Verslo planas UAB "Cukrainė" galimybių studija

20 psl. / 3870 žod.

Ištrauka

Galimybių studijos apibrėžimas įvairiuose literatūros šaltiniuose pateikiamas skirtingai:

Galimybių studija – tai detali numatomo įgyvendinti projekto analizė, kurios metu išnagrinėjami bei įvertinami visi galimi investicijų variantai. Ji yra skirta palankių projektų identifikavimui, formavimui bei pagrindimui. [1 šaltinis]

„Galimybių studija arba galimybių analizė – tai detali techninė, finansinė, ekonominė ir institucinė numatomo įgyvendinti projekto analizė. Ji yra skirta palankių projektų identifikavimui, formavimui bei pagrindimui. Galimybių studijoje išnagrinėjami bei įvertinami visi galimi investicijų variantai.“ [2 šaltinis]

Galimybių studija – dokumentas, aprašantis numatyto įgyvendinti projekto analizę pagal iš anksto nustatytus kriterijus ir pagrindžiantis optimalaus (geriausio) projekto įgyvendinimo varianto parinkimą. [3 šaltinis]

Galimybių studija gali būti atlikta dėl visiškai naujų sumanymų įgyvendinimo, dėl naujų objektų sukūrimo arba dėl jau esamų objektų naudojimo paskirties pakeitimo. Taigi galimybių studija susijusi su idėjų generavimu, minčių konstravimu ir projektavimu, – sumodeliuojama tai, kas jau yra, ir įvertinama tai, kas gali būti.

Rengiant galimybių studiją atliekama socialinės-ekonominės aplinkos analizė; atliekamas vartotojų poreikių įvertinimas; įvertinamos projekto įgyvendinimo alternatyvos; parenkamas techninis sprendimas; finansinėje analizėje numatomos finansavimo šaltiniai ir investicijų etapai, nustatomas projekto gyvybingumas; įvertinamas poveikio aplinkai pasikeitimas; atliekama socialinė - ekonominė analizė kaštų - naudos metodu; pateikiama jautrumo ir rizikos įvertinimo analizė. [3 šaltinis]

Galimybių studijos tikslas – pamatyti kontekstą bei aiškiai apibrėžti esamą situaciją. Konkrečiau gali būti išskirti šie tikslai:

- išanalizuoti siūlomo projekto poveikį, numatyti išlaidas bei naudą;

- nustatyti, kokius reikia atlikti institucinius, teisinius ar kitokius pakeitimus, susijusius su projekto įdiegimu;

- įrodyti, kad projektas yra finansiniu ir techniniu požiūriu optimalus;

- numatyti siūlomo projekto pakeitimus, kad būtų įdiegtas pats tinkamiausias projektas;

- surinkti visus duomenis, reikalingus finansinei agentūrai vertinant projektą;

- surinkti duomenis, kurių reikia ruošiant konkurso dokumentus. [2 šaltinis]

Atlikus galimybių studiją, detaliai ir išsamiai įvertinus visus pasiūlytus galimus investicijų variantus, pasirenkamas labiausiai iš anksto nustatytus kriterijus atitinkantis investicinis variantas, kurio įgyvendinimui rengiamas investicijų projektas.


Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • 1. Teorinė dalis4
 • 2. Galimybių studija5
 • 2.1. Įžanga/santrauka5
 • 2.2. Projekto apibūdinimas ir pagrindinė idėja6
 • 2.2.1. Teisinė – politinė aplinka8
 • 2.2.2. Ekonominė aplinka9
 • 2.2.3. Konkurencinė aplinka9
 • 2.2.4. Laukiami rezultatai10
 • 2.3. Rizikos veiksniai11
 • 2.4. Rinka ir marketingo kompleksas12
 • 2.4.1. Prekės ir paslaugos12
 • 2.4.2. Kaina13
 • 2.4.3. Pateikimas (paskirstymas)13
 • 2.4.4. Reklama14
 • 2.5. Darbuotojai ir valdymas15
 • 2.6. Gamyba ir galimos alternatyvos16
 • 2.7. Rekomendacijos ir siūlomi sprendimai17
 • 3. Išvados19
 • Naudota literatūra20
 • Priedai21

Reziumė

Autorius
kursiniaidarbai
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Verslo planas “Duoniukas”

Ekonomika Verslo planas 2014 m. nasta
Žinant kaip brangino ir vertino duoną mūsų protėviai, šiandieniame pasaulyje žmonės pamiršta tai. Todėl norint ne tik sugrąžinti senąsias tradicijas, bet ir toliau...

UAB „Svajonių šalis“ verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2016 m. zymantez
Verslo plano paskirtis - išsamiau atskleisti verslo idėją, suplanuoti jos įgyvendinimo etapus ir tam reikalingus išteklius bei tikėtinus rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kam...

Kaimo turizmo sodybos „GILVYTIS“ verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. 1paslaptis
BUVO ĮVERTINTAS DEŠIMTUKU. Kaimo turizmas tampa svarbia regiono – apskrities - rajono plėtros kryptimi, nes Lietuvoje esti gana ryškūs regioniniai ekonominių, demografinių, infrastruktūros...

UAB "Kompiuteriniai tinklai" verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. rasa13
Verslo plane buvo išanalizuota būsima įmonės veikla, pateikta projekto esmė, organizacinė ir valdymo struktūra, finansinis ir marketingo planas. Išstudijavus įmonės pareigybių specifiką, taip...

Inžinerinės ekonomikos verslo planas: autoservisas

Ekonomika Verslo planas 2018 m. karolis00
Verslo planas, kuriama svarstoma atidaryti autoservisa su galimybe plėstis. Pateikiami visi argumentai, paskaičiuojamos turimos pajamos, kiek pajamų trūksta, visi kaštai. Apskaičiuojamas galimas pelnas,...