Verslo planas: Pramogos vaikams - UAB „Pramogų slėnis“

23 psl. / 4932 žod.

Ištrauka

Aktualumas

Nutarėme įsteigti UAB, kuri užsiimtų pramogų ir laisvalaikio organizavimu, visą dėmesį skiriant vaikams. Vaikų pramogų parką „Pramogų slėnis“ įkurtume didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tokiuose kaip: Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Mūsų pramogų parke, vienu metu galės tilpti iki 100 vaikų. Pirminės rinkos tyrimo duomenimis visoje Lietuvoje trūksta tokios vietos, kur būtų laukiami įvairaus amžiaus vaikai. Taip pat, tėvai vaikus galėtų palikti mūsų globai, kadangi mes turėsime puikiai apmokytą kolektyvą, kuris prižiūrės vaikus jų žaidimo metu.

Darbo tikslas – įmonei įsitvirtinti rinkoje ir patenkinti visus klientų norus bei poreikius. Remiantis šiuo tikslu buvo iškelti ir šie uždaviniai:

 1. Apžvelgti pramogų verslo rinką.
 2. Išanalizuoti verslo aplinką.
 3. Nustatyti įmonės tikslinę rinką.
 4. Apžvelgti įmonės rinkodaros elementus.

Darbo struktūra

 • - Įvade pateikiamas UAB įkūrimo aktualumas. Aptariamas darbo tikslas ir uždaviniai.
 • - Pirmoje dalyje pateikiamas įmonės aprašymas: verslo srities ir teisinio akto pasirinkimas.
 • - Antroje dalyje apžvelgiama pramogų verslo rinka.
 • - Trečioje dalyje analizuojama verslo aplinka: išorinė verslo aplinka, rinkos (konkurencinė) aplinka bei vidinė įmonės aplinka.
 • - Ketvirtoje dalyje nustatoma įmonės tikslinė rinka.
 • - Penktoje dalyje plačiai analizuojami įmonės rinkodaros elementai.
 • - Šeštoje dalyje pateikiama įmonės SSGG analizė.
 • - Septintoje dalyje pateikiamas veiksmų planas tolesnei veiklai.
 • - Darbo pabaigoje pateigiamos bendros išvados.

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Įmonės aprašymas4
 • 1.1. Verslo srities, teisinio statuso pasirinkimas4
 • 1.2. Įmonės misijos ir vizijos apibrėžimas, įmonės tikslų ir uždavinių nustatymas7
 • 1.3. Paslaugos8
 • 2. Pramogų verslo rinkos apžvalga ir apibūdinimas, tendencijų numatymas8
 • 3. Verslo aplinkos analizė9
 • 3.1. Išorinė verslo aplinka9
 • 3.1.1. Ekonominė9
 • 3.1.2. Ekologinė10
 • 3.1.3. Technologinė10
 • 3.1.4. Politinė – teisinė11
 • 3.1.5. Socialinė – kultūrinė11
 • 3.2. Rinkos (konkurencinė) analizė11
 • 3.2.1. Esamų konkurentų analizė11
 • 3.2.2. Potencialų konkurentų pavojus13
 • 3.2.3. Paslaugų pakaitų pavojus13
 • 3.2.4. Tiekiamoji tiekėjų galia13
 • 3.2.5. Perkamoji pirkėjų galia13
 • 3.3. Vidinė įmonės aplinka14
 • 4. Įmonės tikslinės rinkos nustatymas14
 • 5. Įmonės rinkodaros elementų analizė15
 • 5.1. Paslauga15
 • 5.2. Kaina16
 • 5.3. Vietos analizė16
 • 5.4. Paslaugų rėmimo analizė17
 • 5.5. Procesas17
 • 5.6. Žmonės18
 • 5.7. Fizinis akivaizdumas18
 • 6. Įmonės SSGG analizė19
 • 7. Veiksmų planas paslaugai ir tolesnei veiklai21
 • Išvados22
 • Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas23

Reziumė

Autorius
faustula
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Verslo planas “Duoniukas”

Ekonomika Verslo planas 2014 m. nasta
Žinant kaip brangino ir vertino duoną mūsų protėviai, šiandieniame pasaulyje žmonės pamiršta tai. Todėl norint ne tik sugrąžinti senąsias tradicijas, bet ir toliau...

UAB „Svajonių šalis“ verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2016 m. zymantez
Verslo plano paskirtis - išsamiau atskleisti verslo idėją, suplanuoti jos įgyvendinimo etapus ir tam reikalingus išteklius bei tikėtinus rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kam...

Kaimo turizmo sodybos „GILVYTIS“ verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. 1paslaptis
BUVO ĮVERTINTAS DEŠIMTUKU. Kaimo turizmas tampa svarbia regiono – apskrities - rajono plėtros kryptimi, nes Lietuvoje esti gana ryškūs regioniniai ekonominių, demografinių, infrastruktūros...

UAB "Kompiuteriniai tinklai" verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. rasa13
Verslo plane buvo išanalizuota būsima įmonės veikla, pateikta projekto esmė, organizacinė ir valdymo struktūra, finansinis ir marketingo planas. Išstudijavus įmonės pareigybių specifiką, taip...

Verslo planas UAB "Cukrainė" galimybių studija

Ekonomika Verslo planas kursiniaidarbai
Galimybių studijos apibrėžimas įvairiuose literatūros šaltiniuose pateikiamas skirtingai: Galimybių studija – tai detali numatomo įgyvendinti projekto analizė, kurios metu išnagrinėjami bei įvertinami visi...