Skurdo priežastys ir pasekmės Europos Sąjungoje

18 psl. / 3662 žod.

Ištrauka

Kaip teigia Prof. habil dr. A. Šileika, R.Zabarauskaitė (2006) skurdas kaip reiškinys pradėtas nagrinėti XVIII a. antroje pusėje. Tuomet jis buvo suvokiamas, kaip pajamų nepakankamumas, siekiant įsigyti gyvenimui būtinų reikmenų, tam, kad galima būtų palaikyti fizinį žmogaus pajėgumą. Pasak jo A. Smitas (1776) ekonominį skurdą apibrėžė kaip reikalingiausių daiktų asmens gyvybei palaikyti, bei kitų reikmių, be kurių žmogui nepridera būti, stygių. Anglų mokslininkas B.S. Rowntree (Rowantree, 1941; Ringen, 1988) apibrėžė skurdą atitinkamai A.Smito apibrėžimui, beveik taip pat. Ir tik vėliau tai yra XX a. Septintajame dešimtmetyje apie skurda imta svarstyti ne tik kaip apie fizinį reiškinį bet kaip ir apie dvasinį. Tai yra pradėta manyti, kad skurdas tai ne tik maisto, būtino palaikyti fizinei asmens būklei stygius, bet ir priemonių žmogaus socialiniams poreikiams patenkinti stygius. Todėl imta kalbėti apie skurdo koncepciją, kuri apimtų ne tik pajamų, bet ir švietimo ir kitų socialinių ir kultūrinių paslaugų nepakankamumą (Townsend, 1985) .
Aštuntame XX a. dešimtmetyje ekonomistas A.Sen (1987) įvedė naują požiūrį į gyventojų pajamas skurdo kontekste. Jis teigė, kad asmens pajamos yra reikšmingos tik tiek, kiek jos padidina žmogaus gebėjimus bei suteikia jam galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime.
Na, o paskutiniame dešimtajame dešimtmetyje skurdo samprata nusistovėjo ir jau atspindėjo žmonijos raidos koncepciją, t.y. joje atsirado lygių galimybių aspektas, tinkamas gyvenimo lygis, užtikrinantis žmogaus orumą ir pasirinkimo laisvę.
Skurdo mažinimo Lietuvoje strategijoje skurdas apibūdinamas kaip pajamų ir kitų išteklių, užtikrinančių Lietuvos visuomenei priimtinus gyvenimo standartus nepakankamumas. Manome, kad tai labai plačią dalį apimantis apibrėžimas...


Turinys

  • 1. SKURDO TEORINĖ SAMPRATA3
  • 1.1. SKURDO SAMPRATA IR JĮ SUKELIANČIOS PRIEŽASTYS3
  • 1.2. SKURDO RODIKLIAI IR JO VERTINIMO KRITERIJAI10
  • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
fantuliukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Infliacija Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas gab13
Infliacija – tai piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. Infliacija reiškia, kad kyla bendras visų prekių ir...

Prekyba Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas 2016 m. salvete
Tarptautinė prekyba – daug diskusijų keliantis klausimas. Šalims, siekiančioms efektyviai dalyvauti tarptautinės rinkos procesuose, itin svarbu gebėti derinti nacionalinius bei tarptautinius interesus....

Infliacijos susidarymo priežastys ir pasekmės

Ekonomika Referatas 2008 m. guoba
Ekonomikos augimas - tai nuolatinis gamybos pajėgumų didėjimas, pasireiškian­tis nacionalinio produkto (pajamų) apimties didėjimu ir yra vienas iš pagrindinių ekonomikos plėtros tikslų. Istoriškai...