Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

26 psl. / 7400 žod.

Ištrauka

Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui.

Kaip teigia Sipavičienė (2006), vienas šiuolaikinės visuomenės raidos bruožų yra nepaprastai išaugęs gyventojų migracinis mobilumas, ypač būdingas pokomunistinėms šalims, tarp jų ir Lietuvai. Kaip ir daugelyje Vidurio ir Rytų Europos šalių, Lietuvoje vykstantys politiniai, socialiniai bei ekonominiai pokyčiai padarė esminį poveikį tarptautinės migracijos procesui. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, galima konstatuoti, kad iki 1990-ųjų stebėtą pastovų gyventojų prieaugį dėl migracijos iš buvusios SSRS (vidutiniškai 6 – 8 tūkst. žmonių per metus) pakeitė masinė emigracija, praėjusį dešimtmetį siekusi vidutiniškai 20 – 25 tūkst. žmonių kasmet.

Dėl įvairių priežasčių, tarp jų ir dėl migracijos politikos liberalizavimo, ne tik išaugo migracijos mastas ir pasikeitė geografija, bet keičiasi ir jos tipai. Šalia „tradicinės“ emigracijos/imigracijos vis labiau dominuoja trumpalaikė migracija (atliekanti iš esmės tik ekonominę funkciją, nenutraukiant socialinių saitų), nepilnos šeimos migracija (tėvai be vaikų, vienas iš sutuoktinių), plečiasi vadinamoji nereguliari migracija tiek į Lietuvą, tiek iš jos, pasireiškia ir kraštutinės tokios migracijos formos – prekyba žmonėmis, ypač moterimis.

Tokia intensyvi ir įvairialypė migracija daro labai didelę įtaką visoms Lietuvos gyvenimo sritims. Net vertinant tik kiekybinius šio proceso aspektus, emigracija turėjo nemažos įtakos Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimui, o netiesiogiai – ir kitiems demografiniams bei socialiniams ekonominiams procesams. Masinis darbo jėgos išvykimas sąlygoja, kad kai kuriuose šalies ūkio sektoriuose pradeda trūkti darbo jėgos ir tenka ieškoti alternatyvių apsirūpinimo darbo jėga variantų, tokių kaip darbuotojų importas iš kitų šalių. Vienas labiausiai nerimą keliančių dalykų – jau kuris laikas stebimas vadinamasis protų nutekėjimas, t. y. aukštos kvalifikacijos darbo jėgos praradimas ir dėl to mažėjantis šalies ekonominis/inovacinis/konkurencinis potencialas. Kai kurios migracijos formos (nelegali migracija, prekyba žmonėmis) turi net kriminalinį atspalvį ir gali būti įvardytos kaip grėsmė visuomenės saugumui, kaip terorizmo ir etninių konfliktų grėsmė. (Sipavičienė, 2006).

Darbo objektas – emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai.

Darbo tikslas – išanalizuoti emigracijos problemas ir apžvelgti jų įtaką Lietuvos darbo rinkos tendencijoms.

Tam, kad būtų pasiektas pagrindinis darbo tikslas, buvo numatyti tokie darbo uždaviniai:

Darbo uždaviniai:

1. atlikti teorinę migracijos priežastingumo analizę.

2. aptarti inovacinius migracijos tyrimo metodus.

3. atskleisti migracijos modelio ir tipų pokyčius.

4. įvertinti emigracijos pasekmes Lietuvai.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, palyginamoji analizė, loginė analizė.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TARPTAUTINĖS MIGRACIJOS MODELIO KAITA5
 • 1.1. Teorinė migracijos priežastingumo analizė5
 • 1.2. Inovaciniai migracijos tyrimų metodai7
 • 1.3. Migracijos modelio ir tipų pokyčiai8
 • 2. EMIGRACIJOS IŠŠŪKIAI LIETUVAI12
 • 2.1. Migracijos situacijos vertinimas12
 • 2.2. Migracijos veiksnių analizė16
 • 2.3. Masinės emigracijos pasekmės18
 • 2.4. Emigracija iš Lietuvos: ką reikėtų žinoti kiekvienam Lietuvos piliečiui19
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
dalia123
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 9, 2017
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

Ekonomika Tyrimas 2013 m. sauleaa
Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai ir viešųjų finansų stabilumui. Tvarus ekonomikos augimas priklausys...

Darbo jėgos migracijos įtaka šalies ūkiui

Ekonomika Diplominis darbas 2008 m. teraja
Nors per pastaruosius kelerius metus pagausėjo naujosios emigracijos mokslinių studijų, tačiau jų pagrindiniai tikslai daugeliu atveju buvo susiję su narystės euroatlantinėse struktūrose siekiais....

Darbo rinka ir jos reguliavimas Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2011 m. vrasyta
Darbo rinka yra rinkos ekonomikos dalis, išreiškianti žmonių santykius, susijusius su darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo rinka gali būti perteklinė, deficitinė ir...