Konkurencijos modeliai ir jų pagrindiniai bruožai pramogų versle

12 psl. / 1774 žod.

Ištrauka

Aktualumas

Pastaruoju metu, šiuolaikiniame pramogų versle konkurencingumas tampa vis aktualesnis ir svarbesnis. Nėra vieno visuotinai pripažįstamo konkurencingumo apibrėžimo, nes ši sąvoka yra ganėtinai plati bei daugiaaspektė. Skirtinga aplinka, kurios atžvilgiu yra atliekama konkurencingumo analizė lemia konkurencijos apibrėžimų įvairovę. Konkurencingumo terminas vartojamas nagrinėjant konkurencijos procesą ir apibūdinant jo dalyvių sugebėjimus bei galimybes nugalėti konkurencinėje kovoje. Konkurencingumas rodo tam tikrą lygį, užimamą konkurencinę padėtį. Tai prekės, paslaugos ar rinkos subjekto gebėjimas veikti rinkoje viename lygyje su jau esančiomis analogiškomis prekėmis, paslaugomis ar konkuruojančiais rinkos subjektais.

Mokslinėje ir taikomojoje literatūroje konkurencingumas plačiąja prasme yra apibrėžiamas kaip šalies sugebėjimas gaminti prekes ir teikti paslaugas, kurios tenkintų tarptautinės pramogų verslo rinkos poreikius, ir kartu užtikrinti ir didinti savo piliečių realias pajamas. Siauresne prasme konkurencingumui aprašyti kartais naudojami tik atskiri prekybos arba makroekonominiai (bendro vidaus produkto (BVP) ir kt.) rodikliai. Tačiau dauguma specialistų sutinka, jog konkurencingumas yra ypatingai sudėtingas ir daugiaaspektis reiškinys, kurio įvertinimas reikalauja atsižvelgti į pasiektus rezultatus įvairiose, ir ne vien tik ekonomikos, srityse.

Temos problema – pramogų verslo ateitis priklauso nuo sugebėjimo konkuruoti tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje. Svarbu nustatyti konkurencingumo lygį tam tikroje srityje, remiantis teoriniais konkurencingumo modeliais.

Darbo tikslas – atlikti konkurencingumo modelių apžvalgą, išryškinant jų privalumus ir trūkumus.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Konkurencijos samprata4
  • 2. Konkurencijos vaidmuo pramogų verslo rinkoje4
  • 3. Konkurencijos modeliai ir jų bruožai5
  • 3.1. Tobuloji konkurencija6
  • 3.2. Monopolinė konkurencija7
  • 3.3. Monopolija8
  • 3.4. Oligopolija9
  • Išvados11
  • Literatūros sąrašas12

Reziumė

Autorius
faustula
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Vienmatės netiesinės regresijos modeliai

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymo metodika. Pagal stebinių matricos duomenis: 1.1. Sudaryti hiperbolinės regresijos modelį. 1.2. Sudaryti...

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas ES

Ekonomika Referatas darbai123
Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai reikšminga šalies socialinė ekonominė grupė, kurios dėka šalyje kuriamos darbo vietos, pritraukiamos investicijos,...