Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

0 atsiliepimų
Autorius:

 

Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui.

Kaip teigia Sipavičienė (2006), vienas šiuolaikinės visuomenės raidos bruožų yra nepaprastai išaugęs gyventojų migracinis mobilumas, ypač būdingas pokomunistinėms šalims, tarp jų ir Lietuvai. Kaip ir daugelyje Vidurio ir Rytų Europos šalių, Lietuvoje vykstantys politiniai, socialiniai bei ekonominiai pokyčiai padarė esminį poveikį tarptautinės migracijos procesui. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, galima konstatuoti, kad iki 1990-ųjų stebėtą pastovų gyventojų prieaugį dėl migracijos iš buvusios SSRS (vidutiniškai 6 – 8 tūkst. žmonių per metus) pakeitė masinė emigracija, praėjusį dešimtmetį siekusi vidutiniškai 20 – 25 tūkst. žmonių kasmet.

Dėl įvairių priežasčių, tarp jų ir dėl migracijos politikos liberalizavimo, ne tik išaugo migracijos mastas ir pasikeitė geografija, bet keičiasi ir jos tipai. Šalia „tradicinės“ emigracijos/imigracijos vis labiau dominuoja trumpalaikė migracija (atliekanti iš esmės tik ekonominę funkciją, nenutraukiant socialinių saitų), nepilnos šeimos migracija (tėvai be vaikų, vienas iš sutuoktinių), plečiasi vadinamoji nereguliari migracija tiek į Lietuvą, tiek iš jos, pasireiškia ir kraštutinės tokios migracijos formos – prekyba žmonėmis, ypač moterimis.

Tokia intensyvi ir įvairialypė migracija daro labai didelę įtaką visoms Lietuvos gyvenimo sritims. Net vertinant tik kiekybinius šio proceso aspektus, emigracija turėjo nemažos įtakos Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimui, o netiesiogiai – ir kitiems demografiniams bei socialiniams ekonominiams procesams. Masinis darbo jėgos išvykimas sąlygoja, kad kai kuriuose šalies ūkio sektoriuose pradeda trūkti darbo jėgos ir tenka ieškoti alternatyvių apsirūpinimo darbo jėga variantų, tokių kaip darbuotojų importas iš kitų šalių. Vienas labiausiai nerimą keliančių dalykų – jau kuris laikas stebimas vadinamasis protų nutekėjimas, t. y. aukštos kvalifikacijos darbo jėgos praradimas ir dėl to mažėjantis šalies ekonominis/inovacinis/konkurencinis potencialas. Kai kurios migracijos formos (nelegali migracija, prekyba žmonėmis) turi net kriminalinį atspalvį ir gali būti įvardytos kaip grėsmė visuomenės saugumui, kaip terorizmo ir etninių konfliktų grėsmė. (Sipavičienė, 2006).

Darbo objektas – emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai.

Darbo tikslas – išanalizuoti emigracijos problemas ir apžvelgti jų įtaką Lietuvos darbo rinkos tendencijoms.

Tam, kad būtų pasiektas pagrindinis darbo tikslas, buvo numatyti tokie darbo uždaviniai:

Darbo uždaviniai:

1. atlikti teorinę migracijos priežastingumo analizę.

2. aptarti inovacinius migracijos tyrimo metodus.

3. atskleisti migracijos modelio ir tipų pokyčius.

4. įvertinti emigracijos pasekmes Lietuvai.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, palyginamoji analizė, loginė analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7400 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TARPTAUTINĖS MIGRACIJOS MODELIO KAITA5
 • 1.1. Teorinė migracijos priežastingumo analizė5
 • 1.2. Inovaciniai migracijos tyrimų metodai7
 • 1.3. Migracijos modelio ir tipų pokyčiai8
 • 2. EMIGRACIJOS IŠŠŪKIAI LIETUVAI12
 • 2.1. Migracijos situacijos vertinimas12
 • 2.2. Migracijos veiksnių analizė16
 • 2.3. Masinės emigracijos pasekmės18
 • 2.4. Emigracija iš Lietuvos: ką reikėtų žinoti kiekvienam Lietuvos piliečiui19
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Investicinių fondų įtaka Lietuvos finansų rinkai
Referatas Investicinių fondų įtaka Lietuvos finansų rinkai

Augant Lietuvos ekonomikai, auga ir žmonių pajamos, todėl daugėja laisvų lėšų, kurias gyventojai pasiryžta investuoti.

Darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimas bei įtaka dirbantiems
Kursinis darbas Darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimas bei įtaka dirbantiems

Darbo tikslas – Išanalizuoti darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimą bei įtaką dirbantiesiems, išsiaiškinant jų [...]

Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai
Kursinis darbas Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai

Prekyba per ofšorinius centrus pasaulio ekonomikoje pasiekė didžiulį mastą. Daugelyje pasaulio valstybių vienas iš [...]

ES įtaka Lietuvos transporto sistemai
Referatas ES įtaka Lietuvos transporto sistemai

Pasaulinės ekonomikos plėtra ir geografinė padėtis lėmė Lietuvai Baltijos jūros regione užimti tranzito valstybės padėtį [...]

Lietuvos gyventojų emigracija
Prezentacija Lietuvos gyventojų emigracija

2-3) Migracija – žmogaus ar žmonių grupės keliavimas, kėlimasis iš vienos vietos į kitą. Procesas [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje
Kursinis darbas Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės [...]

Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste
Referatas Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste

Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais [...]

Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis
Kursinis darbas Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis

Lietuva yra maža atviros ekonomikos šalis, kurios ekonomikai didelę įtaką turi užsienio prekyba. Lietuvai tapus [...]

Europos centrinio banko veikla ir jo įtaka Lietuvai
Referatas Europos centrinio banko veikla ir jo įtaka Lietuvai

Europos centrinių bankų sistema (ECBS) įkurta remiantis Mastrichto sutartimi ir Europos centrinių bankų sistemos ir [...]

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje
Kursinis darbas Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir [...]

Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai
Referatas Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai

Svarbią vietą tarptautinių ekonominių santykių sistemoje užima investiciniai santykiai. Šalies ekonominę plėtrą sąlygoja daug [...]

Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.
Referatas Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.

Nuolat sparčiai besikeičiančioje visuomenėje yra labai svarbu suprasti, jog darbo padėtis nuolat keičiasi. Norint pasirinki [...]

Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas
Tyrimas Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai [...]

Darbo rinkos problemos Lietuvoje
Kursinis darbas Darbo rinkos problemos Lietuvoje

„Klestinčiame mieste, kur žmonės turi daug... kapitalo, jie dažnai negauna tiek darbininkų, kiek norėtų, ir [...]