Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis.

20 psl. / 4285 žod.

Ištrauka

Europos Sąjungoje vyraujanti valstybės valdymo forma – demokratija. ES valstybėse „tvarkomasi“ parlamento dėka, taip pat visose šalyse veikia savivaldos. Visos valstybės per atitinkamus valdymo organus atlieka tam tikras funkcijas: švietimo, komercijos ir t.t. Tačiau norint kuo geriau įgyvendinti visas šias funkcijas valdymo institucijoms reikalingos lėšos. Lietuvos atveju jos gaunamos iš Vyriausybės ir Seimo patvirtinto metinio biudžeto. Metinis biudžetas yra skirstomas savivaldybių, kurios lėšas į jį surenka iš mokesčių mokėtojų, akcizų ir pan. Be jų mūsų valstybė gyvuoti negalėtų, kadangi ji pati nesukuria jokio produkto.

Lietuvoje mokesčiai sudaro pagrindinę rinkos ekonomikos šalies valstybės biudžeto pajamų dalį. Pirmasis bendras rodiklis, apibūdinantis jų vaidmenį šalies ekonomikoje, yra visų apmokestinimo įplaukų dalis bendrajame vidaus produkte. Antrasis mokesčių rodiklis apibūdina apmokestinimo pajamų pasiskirstymą pagal įvairius biudžeto sandaros lygmenis. Teoriškai valstybės mokesčių sistema turi būti sudaroma atsižvelgiant į apmokestinimo principus ir apmokestinimui keliamus uždavinius.

2004m., Lietuvai įstojus į ES, mokesčių sistemoje įvyko daug permainų, tačiau pačios reikšmingiausios įvyko paskutiniaisiais metais. Dėl šių permainų komplikuoti mokesčių sistemos klausimai yra plačiai diskutuotini, o tai rodo temos praktinį ir teorinį aktualumą. Dėmesys sutelktas į viena iš pagrindinių mokesčių- GPM.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemą, jos sandarą bei palyginti ją su ES narių Latvijos GPM mokesčiu.

Darbo objektas – Lietuvos ir Latvijos GPM mokestis.

.

Darbo tikslui pasiekti iškelti šie darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemą teoriniu aspektu;
 2. Išanalizuoti gyventojų pajamų mokestį Lietuvoje 2006-2010m.
 3. Palyginti LR taikomą GPM su pasirinktos ES valstybės (Latvija) analogišku mokesčiu 2007-2009m.
 4. Identifikuoti teigiamus ir neigiamus veiksnius, turėjusius įtakos GPM surinkimui

Turinys

 • Įvadas 2psl.
 • 1.Lietuvos mokesčių sistema 3psl.
 • 1.1 Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata 3psl.
 • 1.2 Mokesčių elementai 3psl.
 • 1.3 Mokesčių administravimas 4psl.
 • 1.4 Mokesčių funkcijos 5psl.
 • 2. Pagrindinės biudžetą sudarančių mokesčių rūšys 7psl.
 • 2.1 Gyventojų pajamų mokestis 7psl.
 • 3. Latvijos mokesčių sistema 9psl.
 • 3.1 Gyventojų pajamų mokestis 10psl.
 • 4. Gyventojų pajamų mokesčio analizė Lietuvoje 11ps.
 • 4.1 Gyventojų pajamų mokesčio našta Lietuvoje ir Latvijoje 15psl.
 • Išvados 17psl.
 • Naudota literatūra 18psl.
 • Užduotis ir jos sprendimas

Reziumė

Autorius
vylman
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 19, 2015
Apimtis
20 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Gyventojų pajamų mokestis: progresinė mokesčių sistema

Finansai Prezentacija syyypt
Įvadas; Mokesčių sistemos rūšys: Proporcinė mokesčių sistema; Progresinė mokesčių sistema; Regresinė mokesčių sistema; Gyventojų pajamų mokestis; Gyventojų pajamų mokesčių palyginimas: Lietuvoje; Prancūzijoje; Danijoje;...

Valstybės mokesčių sistemos analizė

Finansai Kursinis darbas syyypt
Tyrimo aktualumas. Mokesčiai buvo renkami jau daugiau nei prieš 6000 metų. Iš pradžių, mokesčiai buvo renkami natūra, vėliau jau ir pinigais. Todėl mokesčių...

Palūkanų norma kaip pinigų rinkos kaina

Finansai Referatas 2008 m. spyglys76
Finansų rinkų veikla labai svarbi šalies ūkiui socialiniu bei ekonominiu požiūriu, nes turi didžiulę įtaką ekonomikos augimui, efektyviam finansinių išteklių naudojimui šalyje. Finansų...