Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką

29 psl. / 6897 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kaip žinia viena didžiausių šendienos Lietuvos problemų yra jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo mąstą byloja statistikos departamento duomenys apie jaunimo nedarbą Lietuvoje. Statistikos departamentas teigia, kad Lietuvoje, „2012m. jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis sudarė 32,9 procento “, o su tokiais rezultatais mes patenkame tarp 8 valstybių kurių jaunimo nedarbo lygis yra didesnis nei ES vidurkis. Vyriausybės veikloje mažinant jaunimo nedarbą iki šiol nematyti akivaizdžių rezultatų. Teigiama, kad Lietuvoje kas trečias jaunas žmogus neturi darbo. Ši problema sukelia įvairias neigiamas socialines pasekmes: didėja jaunimo emigracija ir nusikalstamumas, atsiranda paskatos plisti alkoholizmui ir narkomanijai.Jaunimo nedarbas siejamas ir su ekonominiu nuosmukiu, o tai paliečia visą visuomenę. Tokie duomenys tik patvirtina, kad jaunimo nedarbo problema yra prioritetinė ir ją būtina spręsti jau nedelsiant.Darbo problema. Nedarbo problema siejama su ekonomikos bei socialinėmis problemomis. Žinoma, kad kiekvienas visuomenės narys turi turėti lygias teises dirbti mėgstamą darbą ir už jį gauti atlyginimą, kuris priklausytų tik nuo individo atlikto darbo kokybės, profesinių ir dalykinių sugebėjimų lygmens. Tokie veiksniai kaip: mažėjančios pajamos gaunant ir taip minimalų atlyginimą, kintantis dienos ritmas ar net kintančios asmens nuostatos į patį gyvenimą, verčia jaunimą susidurti su didėjančia psichologine įtampa bei mažėjančiu pasitikėjimu savimi, o to rezultatas, sumažėjas ekonominis bei socialinis aktyvumas. Darbo objektas. Su jaunimo nedarbu susiję veiksniai.Darbo tisklas. Išanalizuoti problemas kurios lemia jaunimo nedarbą ir parengti projektą skirtą mažinti jaunimo nedarbą Lietuvoje.Darbo tikslui pasiekti išsikėliame tokius uždavinius:1. Atlikti statistinių duomenų analizę2. Atlikti problemos analizę3. Pateikti skirtingas nuomones į jaunimo nedarbą4. Atlikti prognoztinę analizę5. Patyrinėti gerają patirtį6. Pateikti esamos politikos analizę7. Pateikti SSGG analizęDarbo metodai. Dokumentų studijos, analizės metodas, dedukcinis metodas, išvadų sisteminimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. AG CHARAKTERISTIKA: STATISTINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ4
 • 2. PROBLEMOS ANALIZĖ6
 • 2.1 Darbe naudojamų sąvokų aiškinimas6
 • 2.2 Jaunimo nedarbo priežastys6
 • 2.3 Galimi sprendimai8
 • 3. SKIRTINGŲ POŽIŪRIŲ ANALIZĖ10
 • 4. PROBLEMOS SPRENDIMO SCENARIJAI: PROGNOSTINĖ ANALIZĖ12
 • 5. GEROJI PATIRTIS: EX- POST ATVĖJŲ ANALIZĖ14
 • 6. ESAMA POLITIKA: OFICIALIŲ DOKUMENTŲ ANALIZĖ19
 • 7. SSGG (SWOT) ANALIZĖ25
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA28

Reziumė

Autorius
elderx
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 30, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Darbo rinka ir jos reguliavimas Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2011 m. vrasyta
Darbo rinka yra rinkos ekonomikos dalis, išreiškianti žmonių santykius, susijusius su darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo rinka gali būti perteklinė, deficitinė ir...

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

Ekonomika Referatas 2009 m. dalia123
Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Kaip...

Jaunimo nedarbo ir emigracijos tendencijos

Ekonomika Diplominis darbas 2015 m. karolle02
Temos aktualumas. Šiuolaikinėje visuomenėje emigracija yra neišvengiamas procesas. Kiekvienas individas dėl ekonominių, psichologinių, kultūrinių ar asmeninių priežasčių gali priimti sprendimą emigruoti iš savo...