Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu

11 psl. / 2243 žod.

Ištrauka

Politika yra neatsiejama nuo komunikacijos, kadangi politiniai procesai yra įgyvendinami per komunikaciją: nuo rinkėjų interesų ir lūkesčių įvardijimo, visuomeninių problemų identifikavimo iki jų sprendimo būdų formulavimo ir įgyvendinimo. Politologų teigimu, demokratinėje visuomenėje politinė komunikacija ir jos kokybė įgyja lemiamą svarbą politiko veiksmams ir sprendimams, dažnai nulemia ir politiko ateitį. Teoriškai komunikacinė strategija yra funkcinė politinės strategijos - politiko ar politinės partijos į tikslą nukreiptos veiksmų krypties, suformuotos pasirinktu (ar partinės linijos apspręstu) ideologiniu pagrindu – dalis. Senoji politika “pasižymėjo ne tik stipria partine organizacija, bet ir glaudžiais personaliniais kontaktais su piliečiais”. Tuo tarpu „media amžius“ politikoje ypatingas tuo, kad tarp partijos, politikų ir piliečių atsiranda mediatorius – žiniasklaida, pakeitusi tiesioginį politikų ir rinkėjų ryšį. Politikai iš rūpestingų vietos žmonių globėjų tapo profesionaliais, žiniasklaidos standartus atitinkančiais komunikatoriais: patraukliais ir telegeniškais – tinkama šukuosena, veidu, drabužiais, elgesiu.
Darbo tikslas – išaiškinti, kaip formuojama ir įgyvendinama politinės partijos bei jos lyderio komunikacinė strategija, įgyvendinant politinius tikslus - siekiant valdžios ir norint ją išlaikyti.
Darbo uždaviniai:
1) aptarti politinių partijų vaidmenį politinėje sistemoje;
2) apibūdinti politinės partijos strateginės komunikacijos sąvoką bei procesą;
3) nustatyti politinės partijos ir jos lyderio išorinės komunikacijos priemonių naudojimą rinkimų metu.
Darbo struktūra ir metodai.
Darbą sudaro įvadas, trys skyriai su poskyriais ir išvados. Pirmajame skyriuje, aptariant politinių partijų vaidmenį politinėje sistemoje, taikomas aprašomasis metodas. Antrajame skyriuje, siekiant suvokti politinės strateginės komunikacijos esmę, naudojami aprašomasis ir analitinis metodai. Trečiame skyriuje, analizuojant politinių partijų išorinę strateginę komunikaciją rinkimų metu, taikomi aprašomasis ir analitinis metodai.


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. POLITINIŲ PARTIJŲ VAIDMUO POLITINĖJE SISTEMOJE
  • 2. POLITINIŲ PARTIJŲ STRATEGININĖS KOMUNIKACIJOS SUVOKIMAS
  • 3. POLITINIŲ PARTIJŲ IŠORINĖ STRATEGINĖ KOMUNIKACIJA RINKIMŲ METU
  • 3.1. Tikslinės auditorijos identifikavimas
  • 3.2. Politinės partijos lyderio įvaizdis
  • 3.3. Komunikacinių strategijų įgyvendinimo priemonės
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
bekepuraite
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Makevializmo apraiškos LR politinėse partijose

Politologija Rašinys 2010 m. withoutnick
Savaime suprantama, jog makiavelizmo apraiškas sunku būtų aptarti ar apibūdinti nieko nežinant apie makiavelizmo terminą. Taigi, visų pirma, makiavelizmas tai politinė doktrina, rekomenduojanti...

Politinių partijų rūšys

Politologija Prezentacija 2009 m. astrida
R. Gunther ir L. Diamond straipsniu "Politinių partijų rūšys. Nauja tipologija" atlikta išsami partijų rūšių ir jų raidos analizė, apimanti 15 partijų rūšių...

Politika ir viešasis administravimas

Politologija Prezentacija odesa
Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip viešosios politikos įgyvendinimas, bet ir kaip viešosios politikos...