Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

19 psl. / 4454 žod.

Ištrauka

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės Europos šalių konstitucinės teisės reiškinys. Šiandien neįsivaizduojama konstitucinė sistema, neįsileidžianti šios institucijos, ir visose naujosiose Europos šalių konstitucijose yra numatyti konstituciniai teismai. Nors didžioji dauguma konstitucinių teismų realiai funkcionuoja Eu¬ropoje, šią naują konstitucinės justi¬cijos formą jau regime Lotynų Amerikoje ir Azijoje, taip pat besikurian¬čią Afrikoje. (L. Favoreu, 2001, P. 16.)
Konstitucinių teismų istorijos pradžia - 1920 metai, kai buvo įkurtas Čekoslovakijos Konstitucinis Teismas ir Austrijos Aukštasis Konstitucinis Teismas. Lietuva – ne išimtis. 1992 m. priėmus Konstituciją, kur įtrauktas Konstitucinio Teismo institutas, 1993 m. rugsėjo 15 d. buvo įkurtas ir pats Konstitucinis Teismas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – teisminė LR valdžios institucija, sprendžianti, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams, garantuodama Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstitucinės priežiūros subjektas.
Nustatant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sistemos, sudarymo tvarkos, sudėties ypatumus ir veiklos funkcijas galėsime apibrėžti Konstitucinio Teismo kompetenciją bei veiklos aspektus sietinus su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis.
Darbo objektas:
LR Konstitucinio Teismo veikla.
Darbo tikslas:
Apžvelgti LR Konstitucinio Teismo veiklos aspektus sietinus su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis.
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti LR teismų sistemą Lietuvoje.
2. Išsiaiškinti Konstitucinio Teismo vaidmenį teisinėje sistemoje.
3. Pateikti LR Konstitucinio Teismo sudarymo tvarkos, sudėties, funkcijų bei įgaliojimų ypatumus.
4. Parengti išvadas.
Darbo metodai:
Mokslinės literatūros analizės metodas.
Periodinų leidinių turinio analizė.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Lietuvos Respublikos teismų sistema5
 • 2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas6
 • 2.1. LR Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka ir sudėtis6
 • 2.2. Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai7
 • 2.3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai10
 • 3. LR Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis11
 • 3.1. LR Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su LR Seimo institucija11
 • 3.2. LR Konstitucinio Teismo sąveika su LR Prezidento institucija14
 • 3.3. LR Konstitucinio teismo veiklos aspektai sietini su LR Vyriausybės institucija15
 • 3.4. Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su kitais Lietuvos teismais17
 • Išvados18
 • Literatūra19

Reziumė

Autorius
kiuskiuskius
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Valstybės valdymo formos

Politologija Referatas 2016 m. spingre
Valstybės sąvoką galima paaiškinti kaip politinę žmonių bendriją, kuri yra siejama su apibrėžtos teritorijos, valdžios institucijų ir vienijančios idėjos, kurią galima apibūdinti kaip...