Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Skurdo priežastys ir pasekmės Europos Sąjungoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Kaip teigia Prof. habil dr. A. Šileika, R.Zabarauskaitė (2006) skurdas kaip reiškinys pradėtas nagrinėti XVIII a. antroje pusėje. Tuomet jis buvo suvokiamas, kaip pajamų nepakankamumas, siekiant įsigyti gyvenimui būtinų reikmenų, tam, kad galima būtų palaikyti fizinį žmogaus pajėgumą. Pasak jo A. Smitas (1776) ekonominį skurdą apibrėžė kaip reikalingiausių daiktų asmens gyvybei palaikyti, bei kitų reikmių, be kurių žmogui nepridera būti, stygių. Anglų mokslininkas B.S. Rowntree (Rowantree, 1941; Ringen, 1988) apibrėžė skurdą atitinkamai A.Smito apibrėžimui, beveik taip pat. Ir tik vėliau tai yra XX a. Septintajame dešimtmetyje apie skurda imta svarstyti ne tik kaip apie fizinį reiškinį bet kaip ir apie dvasinį. Tai yra pradėta manyti, kad skurdas tai ne tik maisto, būtino palaikyti fizinei asmens būklei stygius, bet ir priemonių žmogaus socialiniams poreikiams patenkinti stygius. Todėl imta kalbėti apie skurdo koncepciją, kuri apimtų ne tik pajamų, bet ir švietimo ir kitų socialinių ir kultūrinių paslaugų nepakankamumą (Townsend, 1985) .
Aštuntame XX a. dešimtmetyje ekonomistas A.Sen (1987) įvedė naują požiūrį į gyventojų pajamas skurdo kontekste. Jis teigė, kad asmens pajamos yra reikšmingos tik tiek, kiek jos padidina žmogaus gebėjimus bei suteikia jam galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime.
Na, o paskutiniame dešimtajame dešimtmetyje skurdo samprata nusistovėjo ir jau atspindėjo žmonijos raidos koncepciją, t.y. joje atsirado lygių galimybių aspektas, tinkamas gyvenimo lygis, užtikrinantis žmogaus orumą ir pasirinkimo laisvę.
Skurdo mažinimo Lietuvoje strategijoje skurdas apibūdinamas kaip pajamų ir kitų išteklių, užtikrinančių Lietuvos visuomenei priimtinus gyvenimo standartus nepakankamumas. Manome, kad tai labai plačią dalį apimantis apibrėžimas...
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3662 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. SKURDO TEORINĖ SAMPRATA3
  • 1.1. SKURDO SAMPRATA IR JĮ SUKELIANČIOS PRIEŽASTYS3
  • 1.2. SKURDO RODIKLIAI IR JO VERTINIMO KRITERIJAI10
  • LITERATŪRA17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nedarbas Europos Sąjungoje ir jo priežastys
Kursinis darbas Nedarbas Europos Sąjungoje ir jo priežastys

Temos aktualumas. Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet [...]

Finansinės krizės: rūšys, atsiradimo priežasčių ir jų pasekmių analizė
Kursinis darbas Finansinės krizės: rūšys, atsiradimo priežasčių ir jų pasekmių analizė

Finansinė krizė – plačiai traktuojamas terminas, kuris vartojamas, kai, bet kuri finansinė priemonė ar turtas [...]

Nedarbo ir skurdo augimo priežastys ir priemonės joms mažinti
Referatas Nedarbo ir skurdo augimo priežastys ir priemonės joms mažinti

Kursinis, prieinamas už referato kainą dėl galimai pasenusios dalies informacijos. Šiame darbe išdėstomos skurdo priežastys [...]

Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Valstybės skolos priežastys ir pasekmės
Referatas Valstybės skolos priežastys ir pasekmės

Darbo tikslas – išsiaiškinti, kas yra valstybės skola, jos priežastis ir pasekmes. Tuo pačiu apžvelgti [...]

Pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės
Prezentacija Pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės

Tyrimo objektas – 2008/09 metų pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės. Darbo tikslas – susisteminti 2008/09 [...]

Pasaulio finansų krizės priežastys bei pasekmės
Referatas Pasaulio finansų krizės priežastys bei pasekmės

Aktualumas. Finansų krizė nėra naujas reiškinys. Pasaulinės finansų krizės kaip ir kiti pasaulyje vykstantys procesai [...]

Šalių infliacijos priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai
Referatas Šalių infliacijos priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai

Temos aktualumas. Infliacija yra bendro, nuolat besitęsenčio visų prekių ir paslaugų kainų lygio kilimo reiškinys.

Pasaulio ekonominė krizė, prasidėjusi 2008 m.: priežastys, eiga, pasekmės
Kursinis darbas Pasaulio ekonominė krizė, prasidėjusi 2008 m.: priežastys, eiga, pasekmės

Stabilus finansinis sektorius svarbus kiekvienos šalies ekonomikai. Jame kylančios problemos gali lemti šalies ekonominį nuosmukį.

Nedarbo priežastys ir pasekmės
Kursinis darbas Nedarbo priežastys ir pasekmės

Temos aktualumas. Nedarbas yra viena svarbiausių makroekonominių problemų, jis mažindamas pajamas, keisdamas žmogaus nuostatas ir [...]

Brexit: priežastys ir pasekmės JK, ES ir pasauliniam ūkiui
Referatas Brexit: priežastys ir pasekmės JK, ES ir pasauliniam ūkiui

Jungtinėje Karalystėje, birželio 23 d. įvykęs balsavimas palikti Europos Sąjungą (toliau ES) buvo gilus sukrėtimas [...]

Finansų krizė euro zonoje: pinigų sąjungos finansų krizės ypatybės
Kursinis darbas Finansų krizė euro zonoje: pinigų sąjungos finansų krizės ypatybės

Money rules the world“ (liet. pinigai valdo pasaulį). Dar XX a. pradžioje rašytojo Robert Walser [...]

Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė
Referatas Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė

Nedarbas – tai ekonominė ir socialinė problema, kuri tiesiogiai veikia ne tik atskirus žmones, bet [...]

Infliacijos susidarymo priežastys ir pasekmės
Referatas Infliacijos susidarymo priežastys ir pasekmės

Ekonomikos augimas - tai nuolatinis gamybos pajėgumų didėjimas, pasireiškian­tis nacionalinio produkto (pajamų) apimties didėjimu ir [...]

Infliacija Europos Sąjungoje
Referatas Infliacija Europos Sąjungoje

Infliacija – tai piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu.