrauka

Finansų rinkų veikla labai svarbi šalies ūkiui socialiniu bei ekonominiu požiūriu, nes turi didžiulę įtaką ekonomikos augimui, efektyviam finansinių išteklių naudojimui šalyje. Finansų rinkose paskirstomi finansiniai ištekliai tarp rinkos dalyvių. Jose prekiaujama finansiniu turtu. Finansų rinkos padeda sumažinti riziką, paskirstydamos tarp daugelio rinkos dalyvių, pagreitina pinigų apyvartumą, tuo sudarant galimybę efektyviau naudoti finansinius išteklius, teikia informaciją rinkos dalyviams. Taip didina finansų rinkos galimybes.
Finansų rinkos padeda įmonėms optimaliai tvarkyti savo dabartines ir būsimas lėšas, suteikia galimybę naudoti daugybę finansinių instrumentų. Žinomos tokios finansų rinkos:
• kapitalo ar nuosavybės (ilgalaikių vertybinių popierių) rinka;
• pinigų ir valiutos rinkos;
• aukso rinkos;
• hipotekos rinkos.
Per finansų rinkas vyksta kapitalo koncentracija, teikiami kreditai ir pasikeitimas laisvais piniginiais ištekliais. Svarbiausią vaidmenį atlieka finansinės institucijos, kurios padeda judėti grynųjų pinigų srautams iš pinigų turėtojų pas juos, kuriems pinigai reikalingi. Finansų rinkos padeda užmezgant tiesioginius kontaktus tarp finansinių išteklių pirkėjų ir pardavėjų.
Finansiniai tarpininkai yra finansinės įstaigos, kurios priima pinigus ir savo nuožiūra naudoja, t. y. teikia paskolas arba kitas finansines paslaugas. Tai komerciniai bankai, draudimo kompanijos, pensijų fondai, holdingo kompanijos, lizingo ir faktoringo firmos, kredito unijos, investicinės bendrovės.
Bankai turi teisę rinkti indėlius ir gautas lėšas naudoti paskoloms teikti tiems subjektams, kuriems trūksta pinigų konkrečiai ūkinei veiklai plėtoti. Taigi laikinai nenaudojami pinigai patenka į šalies finansų sistemą ir didina jos galias. Iš tikrujų bankai perka pinigus kaip išteklius ir parduoda juos kaip savo prekę, o skirtumas tarp parduodamų pinigų kainos, t. y. (palūkanos už paskolas) ir perkamų pinigų kainos (palūkanos už indėlius) yra vadinamas marža ir sudaro pagrindines banko veiklos pajamas.
Bankų vaidmuo pasireiškia šalies pinigų politikoje, t. y. centrinio banko pinigų politikos veiksmingumas labai priklauso nuo to, kaip sėkmingai šalies komerciniai bankai perduoda pinigų politikos signalus ūkio subjektams. Bankas veikia skolindamasis pinigus viena kaina ir skolindamas juos už di¬desnę kainą. Istoriškai taip susiklostė, kad bankininkai daugiau dėmesio skyrė skolinimui, o ne skolinimuisi. Lėšų įsigijimas buvo traktuojamas lyg ir kaip mechaninė operacija, kai mokama už indėlius palūkanų norma yra nustatyta pagal kartelinius susitarimus arba pagal vyriausybės nustatytą aukščiausią leistinąją ribą. Ir atvirkščiai, vertindami paskolų prašymus, ban¬kai rodė daug daugiau profesionalumo ir išradingumo. Bankų plėtrai didelę įtaką turi Lietuvos ekonomikos sparti raida. Pelningumo augimui didžiausią įtaką turėjo grynųjų palūkanų pajamų padidėjimas, o jį nulemia sparčiai augantis bankų paskolų portfelis bei padidėjusi realioji palūkanų marža. Įtakos pelno padidėjimui turi išaugęs bankų veiklos efektyvumas.
Tikslas – išanalizuoti palūkanų normą ir pinigų rinką.
Uždaviniai – išsiaiškinti palūkanų esmę, palūkanų normų struktūrą, riziką ir pinigų rinką.
Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė.
Pagrindinis tikslas: paanalizuoti palūkanų norma kaip pinigų rinkos kaina.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PALŪKANŲ ESMĖ5
  • 1.1. NOMINALIOJI IR REALIOJI PALŪKANŲ NORMA6
  • 1.2. SKOLINAMŲJŲ LĖŠŲ PASIŪLA IR PINIGŲ PAKLAUSA6
  • 2. PALŪKANŲ NORMŲ STRUKTŪRA8
  • 3. PALŪKANŲ NORMŲ TERMINŲ STRUKTŪRA9
  • 4. PALŪKANŲ NORMŲ RIZIKA9
  • 5. PINIGŲ RINKOS10
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
spyglys76
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 9, 2014
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Palūkanų normų matavimo būdai

Finansai Referatas 2012 m. kotryna
Įvadas Temos aktualumas: Didžioji dalis Lietuvos Respublikos valstybės gyventojų naudojasi finansinėmis paslaugomis kurios yra neatsiejamos nuo palūkanų normų. Kadangi bankai teikdami paskolas žmonėms...