Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

18 psl. / 2899 žod.

Ištrauka

Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats tikslas. Ko gero, turėtume sakyti, kad tai potenciali priemonė daugeliui tikslų pasiekt. Tie tikslai – tai valstybės išlaidų taupymas, viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, valdžios veiklos našumo ir galimybių didinimas, kad pasirinkta ir įgyvendinama politika būtų veiksminga. Siekiant šių svarbių tikslų viešojo valdymo reforma gali pasitarnauti įvairiems tarpiniams tikslams, pavyzdžiui, - stiprinti politikų kontrolę biurokratijai, išlaisvinti valstybės pareigūnus iš biurokratinių suvaržymų, kurie trukdo jų gebėjimams valdyti ir gerinti valdžios atsiskaitomybę įstatymų leidybai bei piliečiams už savo politikos kryptis ir programas.
Jeigu valdymo reformos rezultatas – tikrai pigesnė, našesnė valdžia, teikianti aukštesnės kokybės paslaugas ir veiksmingesnes programas, jeigu ji kartu pagerina politinę kontrolę, leidžia vadovams laisvai vadovauti, padaro valdžią skaidresnę ir paryškina reformoje dalyvaujančių ministrų įvaizdžius, tuomet nekeista, kad apie ją taip daug ir garsiai kalbama. Deja, viskas ne taip paprasta. Yra gana daug įrodymų, kad valdymo reformos gali būti nesėkmingos. Jos gali ir neatnešti lauktos naudos, netgi sukelti priešingą poveikį, kuris kai kuriais požiūriais tik pablogintų tam tikrus administracinius procesus.
Antra vertus, net jeigu konkreti reforma neabejotinai pavyksta, nebūtinai ji bus sėkminga visais atžvilgiais.
Būtina atsižvelgti į tai, kad valdžios veiklą galima tobulinti įvairiais būdais ir kad valdymo reforma paprastai vykdoma kartu su kitomis politikos iniciatyvomis.
Tarp kitų būdų valdžios veiklai gerinti minėtinos politinės reformos ir esminiai pagrindinių politikos krypčių pokyčiai.
Daugelio komentatorių nuomone, viską komplikuoja dar ir tai, kad viešojo valdymo reformai įtaką daro laikas. Visa pagrindinių pokyčių viešųjų institucijų struktūrose ir procesuose nauda išryškėja tik praėjus trejiems, penkeriems ar netgi daugiau metų po reformų programos pradžios. Visa kita apie Europos Komisijos viešojo valdymo reformą bei kitus svarbius dalykus paaiškės nagrinėjant bei rašant toliau.
Darbo tikslas:
Išsiaiškinti, kas yra Europos Komisijos viešojo valdymo reforma.
Išsiaiškinti, kas sudaro Europos Komisiją.
Aprašyti Lietuvos viešojo valdymo reformą, NVV reikšmę.
Išsiaiškinti kodėl būtina pakeisti NVV doktriną.

Metodika: Šį darbą rašiau nagrinėdama mokslinę literatūrą, kurią išvardinau literatūros sąraše.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. EUROPOS KOMISIJOS VIEŠOJO VALDYMO REFORMA.
 • KAS TAI?5
 • 1.2. Europos komisija8
 • 1.3. Kas sudaro Europos komisiją8
 • II. LIETUVOS VIEŠOJO VALDYMO REFORMA9
 • 2.1. NVV. Jos raida bei siekiai9
 • 2.2. NVV reikšmė viešojo valdymo reformoms15
 • 2.3. Kokia yra Po-NVV reikšmė viešojo valdymo reformos kryptims, palyginti su NVV15
 • 2.4. Kodėl reikia pakeisti NVV doktriną16
 • IŠVADA18
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 16, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia gerą pokytį, sąmoningą stūmėjimąsi iš nepageidaujamos padėties į...

Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie globaliniai pokyčiai visuomenėje sukelia netikėtas problemas, kurias norint...

Viešojo valdymo reformos Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Kiekvienoje išsivysčiusioje valstybėje vyksta tam tikros reformos. Vienos jų skirtos pagerinti viešojo sektoriaus darbą, kitos priešingai – padeda gerinti visuomenės gyvenimą, ar tam...

Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?

Viešasis administravimas Referatas gin27
Mokslinėje literatūroje viešasis valdymas suprantamas kaip plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, jungianti politikos formavimą, sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą realizuojant viešąsias programas...

Viešojo valdymo reformos

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. teja1224
Įvairiuose šaltiniuose reforma apibrėžiama, kaip tam tikra pertvarka, pokytis išsaugant esminius pamatus. C. Pollit ir G. Bouckaert (2003) viešojo valdymo reformą įvardija kaip...