Viešojo valdymo reformos Lietuvoje

12 psl. / 2675 žod.

Ištrauka

Kiekvienoje išsivysčiusioje valstybėje vyksta tam tikros reformos. Vienos jų skirtos pagerinti viešojo sektoriaus darbą, kitos priešingai – padeda gerinti visuomenės gyvenimą, ar tam tikrų visuomenėje egzistuojančių socialinių grupių padėtį. Piliečiai kartais net nežino, kokias reformas vykdo valstybės valdžia, deja, tai vyksta dėl per mažo visuomenės informavimo lygio. Reformos vyksta visuomet, jei nevyksta viena reforma, vyksta kita. Tačiau visos jos yra skirtingos savo tikslais, veikimo principu, galiausiai – tuo, kaip įsitvirtina visuomenėje. Kai kurios reformos savo pobūdžiu pasiekia visus visuomenės atstovus, kai kurios, pavyzdžiui, aukštojo mokslo reforma, paliečia tik tuos, kurie susiję su aukštuoju mokslu. Kitos – stengiasi įtraukti viešąjį verslą į viešąjį valdymą, taip gerindamos ne tik viešųjų paslaugų kokybę, bet ir lengvindamos paslaug7 teikimą.

Yra keletas viešojo valdymo reformų strategijų, kuriomis vadovaujasi valstybės. Vyriausybės, rengdamos reformas atsižvelgia į tai, ko nori jomis pasiekti, taip užtikrinama, kad jų norimi rezultatai būtų greičiau ir tiksliau pasiekti. Daug dėmesio sulaukia tos reformos, kurios paliečia kuo daugiau žmonių, arba yra sunkiau priimamos. Šiame darbe bus atskleista, kokios yra reformų rūšys, ir kurios iš jų dominuoja Lietuvos viešojo valdymo reformose. Taip pat, kurios reformos labiausiai atspindi vieną ar kitą reformų strategiją, ir kaip joms pavyko įsitvirtinti Lietuvoje.

Tema: Lietuvoje vyraujančios reformų strategijos

Problema: Kodėl Lietuvoje nevyrauja visos reformų strategijos?

Uždaviniai:

 1. Aprašyti, kokios yra viešojo valdymo reformų strategijos ir jas apibūdinti;
 2. Išsiaiškinti, kuris reformų scenarijus vyrauja Lietuvoje.

Darbo metodai: literatūros ir straipsnių analizė, įstatymų ir kitų teisės aktų analizavimas ir lyginimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. VIEŠOJO VALDYMO REFORMOS4
 • 1.1. Kas yra viešojo valdymo reforma?4
 • 1.2. Viešojo valdymo reformos strategijos5
 • II. VIEŠOJO VALDYMO REFORMOS LIETUVOJE7
 • 2.1. Viešasis valdymas Lietuvoje7
 • 2.2. Sveikatos priežiūros reforma8
 • 2.3. Aukštojo mokslo reforma9
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
sandrjoos
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats tikslas. Ko gero, turėtume sakyti, kad tai potenciali...

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia gerą pokytį, sąmoningą stūmėjimąsi iš nepageidaujamos padėties į...

Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie globaliniai pokyčiai visuomenėje sukelia netikėtas problemas, kurias norint...

Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?

Viešasis administravimas Referatas gin27
Mokslinėje literatūroje viešasis valdymas suprantamas kaip plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, jungianti politikos formavimą, sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą realizuojant viešąsias programas...

Viešojo valdymo reformos

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. teja1224
Įvairiuose šaltiniuose reforma apibrėžiama, kaip tam tikra pertvarka, pokytis išsaugant esminius pamatus. C. Pollit ir G. Bouckaert (2003) viešojo valdymo reformą įvardija kaip...