Nedarbo ir skurdo augimo priežastys ir priemonės joms mažinti

24 psl. / 8700 žod.

Ištrauka

Kursinis, prieinamas už referato kainą dėl galimai pasenusios dalies informacijos.

Šiame darbe išdėstomos skurdo priežastys, smulkiai išanalizuojama pagrindinė skurdo priežastis–nedarbas ir priemonės joms mažinti. Pirmoje darbo dalyje aprašomos nedarbo rūšys, jo pasekmės, analizuojamos nedarbo priežastys ir jų mažinimo būdai. Antroje dalyje pateikiama labai svarbios nedarbo pasekmės-skurdo mažinimo strategija. Išvados pagrįstos ekonomine statistika ir apskaičiavimais.
Skurdas egzistavo visais laikais, tačiau skirtingose ekonominėse sistemose ir politinėse santvarkose jo lygis labai keitėsi. Labai ryškiai matomi skurdo lygio pakitimai esant planinei ekonomikai ir rinkos ekonomikai.
Planinės ekonomikos egzistavimo metu, skurdas buvo beveik nepastebimas, kadangi nebuvo labai didelio pajamų skirtumo tarp turtingiausių ir neturtingų gyventojų, net aukščiausi valstybės pareigūnai neturėjo teisės oficialiai ir atvirai disponuoti labai didelėmis pajamomis. Net neturtingiausiems ir asocialiems visuomenės nariams pajamos ir socialinės pašalpos buvo paskirstomos vadovaujantis lygiavos principu.
Visai kitaip pajamos pasiskirsto rinkos ekonomikos sąlygomis. Čia egzistuoja labai didelis atotrūkis tarp turtingiausių visuomenės narių ir neturtingųjų. Skurdas labai ryškiai matomas (ypač tarp gaunančių labai mažas pajamas ir asocialių gyventojų), nes nėra lygiavos, kiekvieno pajamos priklauso nuo jo sugebėjimo jas uždirbti, socialinės pašalpos lengvai nedalijamos. Tačiau skurdo mastas kiekvienoje šalyje yra skirtingas. Tai priklauso nuo daugelio priežasčių: šalies vyriausybės vykdomos politikos, leidžiamų įstatymų, socialinės struktūros, papročių šeimose, pačių visuomenės narių noro ir poreikio tobulėti, taip pat nuo daugelio ekonominių sąlygų ir kitų gyvenimo aplinkybių, bet svarbiausia - nuo galimybės uždirbti ir didinti reikalingas pajamas, nuo kurių priklauso pragyvenimo lygis, savo šeimos ateitis.
Svarbiausios skurdo priežastys, daugiau ar mažiau būdingos daugelio šalių vykdomai ekonominei politikai:
• Nedarbas, ypač ilgalaikis, susijęs su struktūriniais darbo rinkos pokyčiais vykstant ekonominėms permainoms;
• Mažos pajamos, susijusios su neefektyviais ūkiais (pirmiausia žemės ūkyje) ar mažai apmokamu, nekvalifikuotu, nenuolatiniu darbu;
• Mažėjantis gimstamumas ir darbingo amžiaus žmonių emigracija, dėl to didėjantis senatvės priklausomybės santykis bei senų žmonių išlaikymo našta, tenkanti užimtiesiems;
• Mažos pajamos, kurias nulemia demografiniai faktoriai (vieniši tėvai, daugiavaikės šeimos) ar kitos žmonių gyvenimo aplinkybės (menka sveikata, invalidumas, senatvė, blogos būsto sąlygos ar jo neturėjimas);
• Žmonių ar institucijų nesugebėjimas prisitaikyti prie sparčiai besiplėtojančių informacijos ir komunikacijos technologijų; silpna mokyklų techninė bazė bei pernelyg ankstyvas mokymosi nutraukimas, nepažangumas;
• Lyčių nelygybė;
• Šeimos institucijos irimas ir skyrybos, piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu bei gyvenimas aplinkoje, kuriai būdinga tokio pobūdžio elgsena, o dažnai ir kitos nepalankios aplinkybės (lūšnos, antisanitarinės būsto ir aplinkos sąlygos).
Apibendrintai galima teigti, kad skurdo priežastys Lietuvoje yra gana aukštas nedarbo lygis, mažo BVP ir didelės pajamų nelygybės kombinacija, nepakankamai išvystyta socialinė apsauga dėl mažų išteklių jai skyrimo ir tos apsaugos nepakankamas taiklumas.
Nagrinėsime pačią svarbiausią skurdo priežastį – nedarbą, nes tai aktualiausia ir opiausia problema šiuo metu Lietuvoje. Pereinant nuo planinės į rinkos ekonomiką, mūsų visuomenė patyrė didelį ekonominį sukrėtimą ir kartu nuosmukį visose gyvenimo sferose, kuris labai pakeitė daugelio visuomenės narių gyvenimą. Nors jau praėjo daugiau kaip 10 metų, visuomenė dar nespėjo galutinai prisitaikyti prie besikeičiančio gyvenimo. Ekonomikos pagerėjimas labai priklauso ir nuo vyriausybės sprendimų, tačiau kiekvienas žmogus turi suprasti, kad labai daug priklauso ir nuo jo paties, kiekvienas turi įsisamoninti, kad šioje sistemoje tik darbu ir savo tobulėjimu galima daug pasiekti užsitikrinti saugią ateitį sau ir būsimoms kartoms.


Turinys

 • I.Įvadas. Pagrindinės skurdo priežastys3
 • II.Nedarbo rūšys, priežastys ir pasekmės5
 • 1.Nedarbo rūšys ir jo sukeliamos pasekmės5
 • 2.Nedarbo priežasčių analizė7
 • 3. Nedarbo mažinimo priemonės8
 • 4.Užimtumo ir nedarbo lygio tyrimai9
 • 5.Moterų nedarbas Lietuvoje11
 • 6. Pagrindiniai darbo rinkos vystymosi ypatumai ir tendencijos12
 • 7.Darbo rinkos politikos vystymas ir įgyvendinimas14
 • III.Skurdo mažinimo strategija17
 • 1.Ekonomikos augimas ir darbo rinkos aktyvinimas17
 • 2.Socialinės paramos pašalpa19
 • 3.Parama būstui20
 • 4.Socialinės apsaugos išlaidų didinimas21
 • 5.Skurdo egzistavimo apibendrinimas21
 • IV.Išvados. Skurdo mažinimo ir užimtumo didinimo planai ateityje22
 • V. Literatūra24

Reziumė

Autorius
loryte
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 25, 2013
Publikuotas
2000 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti

Ekonomika Prezentacija 2008 m. bigis
Prezentaciją sudaro 20 skaidrių. Draudimas yra tam tikra rizikos mažinimo priemonė, padedanti sumažinti/padengti žalą atsiradusią nenumatyto įvykio metu. Ji išlaisvina įmonę nuo papildomų...

Nedarbo priežastys ir pasekmės

Ekonomika Kursinis darbas 2009 m. gatulytė
Pirmoje dalyje „NEDARBAS: ESMĖ, PRIEŽASTYS, PASEKMĖS“ nagrinėjama nedarbo sąvoka. Apžvelgiamos nedarbo rūšys. Atskleidžiamos nedarbo priežastys ir pasekmės. Išskiriama ir aptariama viena iš nedarbo...