Įstatymų leidybos procesas: Lietuvos Respublikos ir JAV atvejų analizė

12 psl. / 2834 žod.

Ištrauka

Įstatymas – aukščiausiųjų valstybės institucijų (paprastai - parlamento) nustatyta tvarka priimtas norminis teisės aktas, turintis kitų norminių teisės aktų atžvilgiu viršenybę. Tokią įstatymo sampratą turi daugelis demokratinių pasaulio valstybių, tačiau nevisur įstatymai yra leidžiami vienodai, nevisose valstybėse įstatymo projektas keliauja tokį patį kelią ,dažnai jis nebūna identiškas. Įstatymų leidyba tai teisėkūros dalis; įstatymų priėmimas; taip pat jų keitimas, panaikinimas ir jų sisteminimas.Kaip ir minėta, egzistuoja atvejai kai skirtingose šalyse jų leidyba vyksta skirtingais budais.
Kaip puikųs tokių skirtumų pavyzdžiai, gali buti Lietuvos ir Jungtiniu Amerikos Valstijų įstatymų leidybos procesai.Nors tai ir dvi dydžiu, ekonominiu pajėgumu ir kitais aspektais labai skirtingos valstybės, tačiau jos abi turi daug panašiu įstatymų, bei taisyklių. Ir nors iš pirmo žvilgsnio įstatymai gali pasirodyti identiški tačiau, kelias nuo jų siulymo iki priėmimo, bei įsigaliojimo gali buti visiškai skirtingas.
Taigi toks ir būtų šio rašto darbo tikslas: įvardyti esminius skirtumus bei panašumus tarp Lietuvos ir JAV įstatymų leidybos procedūrų.
Šiame darbe keliami tokie uždaviniai:

1. Supazindinti skaitova su įstatymų leidybos procedūra Lietuvoje ir JAV.
2. Įvardinti skritumus ir panašumus tarp įstatymu leidybos procedūros Lietuvoje ir JAV.
3. Pateikti išsames išvadas apie Lietuvos ir JAV įstatymų leidybos procedūros skirtumus ir panašumus.

Darbą sudaro 4 dalys. 1-oji dalis skirta aptarti įstatymų laidžiamąjai valdžiai Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, yvardinant įstatymus kuriais rementis, tokia teise suteikta vienai ar kitai institucijai. 2-oji dalis skirta aptarti įstatymo siulymo stadiją, 3-ioji įstatymo svarstymo ir priėmimo, o 4-oji įstatymo tvirtinimo ir paskelbimo stadijoms, bei prezidento „veto teisei“ aptarti.
Šiame darbe remiamasi įvaire literatūra bei šaltiniais. Tokiais, kaip pavyzdžiui Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kt. Pagrindine Literatura apie JAV įstatymų leidybos procedūrą: Edwardas F.Willettas jaun. “Kaip kuriami JAV įstatymai”.


Turinys

 • Įvadas…………………………………………………………3
 • 1.Kas leidzia įstatymus Lietuvoje ir Jungtinese Amerikos Valstijose…………………………………4
 • 1.1 Įstatymų leidžiamoji valdžia Lietuvoje…………………………… ………………4
 • 1.2 Įstatymu leidžiamoji valdžia Jungtinėse Amerikos Valstijose4
 • 2.Siūlymas……………………………………………………………………………………5
 • 2.1 Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Lietuvoje……………………………………………………5
 • 2.2 Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Jungtinėse Amerikos Valstijose6
 • 3. Svarstymas……………………………………………………………………………6
 • 3.1Įstatymų projektųs varstymas ir priėmimas Lietuvoje………………………………… ………7
 • 3.2 Įstatymų projektų svarstymas ir priėmimas Jungtinėse Amerikos Valstijose……… …………8
 • 4. Tvirtinimas ir paskelbimas…………………………………………………………………………….9
 • 4.1 Įstatymų tvirtinimas ir skelbimas Lietuvoje10
 • 4.2 Įstatymų tvirtinimas ir skelbimas Jungtinėse Amerikos Valstijose10
 • Išvados11
 • Literatūros sarašas12

Reziumė

Autorius
skyluk
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 16, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai