AB "Teo" socialiai atsakinga veikla

20 psl. / 5065 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje organizacijos darna tampa viena populiariausių ir ambicingiausių modernios vadybos sąvokų. Įmonės gali būti konkurencingos ir veikti tik atsižvelgdamos į vartotojų poreikius ir lūkesčius. Kartais įmonės siekdamos naudos sau „peržengia“ tam tikras ribas ir nesilaiko susitarimų ar būna nesilaikoma tam tikrų principų. Įmonių socialinės atsakomybės idėja netiesiogiai verčia įmones laikytis principų, elgtis atsakingai visuomenės atžvilgiu, kadangi vartotojai renkasi prekes atsižvelgdami į šį kriterijų. Siekiant pranašumo ir sėkmingos konkurencijos, įmonių vadovai privalo suvokti ir žinoti apie įmonių socialinės atsakomybės naudą ir trūkumus. Visuomenės transformacija, globalizacijos ir integracijos procesai stipriai įtakoja ne tik visuomeninį gyvenimą, tačiau ir verslo aplinką. Kai socialinis gyvenimas tampa sudėtingesnis, atskiroms praktinės, profesinės veiklos sritims prireikia vis didesnės moralinės kompetencijos. Tik sukūrę veiklos taisykles – etikos kodeksus, ir jų laikydamiesi, mes geriau jausimės, optimaliau veiksime, rezultatyviau dirbsime, nyks nepasitenkinimas, įtampa, nesaugumo pojūtis. Norint bendrauti su kitomis šalimis reikia suvokti, kokia yra jų kultūra, kuo skiriasi kitos šalies bendravimas. Bendraujant su kitos šalies partneriais, gali kilti nesutarimų, dėl nežinojimo vienokių ar kitokių šalies įpročių. Todėl prieš susitinkant su užsienio partneriu reikėtų pasiskaityti tos šalies verslo etiketą, o svarbiausi tai, kad kai kuriose šalyse pastebimi itin ryškūs bendravimo skirtumai.

Darbo tikslas – išnagrinėti įmonės „TEO“ socialiai atsakingos veiklos bruožus.

Darbo uždaviniai:

1. Aptarti įmonės socialiai atsakingos veiklos aspektus.

2. Išanalizuoti etikos kodeksų svarbumą.

3. Atskleisti bendravimo ypatumus su Brazilija.

Darbo metodai. Mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ĮMONIŲ POŽIŪRIS Į SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ Error! Bookmark not defined.
  • 2. ETIKOS KODEKSO SVARBUMAS10
  • 3. VERSLO ETIKETAS BRAZILIJOJE Error! Bookmark not defined.
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪRA16
  • PRIEDAS17
  • 1 priedas. AB „TEO“ etikos kodeksas

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 3, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

AB "TEO LT" socialiai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. indrex
Įmonių socialinė atsakomybė – tai įmonių politika ir praktika, kai jos, laikydamosi įstatymų, tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos normų, savanoriškai įtraukia socialinius, aplinkosaugos...

AB "Šiaulių bankas" socialiniai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. rasa1995
Šiais laikais vis daugiau įmonių bando įsitraukti į šalies socialinį gyvenimą. Socialinės atsakomybės supratimas ir diegimas svarbus kiekvienai šiuolaikinei organizacijai. Norint užtikrinti visuomenės...

UAB "Reminora" socialiai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. ennija
Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, viena iš aktualiausių problemų yra mūsų šalies įmonių veiklos efektyvumo, tęstinumo bei konkurentabilumo užtikrinimas naujose rinkose. Tokiomis sąlygomis...

AB "Swedbank" grupės socialiai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2019 m. sandra.bar
Šiomis dienomis labai daug žmonių naudojasi banko paslaugomis. Taip pat vis daugiau yra girdima apie finansinius sunkumus, su kuriais susiduriama. Remiantis socialinės atsakomybės...

Socialiai atsakingo vartojimo tyrimas Lietuvoje

Vadyba Tyrimas 2018 m. rozinerozine
Darbe nagrinėjama socialiai atsakingo vartojimo prasmė, taip pat įmonės veikla, iniciatyvos socialiai atsakingam vartojimui. Taip pat atliktas tyrimas, jo apibendrinimas, analizė bei išvados,...