Socialinės pašalpos institutas, socialinės pašalpos

19 psl. / 3677 žod.

Ištrauka

Šio referato tema yra Socialinės pašalpos instututas. Šią temą pasirinkau stengdamasi sužinoti daugiau apie socialines pašalpas: kaip jos ir kam skiriamos. Turėjau galimybę labiau pagilinti žinias šioje srityje.
Darbo objektas – socialinėje aplinkoje, dominuojantis socialinės pašalpos vaidmuo.
Tikslas – išsiaiškinti, kuo naudingos yra socialinės pašalpos, kuo jos rūšys naudingos (laidojimo pašalpa, ligos pašalpa, motinystės (tėvystės) pašalpa).
Tisklui pasiekti keliami uždaviniai:
1. Išsiaiškinti, kam reikalingos šios pašalpos.
2. Kaip, kokiomis aplinkybėmis, jos skiriamos.
3. Nustatyti, kokių rūšių jų būna ir kuo kiekviena rūšis yra savita.
Darbo šaltiniai: naudojausi keliomis savitomis bei naudingomis knygomis: socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinė pašalpa (nutarimai, nuostatai). Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybinės pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus (įstatymai, nutarimai, nuostatai). Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostati.
Šio darbo struktūra susideda iš keletos dalių: įvade aptariamos svarbiausios tiriamojo darbo dalys, tiriamojoje dalyje stengiausi atskleisti pagrindines dalis susijusias su socialinėmis pašalpomis (aptarti ligos, laidojimo pašalpas ir kt.). Išvadose pateikti svarbiausi rezultatai, kurie leidžia labiau suprasti socialinės pašalpos esmę.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Dėl socialinės pašalpos4
 • 2. Socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatai6
 • 3. Šeimos pajamų nustatymas7
 • 4. Vidutinių šeimos pajamų apskaičiavimas8
 • 5. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas9
 • 6. Atsakomybė už lėšų socialinėms pašalpoms mokėti naudojimą10
 • 7. Vienkartinė pašalpa11
 • 8. Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims11
 • 9. Šeimos pašalpa12
 • 10. Vaiko globos (rūpybos) pašalpa13
 • 11. Pašalpa tikrosios krašto apaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams14
 • 12. Našlaičio stipendija15
 • 13. Pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti15
 • 14. Ligos pašalpa15
 • 15. Laidojimo pašalpa16
 • 16. Motinystės pašalpa16
 • 17. Motinystės (tėvystės) pašalpa17
 • 18. Pašalpų skyrimas ir mokėjimas17
 • Išvados18
 • Literatūros sąrašas19

Reziumė

Autorius
pince18
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 29, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Finansų institucijų priežiūra

Finansai Referatas 2012 m. miilda
Finansinis sektorius pasižymi nestabilumu ir didelėmis permainomis. Pastaruoju metu pastebimi itin ryškūs pasikeitimai šiame sektoriuje bei sparti jo plėtra. Galime išskirti padidėjusius tarpvalstybiius...

Finansinių institucijų priežiūra

Finansai Referatas 2014 m. syyypt
Darbe apibrėžiama finansų sistemos sąvoka, išskiriami esminiai finansų institucijų aspektai iki 2012m. ir po 2012m. bei palyginama su užsienio valstybėmis.