Socialiniai mokslai / Politologija

Imigracijos grėsmės valstybės nacionaliniam saugumui: Italijos atvejo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Sparčiai besivystanti technologinė pažanga ir įvairūs globalizacijos procesai šiandieniniame pasaulyje vis labiau įtakoja didėjančių migracijos srautų atsiradimą. Pastaruoju metu, dažnai akcentuojamos žmogaus teisės ir lygybė taip pat prisideda prie to, jog žmones yra linkę migruoti iš vienos valstybės į kitą, renkantis, jų nuomone, geriausią aplinką socialiniu, ekonominiu, politiniu ar kultūriniu atžvilgiu. Netolygus valstybių vystymasis sukuria papildomus stūmos ir traukos veiksnius, kurie skatina migracijos didėjimą visame pasaulyje.

Šiame darbe plačiau pristatoma ir analizuojama tarptautinės migracijos įtaka valstybių nacionaliniam saugumui. Didžiausias dėmesys skiriamas apžvelgti tai, kokias grėsmes valstybės nacionaliniam saugumui gali kelti sunkiai kontroliuojama ir nelegali migracija.

Darbo objektas: Imigracijos keliamos grėsmės.

Darbo tikslas: išsiaiškinti ir pristatyti pagrindines imigracijos keliamas grėsmes, valstybės nacionaliniam saugumui.

Pasiekti užsibrėžtam tikslui yra keliami šie uždaviniai:

1. Pristatyti tarptautinės imigracijos sampratą ir bruožus.

2. Aptarti pagrindines imigracijos grėsmes valstybės nacionaliniam saugumui.

3. Pristatyti pagrindinius imigracijos iššūkius ir problemas Italijos nacionaliniam saugumui.

Rašant darbą remiamasi įvairiais mokslinių periodinių žurnalų straipsniais, elektroninės žiniasklaidos publikacijomis ir oficialiais statistiniais duomenimis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2689 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Tarptautinės imigracijos samprata4
  • 3. Tarptautinė imigracija ir valstybės nacionalinis saugumas7
  • 4. Nelegali migracija Italijoje11
  • 5. Išvados10
  • 6. Literatūros ir Šaltinių sąrašas11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Anarchizmo vaidmuo nacionalinėje valstybėje: Prancūzijos atvejo analizė
Referatas Anarchizmo vaidmuo nacionalinėje valstybėje: Prancūzijos atvejo analizė

Ultrakairiosios ideologijos iš daugelio kitų išsiskiria savo radikaliomis, revoliucinėmis idėjomis. Anarchizmas ilgą laiką buvo ir [...]

LR valstybės Saugumo departamento institucinė ir veiklos analizė
Referatas LR valstybės Saugumo departamento institucinė ir veiklos analizė

Darbe analizuojamas LR Valstybės saugumo departamento funkcijos, veikla, struktūra bei teisinė bazė, išskiriamos pagrindinės šios [...]

Branduolinio terorizmo grėsmė nacionalinei valstybei
Referatas Branduolinio terorizmo grėsmė nacionalinei valstybei

Su kiekviena diena pasaulis keičiasi veikiamas ne tik įvairių globalizacijos procesų, bet ir ankstesnių dienų [...]

Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė
Referatas Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė

Bendravimas yra pagrindinis visuomenės veikėjų gerbūvio kūrybos įrankis. Jis įgalina politines jėgas dominuoti, skatina viešąjį [...]

Globalizacija ir nacionalinė valstybė
Rašinys Globalizacija ir nacionalinė valstybė

Esė, kurioje nagrinėjama globalizacijos proceso ir nacionalinės valstybės sankirtos klausimai: globalizacijos įtaka suverenitetui ir kultūrai.

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Regioninis bendradarbiavimas karinio saugumo srityje: Baltijos valstybių ir Višegrado grupės bendradarbiavimas
Diplominis darbas Regioninis bendradarbiavimas karinio saugumo srityje: Baltijos valstybių ir Višegrado grupės bendradarbiavimas

Pasibaigus Šaltajam karui ir žlugus komunistinam blokui, buvo pertvarkyta Europos saugumo architektūra. Baltijos valstybės – [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)
Referatas Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)

Šis atvejis iliustruoja technikų, naudotų įvairiems depresijos aspektams paauglystėje, įvairovę. Aprašoma, kaip vaikų psichologas dirbo [...]

Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbui su neįgaliaisiais. Atskiro atvejo analizė
Praktikos ataskaita Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbui su neįgaliaisiais. Atskiro atvejo analizė

Ataskaita „ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS IR LR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS“. Mokytojų mokymas ir [...]

Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė
Referatas Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė

Socialinio darbuotojo atliekami vaidmenys: Įgalintojas (motyvavimas, mokymas, įtikinimas, jog šeima turi įgūdžių, reikalingų integruojantis į visuomenę [...]

Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: pasirinkto atvejo analizė
Referatas Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: pasirinkto atvejo analizė

Kiekviena profesinė sritis turi laiko nustatytas tam tikras vertybes, moralines nuostatas. Ne išimtis ir valstybės [...]

Globalizacija ir nacionalinė valstybės. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimo procesuose
Referatas Globalizacija ir nacionalinė valstybės. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimo procesuose

Šių dienų visuomenėje žiniasklaida, jau senai nėra tik informacijos visuomenei teikimo kanalas, šiandien ji yra [...]

Globalizacija ir nacionalinė valstybė. Kas laukia?
Referatas Globalizacija ir nacionalinė valstybė. Kas laukia?

Šiame darbe bus nagrinėjama globalizacija, jos sąvoka. Taip pat bus nagrinėjama globalizacijos įtaka šiuolaikinei valstybei.

Ekologinė katastrofos įtaka tarptautiniam šalies saugumui: Černobylio atominės elektrinės atvejo analizė
Referatas Ekologinė katastrofos įtaka tarptautiniam šalies saugumui: Černobylio atominės elektrinės atvejo analizė

Černobylio avarija – pati baisiausia atominės energetikos katastrofa pasaulyje. Sovietų vadovybė bandė nuslėpti šią katastrofą [...]