Imigracijos grėsmės valstybės nacionaliniam saugumui: Italijos atvejo analizė

12 psl. / 2689 žod.

Ištrauka

Sparčiai besivystanti technologinė pažanga ir įvairūs globalizacijos procesai šiandieniniame pasaulyje vis labiau įtakoja didėjančių migracijos srautų atsiradimą. Pastaruoju metu, dažnai akcentuojamos žmogaus teisės ir lygybė taip pat prisideda prie to, jog žmones yra linkę migruoti iš vienos valstybės į kitą, renkantis, jų nuomone, geriausią aplinką socialiniu, ekonominiu, politiniu ar kultūriniu atžvilgiu. Netolygus valstybių vystymasis sukuria papildomus stūmos ir traukos veiksnius, kurie skatina migracijos didėjimą visame pasaulyje.

Šiame darbe plačiau pristatoma ir analizuojama tarptautinės migracijos įtaka valstybių nacionaliniam saugumui. Didžiausias dėmesys skiriamas apžvelgti tai, kokias grėsmes valstybės nacionaliniam saugumui gali kelti sunkiai kontroliuojama ir nelegali migracija.

Darbo objektas: Imigracijos keliamos grėsmės.

Darbo tikslas: išsiaiškinti ir pristatyti pagrindines imigracijos keliamas grėsmes, valstybės nacionaliniam saugumui.

Pasiekti užsibrėžtam tikslui yra keliami šie uždaviniai:

1. Pristatyti tarptautinės imigracijos sampratą ir bruožus.

2. Aptarti pagrindines imigracijos grėsmes valstybės nacionaliniam saugumui.

3. Pristatyti pagrindinius imigracijos iššūkius ir problemas Italijos nacionaliniam saugumui.

Rašant darbą remiamasi įvairiais mokslinių periodinių žurnalų straipsniais, elektroninės žiniasklaidos publikacijomis ir oficialiais statistiniais duomenimis.


Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Tarptautinės imigracijos samprata4
  • 3. Tarptautinė imigracija ir valstybės nacionalinis saugumas7
  • 4. Nelegali migracija Italijoje11
  • 5. Išvados10
  • 6. Literatūros ir Šaltinių sąrašas11

Reziumė

Autorius
brigita
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Globalizacija ir nacionalinis saugumas

Politologija Referatas egashjus
Globalizacija šiuolaikinėje visuomenėje daro didžiulę įtaką ir tai niekam ne paslaptis. Šiuolaikinis pasaulis neįsivaizduojamas be globalizacijos procesų, nesvarbu ar šie procesai pasireiškia kultūroje,...