Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma ir aukštojo mokslo reforma (2009-2012m.)

10 psl. / 2384 žod.

Ištrauka

Ch. Pollitt ir G. Bouckaert identifikuoja keturias viešojo valdymo pertvarkų strategijas: pertvarkos, orientuotos į priežiūrą, modernizavimo pertvarkų strategija, pajungimas rinkos dėsniams strategija ir administracinės sistemos minimizavimas. Kuomet yra žinomas reformos tikslas ir jo siekimo būdai (strategija), tuomet galimas ir reformos įgyvendinimas. Viso viešojo valdymo reformų pagrindiniu tikslu priimta laikyti valdymo optimizavimą visuose valdymo lygmenyse, pirmiausia atsižvelgiant į ekonominį naudingumą. 1995 m. steigiant apskritis buvo siekiama dekoncentruoti šalies valdymą, priartinti jį prie piliečių, sumažinti valdymo išlaidas. Sudaryta 10 apskričių, įsteigtos 5 naujos savivaldybės, tačiau ilgainiui suabejota dėl valdymo kokybės ir 2010 m. liepos 1 d. apskričių viršininkų administracijos buvo panaikintos. Lietuvos aukštojo mokslo sistema buvo modeliuota remiantis tarptautiniais susitarimais, o kadangi aukštojo mokslo sistemos būklė atsiliko nuo Europos aukštojo mokslo sistemos lygio ir netenkino Lietuvos visuomenės lūkesčių, pradėta Auktojo mokslo sistemos pertvarka.Darbo tikslas - įvertinti, kurioje iš C.Pollitt ir G.Bouckaert įvardytų reformų strategijų (priežiūra, modernizavimas, pajungimas rinkai ir minimizavimas) priskirtinos Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma ir Aukštojo mokslo reforma (2009-2012 m.).Uždaviniai:1. Išanalizuoti, pagal kokią strategiją buvo įvykdyta Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma.2. Išanalizuoti, pagal kokią strategiją buvo įvykdyta Lietuvos Aukštojo mokslo reforma.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma4
  • 2. Aukštojo mokslo reforma (2009 - 2012 m.)5
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Reziumė

Autorius
naudinga
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 22, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats tikslas. Ko gero, turėtume sakyti, kad tai potenciali...

Aukštojo mokslo reforma 2009 - 2012 metais

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Paskutiniuosius keletą metų Aukštojo mokslo reforma – viena labiausiai eskaluojamų temų. Ne tik tarp studentų ar dėstytojų, tačiau ir aukščiausiuose valdžios organuose. Vieni...

Lietuvos apskričių viršininkų administracijos reforma

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Reformos valstybei ar organizacijai yra pertvarkymo procesas, kuris dažnai pradedamas iškilus būtinybei. Reformų tikslas dažnai būna egzistuojančios valstybės, organizacijos, bendruomenės sustiprinimas...

Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?

Viešasis administravimas Referatas gin27
Mokslinėje literatūroje viešasis valdymas suprantamas kaip plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, jungianti politikos formavimą, sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą realizuojant viešąsias programas...