Kultūra ir jos komponentai

9 psl. / 2364 žod.

Ištrauka

Pasaulyje vykstantys globalizacijos procesai verčia žmones vystytis, tobulintis kultūriškai. Kultūrinis išsilavinimas tampa taip pat svarbus, kaip ir politinis ar ekonominis. Globalizacijos procesas reikalauja naujų žinių apie svetimas kultūras, todėl verta giliau pažinti savo kultūrą ir stengtis suprasti svetimą. Neretai sakoma, kad globalizacijos procesai padeda formuoti bendrąja pasaulio kultūra. Kai kurie reiškiniai ar produktai jau paplito po visą pasaulį ir tapo daugelio kultūrų komponentu. Išsiaiškinti, kas yra kultūra, nėra lengva, kadangi kiekvienas žmogus ją supranta savaip. Kaip sakoma, kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Kiekvienoje terpėje, kurioje sąveikauja žmonės, atsiranda savita kultūra. Žmonijos kultūra yra unikali reikšmių ir informacijos sistema, perduodama iš kartos į kartą. Labai svarbu suprasti bei toleruoti kultūrų įvairumą, t.y. turėti kultūrinę kompetenciją. Ar įmanoma peržengti kultūrinius skirtumus, kad užsimegztų tarpkultūrinis dialogas? Iš pat pradžių būtina suprasti, ką reiškia žodis kultūra.

Šiame darbe bus analizuojama kultūros samprata bei veiksniai, įtakojantys kultūrą.

Darbo objektas - kultūra.

Darbo problema - kas yra kultūra ir kokios jos rūšys?

Darbo tikslas - apibrėžti kultūros sampratą ir išskirti pagrindinius jos komponentus bei rūšis.

Darbo uždaviniai:

  1. Apibrėžti kultūros sampratą.
  2. Išnagrinėti kultūros bruožus (kultūrų zonos, konteksto lygiai, laiko supratimas).
  3. Apibrėžti kultūrinio šoko sampratą.

Temos aktualumas. Vykstant globalizacijos procesui susiduria skirtingos kultūros, jos persipina ir pradeda sąveikauti. Kultūrų įvairovės problema gali būti sprendžiama pažįstant šalių bei regionų kultūrines subtilybes.


Turinys

  • Kultūros samprata
  • Kultūros bruožai (kultūrų zonos, konteksto lygiai, laiko supratimas)
  • Kultūrinis šokas

Reziumė

Autorius
b.m.t.
Tipas
Referatas
Dalykas
Kultūrologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Kurčiųjų kultūra. Kas tai?

Kultūrologija Referatas lunituke
Kurtieji taip pat kaip ir girdintieji turi tam tikrą kultūrą. Pirmą kartą Kurčiųjų kultūra kaip tikroji kultūra buvo pripažinta 1965 m. Tai įvyko...

Kalbininkas Aleksas Girdenis teigė, kad „išnykusi tarmė yra didesnė tragedija žmonijai negu kokio vabaliuko ar gyvūno išnykimas, nes kartu su tarme miršta tam tikras unikalus žvilgsnis į pasaulį, kuris jokioj kitoj tarmėj nei kalboj nebepasikartos; miršta ir tobuliausias, amžiais gludintas žmogaus dvasios kūrinys“. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Kultūrologija Rašinys 2012 m. soul_crash
Aprašoma trumpa tarmių istorija. Ir jų vieta šiuolaikinėje visuomene. Rašyta remiantis žymiausiais lietuvių kalbininkais, kitais svarbiais asmenimis.

Ispanijos kultūra

Kultūrologija Prezentacija egidija
PapročiaiĮvaizdisMuzikos bruožaiNuorodosKlausimaiNaudoti šaltiniai

Kultūrinių renginių poreikis jaunimui Jonavoje

Kultūrologija Kursinis darbas 2016 m. indroolia
Darbas įvertintas 9. Išvados: Remiantis mokslinės literatūros analize, galima pastebėti, kad kultūra yra labai svarbi gyvenimo dalis, ypač jaunam žmogui, kuris dar formuojasi...