Gėtė ir Faustas

9 psl. / 3015 žod.

Ištrauka

Gėtės dramoje yra šių epochų ir literatūros srovių atspindžių:
1. Išlaikomi antikinės dramos struktūros elementai: pro¬logas, choras, Deus ex machina principas. Graikų dramų pavyzdžiu pasineriama į žmogaus dvasios gelmes.
2. Siužetas pasiskolinamas iš Viduramžių legendų.
3. Su klasicizmu sieja žmogaus vaizdavimas: klasicizmas domisi žmogaus prigimtimi, analizuoja subrendusį, su susiformavusio¬mis ydomis ir dorybėmis žmogų. Toks yra ir Faustas. Bet Gėtė nepaiso trijų vienumų principo - laisvai komponuoja epizodus; vartoja ir aukštąjį, ir žemąjį stilių.
4. Aistros pražūtingumas grindžiamas racionalistų mintimi apie proto ir pareigos pir¬mumą.
5. Su sentimentalizmu sietų tai, kaip pateikiama Fausto ir Margaritos aistra.
6. Ši drama yra ir Švietimo epochos kūrinys, apmąs¬tanti pagrindinį to meto klausimą apie žmogaus proto ir jausmų įtampas, apie žmogaus pažinti¬nės veiklos laisvę ar ribotumą.
Gal Gėtė neoriginalus? Ne. Jis žinomas idėjas, siužetus apmąsto, tikrina savo gyvenimu, neperrašo tiesmukai žinomų siužetų, o laisvai, savaip juos interpretuoja. Gėtė domisi žmogaus lemtimi, pri¬gimtimi ir dramoje nekelia konkretaus poelgio moralinės problematikos.
Dramoje, pasakojančioje apie vieno žmogaus siekių ir klaidų istoriją, Gėtė ieško atsakymo į klausimus, iškylančius ir Naujųjų laikų žmogui: kokia žmogaus prigimtis - geras jis ar blogas? kiek jam lemta pažin¬ti? kas yra žmogus - Dievo paveikslas ar menkas kirminas? kur slypi žmogaus gyvenimo vertė?
Fausto drama Gėtė parodo ir Viduramžių, ir savo laikų žmogaus men¬talitetą, per ilgus amžius sukauptas Vakarų Europos civilizacijos idėjas, kultūros istoriją, žmogaus klaidų istoriją, žmogaus supratimo ir vertini¬mo kaitą. Ypač „Faustu" žavėjosi vokiečių romantikai, įžvelgę dramoje senąjį vokiečių pasaulį, mistiką, šiek tiek velnišką žmogaus prigimties paslaptį. XIX amžiuje stiprėjanti Vokietijos politika ir Vokietijoje, ir kituose kraštuose išpopuliarina Gėtės kultą. „Faustas" tampa viena svarbiausių knygų Europos literatūroje. Iš tiesų svarbi tampa gal ne tiek Gėtės knyga apie Faustą, kiek pačios Fausto temos sureikšminimas.
Ir dabar skaitydami kūrinį rasime jame ir šiuolaikinių, mums svarbių prasmių. Fausto sutarties su velniu tema puikiai paaiškina ir šiuolaikinį pasaulį (slaptas sutartis tarp žmonių ar valstybių).


Reziumė

Autorius
dulsineja
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 27, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Gėtė "Faustas" veikėjų analizė

Literatūra Paruoštukė monikuza
Mefistofelis Jis žiūri tik į žmonių gyvenimą ir nemato tenai jokios harmonijos; Nors žmogus yra gavęs protą, bet gyvena, jis sako, kaip...