Ekonomika ir verslas / Finansai

Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis.

0 atsiliepimų
Autorius:

 Europos Sąjungoje vyraujanti valstybės valdymo forma – demokratija. ES valstybėse „tvarkomasi“ parlamento dėka, taip pat visose šalyse veikia savivaldos. Visos valstybės per atitinkamus valdymo organus atlieka tam tikras funkcijas: švietimo, komercijos ir t.t. Tačiau norint kuo geriau įgyvendinti visas šias funkcijas valdymo institucijoms reikalingos lėšos. Lietuvos atveju jos gaunamos iš Vyriausybės ir Seimo patvirtinto metinio biudžeto. Metinis biudžetas yra skirstomas savivaldybių, kurios lėšas į jį surenka iš mokesčių mokėtojų, akcizų ir pan. Be jų mūsų valstybė gyvuoti negalėtų, kadangi ji pati nesukuria jokio produkto.

Lietuvoje mokesčiai sudaro pagrindinę rinkos ekonomikos šalies valstybės biudžeto pajamų dalį. Pirmasis bendras rodiklis, apibūdinantis jų vaidmenį šalies ekonomikoje, yra visų apmokestinimo įplaukų dalis bendrajame vidaus produkte. Antrasis mokesčių rodiklis apibūdina apmokestinimo pajamų pasiskirstymą pagal įvairius biudžeto sandaros lygmenis. Teoriškai valstybės mokesčių sistema turi būti sudaroma atsižvelgiant į apmokestinimo principus ir apmokestinimui keliamus uždavinius.

           2004m., Lietuvai įstojus į ES, mokesčių sistemoje įvyko daug permainų, tačiau pačios reikšmingiausios įvyko paskutiniaisiais metais. Dėl šių permainų komplikuoti mokesčių sistemos klausimai yra plačiai diskutuotini, o tai rodo temos praktinį ir teorinį aktualumą. Dėmesys sutelktas į viena iš pagrindinių mokesčių- GPM.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemą, jos sandarą bei palyginti ją su ES narių Latvijos GPM mokesčiu.

Darbo objektas – Lietuvos ir Latvijos GPM mokestis.

.

Darbo tikslui pasiekti iškelti šie darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemą teoriniu aspektu;
 2. Išanalizuoti gyventojų pajamų mokestį Lietuvoje 2006-2010m.
 3. Palyginti LR taikomą GPM su pasirinktos ES valstybės (Latvija) analogišku mokesčiu 2007-2009m.
 4. Identifikuoti teigiamus ir neigiamus veiksnius, turėjusius įtakos GPM surinkimui

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4285 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas 2psl.
 • 1.Lietuvos mokesčių sistema 3psl.
 • 1.1 Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata 3psl.
 • 1.2 Mokesčių elementai 3psl.
 • 1.3 Mokesčių administravimas 4psl.
 • 1.4 Mokesčių funkcijos 5psl.
 • 2. Pagrindinės biudžetą sudarančių mokesčių rūšys 7psl.
 • 2.1 Gyventojų pajamų mokestis 7psl.
 • 3. Latvijos mokesčių sistema 9psl.
 • 3.1 Gyventojų pajamų mokestis 10psl.
 • 4. Gyventojų pajamų mokesčio analizė Lietuvoje 11ps.
 • 4.1 Gyventojų pajamų mokesčio našta Lietuvoje ir Latvijoje 15psl.
 • Išvados 17psl.
 • Naudota literatūra 18psl.
 • Užduotis ir jos sprendimas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis
Referatas Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis

Mokesčiai yra pagrindinis valstybės pajamų formavimo būdas, istoriškai atsiradęs kartu su valstybe. Mokesčiai surenkami ir [...]

Gyventojų pajamų mokestis, kaip LR mokesčių sistemos dalis
Referatas Gyventojų pajamų mokestis, kaip LR mokesčių sistemos dalis

Mūsų pasirinkta tema yra aktuali visiems žmonėms, kurie gauna pajamas iš darbo santykių arba kitokios [...]

Gyventojų pajamų mokestis: progresinė mokesčių sistema
Prezentacija Gyventojų pajamų mokestis: progresinė mokesčių sistema

Įvadas; Mokesčių sistemos rūšys: Proporcinė mokesčių sistema; Progresinė mokesčių sistema; Regresinė mokesčių sistema; Gyventojų pajamų [...]

Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų
Referatas Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų

Nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias finansinis šaltinis, duodantis lėšų atlikti įvairias - apsaugos [...]

Gyventojų pajamų mokesčių lengvatos ir jų našta Lietuvos nacionaliniam biudžetui
Diplominis darbas Gyventojų pajamų mokesčių lengvatos ir jų našta Lietuvos nacionaliniam biudžetui

Valstybės mokesčių sistema su visais šalies mokesčiais yra pagrindiniai nacionalinio biudžeto rėmai, kurie palaiko šalies [...]

Mokesčiai, kaip valstybės pajamų šaltinis
Referatas Mokesčiai, kaip valstybės pajamų šaltinis

Kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad viena iš jam skirtų prievolių yra mokėti mokesčius. Tačiau retas [...]

Lietuvos mokesčių sistema
Referatas Lietuvos mokesčių sistema

Šiame referate bus aptarti šie dalykai: • Lietuvos Respublikos mokesčių sistema; • Gyventojų pajamų mokestis; • Pelno mokestis; • Pridėtinės vertės mokestis; • Akcizai; • Įmokos socialiniam [...]

Valstybės mokesčių sistema
Referatas Valstybės mokesčių sistema

Valstybės vykdomoms funkcijoms finansuoti reikalingi finansiniai ištekliai, kurių pagrindu išlieka surenkamos pajamos, iš šalyje veikiančių [...]

Norvegijos mokesčių sistema
Referatas Norvegijos mokesčių sistema

Kiekviena valstybė, veikdama per parlamentą ir valdymo organus, atlieka daug funkcijų – apsaugos, gamybinės ir [...]

Didžiosios Britanijos mokesčių sistema
Prezentacija Didžiosios Britanijos mokesčių sistema

•Didžiosios Britanijos mokesčių sistema buvo kuriama kelis šimtus metų, ir yra laikoma viena stabiliausių pasaulyje. •XX [...]

Mokesčių sistema ir jos įtaka verslui Lietuvoje ir ES
Kursinis darbas Mokesčių sistema ir jos įtaka verslui Lietuvoje ir ES

Kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad viena iš jam skirtų prievolių yra mokėti mokesčius. Tačiau retas [...]

 Delspinigiai, kaip mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas
Referatas Delspinigiai, kaip mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas

Mokesčiai sudaro didelę Valstybės biudžeto dalį, todėl lėšų patekimas į biudžetą turi būti užtikrintas. Dėl [...]

Mokesčių sistema Europos Sąjungos šalyse. Panašumai ir skirtumai
Kursinis darbas Mokesčių sistema Europos Sąjungos šalyse. Panašumai ir skirtumai

Mokesčių sistema - tai lyg sandoris tarp valstybės ir piliečio, kuriame nuolat vyksta optimalaus abiejų [...]

Belgijos mokesčių sistema
Prezentacija Belgijos mokesčių sistema

Analizuojamo darbo tikslas – išsiaiškinti, kokie mokesčiai yra sumokami Belgijoje. Toliau darbe pateikiama dvi pagrindinės dalys.

Belgijos mokesčių sistema
Kursinis darbas Belgijos mokesčių sistema

Analizuojamo darbo tikslas – išsiaiškinti, kokie mokesčiai yra sumokami Belgijoje. Toliau darbe pateikiama dvi pagrindinės dalys.