Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Nedarbo ir skurdo augimo priežastys ir priemonės joms mažinti

0 atsiliepimų
Autorius:
Kursinis, prieinamas už referato kainą dėl galimai pasenusios dalies informacijos.

Šiame darbe išdėstomos skurdo priežastys, smulkiai išanalizuojama pagrindinė skurdo priežastis–nedarbas ir priemonės joms mažinti. Pirmoje darbo dalyje aprašomos nedarbo rūšys, jo pasekmės, analizuojamos nedarbo priežastys ir jų mažinimo būdai. Antroje dalyje pateikiama labai svarbios nedarbo pasekmės-skurdo mažinimo strategija. Išvados pagrįstos ekonomine statistika ir apskaičiavimais.
Skurdas egzistavo visais laikais, tačiau skirtingose ekonominėse sistemose ir politinėse santvarkose jo lygis labai keitėsi. Labai ryškiai matomi skurdo lygio pakitimai esant planinei ekonomikai ir rinkos ekonomikai.
Planinės ekonomikos egzistavimo metu, skurdas buvo beveik nepastebimas, kadangi nebuvo labai didelio pajamų skirtumo tarp turtingiausių ir neturtingų gyventojų, net aukščiausi valstybės pareigūnai neturėjo teisės oficialiai ir atvirai disponuoti labai didelėmis pajamomis. Net neturtingiausiems ir asocialiems visuomenės nariams pajamos ir socialinės pašalpos buvo paskirstomos vadovaujantis lygiavos principu.
Visai kitaip pajamos pasiskirsto rinkos ekonomikos sąlygomis. Čia egzistuoja labai didelis atotrūkis tarp turtingiausių visuomenės narių ir neturtingųjų. Skurdas labai ryškiai matomas (ypač tarp gaunančių labai mažas pajamas ir asocialių gyventojų), nes nėra lygiavos, kiekvieno pajamos priklauso nuo jo sugebėjimo jas uždirbti, socialinės pašalpos lengvai nedalijamos. Tačiau skurdo mastas kiekvienoje šalyje yra skirtingas. Tai priklauso nuo daugelio priežasčių: šalies vyriausybės vykdomos politikos, leidžiamų įstatymų, socialinės struktūros, papročių šeimose, pačių visuomenės narių noro ir poreikio tobulėti, taip pat nuo daugelio ekonominių sąlygų ir kitų gyvenimo aplinkybių, bet svarbiausia - nuo galimybės uždirbti ir didinti reikalingas pajamas, nuo kurių priklauso pragyvenimo lygis, savo šeimos ateitis.
Svarbiausios skurdo priežastys, daugiau ar mažiau būdingos daugelio šalių vykdomai ekonominei politikai:
• Nedarbas, ypač ilgalaikis, susijęs su struktūriniais darbo rinkos pokyčiais vykstant ekonominėms permainoms;
• Mažos pajamos, susijusios su neefektyviais ūkiais (pirmiausia žemės ūkyje) ar mažai apmokamu, nekvalifikuotu, nenuolatiniu darbu;
• Mažėjantis gimstamumas ir darbingo amžiaus žmonių emigracija, dėl to didėjantis senatvės priklausomybės santykis bei senų žmonių išlaikymo našta, tenkanti užimtiesiems;
• Mažos pajamos, kurias nulemia demografiniai faktoriai (vieniši tėvai, daugiavaikės šeimos) ar kitos žmonių gyvenimo aplinkybės (menka sveikata, invalidumas, senatvė, blogos būsto sąlygos ar jo neturėjimas);
• Žmonių ar institucijų nesugebėjimas prisitaikyti prie sparčiai besiplėtojančių informacijos ir komunikacijos technologijų; silpna mokyklų techninė bazė bei pernelyg ankstyvas mokymosi nutraukimas, nepažangumas;
• Lyčių nelygybė;
• Šeimos institucijos irimas ir skyrybos, piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu bei gyvenimas aplinkoje, kuriai būdinga tokio pobūdžio elgsena, o dažnai ir kitos nepalankios aplinkybės (lūšnos, antisanitarinės būsto ir aplinkos sąlygos).
Apibendrintai galima teigti, kad skurdo priežastys Lietuvoje yra gana aukštas nedarbo lygis, mažo BVP ir didelės pajamų nelygybės kombinacija, nepakankamai išvystyta socialinė apsauga dėl mažų išteklių jai skyrimo ir tos apsaugos nepakankamas taiklumas.
Nagrinėsime pačią svarbiausią skurdo priežastį – nedarbą, nes tai aktualiausia ir opiausia problema šiuo metu Lietuvoje. Pereinant nuo planinės į rinkos ekonomiką, mūsų visuomenė patyrė didelį ekonominį sukrėtimą ir kartu nuosmukį visose gyvenimo sferose, kuris labai pakeitė daugelio visuomenės narių gyvenimą. Nors jau praėjo daugiau kaip 10 metų, visuomenė dar nespėjo galutinai prisitaikyti prie besikeičiančio gyvenimo. Ekonomikos pagerėjimas labai priklauso ir nuo vyriausybės sprendimų, tačiau kiekvienas žmogus turi suprasti, kad labai daug priklauso ir nuo jo paties, kiekvienas turi įsisamoninti, kad šioje sistemoje tik darbu ir savo tobulėjimu galima daug pasiekti užsitikrinti saugią ateitį sau ir būsimoms kartoms.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8700 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • I.Įvadas. Pagrindinės skurdo priežastys3
 • II.Nedarbo rūšys, priežastys ir pasekmės5
 • 1.Nedarbo rūšys ir jo sukeliamos pasekmės5
 • 2.Nedarbo priežasčių analizė7
 • 3. Nedarbo mažinimo priemonės8
 • 4.Užimtumo ir nedarbo lygio tyrimai9
 • 5.Moterų nedarbas Lietuvoje11
 • 6. Pagrindiniai darbo rinkos vystymosi ypatumai ir tendencijos12
 • 7.Darbo rinkos politikos vystymas ir įgyvendinimas14
 • III.Skurdo mažinimo strategija17
 • 1.Ekonomikos augimas ir darbo rinkos aktyvinimas17
 • 2.Socialinės paramos pašalpa19
 • 3.Parama būstui20
 • 4.Socialinės apsaugos išlaidų didinimas21
 • 5.Skurdo egzistavimo apibendrinimas21
 • IV.Išvados. Skurdo mažinimo ir užimtumo didinimo planai ateityje22
 • V. Literatūra24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti
Prezentacija Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti

Prezentaciją sudaro 20 skaidrių. Draudimas yra tam tikra rizikos mažinimo priemonė, padedanti sumažinti/padengti žalą atsiradusią nenumatyto [...]

Skurdo priežastys ir pasekmės Europos Sąjungoje
Referatas Skurdo priežastys ir pasekmės Europos Sąjungoje

Kaip teigia Prof. habil dr. A. Šileika, R.Zabarauskaitė (2006) skurdas kaip reiškinys pradėtas nagrinėti XVIII [...]

Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė
Kursinis darbas Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

Kiekvienos valstybės pagrindinis tikslas – siekti jos piliečių gerovės, kurią įprasta matuoti ekonominės gerovės rodikliais [...]

Kinijos ekonomikos augimo priežastys
Referatas Kinijos ekonomikos augimo priežastys

Darbo tikslas – išanalizuoti Kinijos ekonomikos augimo priežastis. Darbo objektas – darbe analizuojamos Kinijos ekonomikos augimas [...]

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys
Referatas Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys

Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo [...]

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys
Referatas Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys

Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo [...]

Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse
Referatas Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse

Viena opiausių šių dienų makroekonomikos problemų yra nedarbas, kadangi jis paveikia ne tik pavienius asmenis [...]

Nedarbas ir jo priežastys ES
Prezentacija Nedarbas ir jo priežastys ES

Temos aktualumas: Aukštas nedarbo lygis – viena didžiausių ekonominių ir socialinių XXI amžiaus problemų beveik [...]

Nedarbas Europos Sąjungoje ir jo priežastys
Kursinis darbas Nedarbas Europos Sąjungoje ir jo priežastys

Temos aktualumas. Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet [...]

Nedarbo, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė
Kursinis darbas Nedarbo, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

Šio kursinio darbo esmė išanalizuoti pagrindinius nedarbo tipus ir jų atsiradimą sąlygojančias priežastis. Darbe taip [...]

Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė
Referatas Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė

Nedarbas – tai ekonominė ir socialinė problema, kuri tiesiogiai veikia ne tik atskirus žmones, bet [...]

Gyventojų nedarbo Lietuvoje priežastys
Referatas Gyventojų nedarbo Lietuvoje priežastys

Šis kursinis darbas susideda iš trijų dalių. Pirmojoje dalyje atliksiu koreliacinę regresinę analizę. Naudodamasi literatūros [...]

Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką

Temos aktualumas. Kaip žinia viena didžiausių šendienos Lietuvos problemų yra jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo mąstą [...]

Nedarbo priežastys Lietuvoje
Referatas Nedarbo priežastys Lietuvoje

Tarp daugelio ekonominių, socialinių problemų vieną iš reikšmingiausių vietų užima nedarbas. Labai gaila, jog šiuo [...]

Nedarbo priežastys ir kitimo tendencijos Lietuvoje (2007-2011m.)
Referatas Nedarbo priežastys ir kitimo tendencijos Lietuvoje (2007-2011m.)

Nedarbas (bedarbystė) – darbingų asmenų neužimtumas ūkinėje veikloje; socialinis reiškinys, kai darbingasasmuoneturi darbo (dirbančiu laikomas [...]