Socialiniai mokslai / Politologija

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

0 atsiliepimų
Autorius:
Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės Europos šalių konstitucinės teisės reiškinys. Šiandien neįsivaizduojama konstitucinė sistema, neįsileidžianti šios institucijos, ir visose naujosiose Europos šalių konstitucijose yra numatyti konstituciniai teismai. Nors didžioji dauguma konstitucinių teismų realiai funkcionuoja Eu¬ropoje, šią naują konstitucinės justi¬cijos formą jau regime Lotynų Amerikoje ir Azijoje, taip pat besikurian¬čią Afrikoje. (L. Favoreu, 2001, P. 16.)
Konstitucinių teismų istorijos pradžia - 1920 metai, kai buvo įkurtas Čekoslovakijos Konstitucinis Teismas ir Austrijos Aukštasis Konstitucinis Teismas. Lietuva – ne išimtis. 1992 m. priėmus Konstituciją, kur įtrauktas Konstitucinio Teismo institutas, 1993 m. rugsėjo 15 d. buvo įkurtas ir pats Konstitucinis Teismas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – teisminė LR valdžios institucija, sprendžianti, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams, garantuodama Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstitucinės priežiūros subjektas.
Nustatant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sistemos, sudarymo tvarkos, sudėties ypatumus ir veiklos funkcijas galėsime apibrėžti Konstitucinio Teismo kompetenciją bei veiklos aspektus sietinus su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis.
Darbo objektas:
LR Konstitucinio Teismo veikla.
Darbo tikslas:
Apžvelgti LR Konstitucinio Teismo veiklos aspektus sietinus su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis.
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti LR teismų sistemą Lietuvoje.
2. Išsiaiškinti Konstitucinio Teismo vaidmenį teisinėje sistemoje.
3. Pateikti LR Konstitucinio Teismo sudarymo tvarkos, sudėties, funkcijų bei įgaliojimų ypatumus.
4. Parengti išvadas.
Darbo metodai:
Mokslinės literatūros analizės metodas.
Periodinų leidinių turinio analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4454 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Lietuvos Respublikos teismų sistema5
 • 2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas6
 • 2.1. LR Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka ir sudėtis6
 • 2.2. Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai7
 • 2.3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai10
 • 3. LR Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis11
 • 3.1. LR Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su LR Seimo institucija11
 • 3.2. LR Konstitucinio Teismo sąveika su LR Prezidento institucija14
 • 3.3. LR Konstitucinio teismo veiklos aspektai sietini su LR Vyriausybės institucija15
 • 3.4. Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su kitais Lietuvos teismais17
 • Išvados18
 • Literatūra19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Elektroninės valdžios aspektai LR valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje
Kursinis darbas Elektroninės valdžios aspektai LR valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje

Šiuolaikinės informacinės ir telekomunikacinės technologijos išsivysčiusiose valstybėse jau tapo neatsiejama informacijos apie valdžios įstaigų struktūrą [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje
Referatas Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

„Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija“ (A.

Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje
Referatas Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs [...]

Lietuvos Respublikos valstybės mokesčių sistemos analizė
Referatas Lietuvos Respublikos valstybės mokesčių sistemos analizė

Kiekviena valstybė siekia sukurti veiksmingą mokesčių sistemą, kuri atitiktų valstybės piliečių lūkesčius ir užtikrintų biudžeto [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos veikla
Referatas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos veikla

Valstybinės įstaigos atlieka svarbų vaidmenį kiekvieno iš mūsų gyvenime. Su vienomis iš jų susiduriame dažniau [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodekso aspektai
Referatas Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodekso aspektai

Yra situacijų, kai profesiniame ar asmeniniame gyvenime, palyginti nesunku nuspręsti, kas teisinga, kas ne. Tačiau [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas
Referatas Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas

Šiam darbui pasirinkau aprašyti Afrikos kontinento Zambijos Respublikos valstybę. Mano tikslas atlikti šios valstybės kuo [...]

Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai
Referatas Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai

Kiekvienam piliečiui teisė suprantama visų pirma kaip atitinkama tvarka visuomenėje, kurią, visuomenė pati nustato [...]

Lietuvos transporto sistemos valstybinis valdymas
Referatas Lietuvos transporto sistemos valstybinis valdymas

Transportas – viena svarbiausių Lietuvos ūkinės veiklos šakų. Transportas yra neatsiejama įvairių visuomenės veiklos rūšių [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Referatas Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos [...]

Sovietinės Lietuvos valdymo sistemos bruožai (1944-1990 m.)
Referatas Sovietinės Lietuvos valdymo sistemos bruožai (1944-1990 m.)

Sovietinis palikimas valstybės valdymo, vertybiniais ir kultūriniais aspektais analizuojamas labai plačiai. Sovietinė sistema siejama su [...]