Pagrindiniai įmonių finansiniai rodikliai

17 psl. / 3854 žod.

Ištrauka

Įmonių finansinių rodiklių analizė investuotojams, finansų analitikams bei kitiems finansų rinkos dalyviams yra viena iš kertinių priemonių dabartinei įmonių finansinei situacijai įvertinti bei galimiems jos pokyčiams ateityje numatyti. Sparčiai keičiantis ekonomikos ir finansų rinkų sąlygoms, susiformavo poreikis kūrybiškai taikyti klasikinius finansų analizės rodiklius, ieškoti naujų būdų ir metodų, leidžiančių giliau atskleisti įmonių finansinę būklę bei ją nulemiančius veiksnius. Tad šiuolaikinė įmonių finansų analizė pasižymi didele tiek pačių įmonių, tiek reitingavimo agentūrų, įmonių ir finansų rinkų stambiausių pasaulinių duomenų bazių, tiek nepriklausomų finansų analitikų taikomų rodiklių įvairove. Finansiniai rodikliai gali būti tiek absoliutūs tiek santykiniai ir jų rezultatų žinojimas yra labai svarbus analizuojant įmonės būklę. Nesvarbu kokio dydžio yra įmonė, norėdama sėkmingai konkuruoti rinkoje ji privalo skaičiuoti savo finansinius rodiklius bei analizuoti jų rezultatus.

Darbo tikslas: Pagrindiniai įmonių finansiniai rodikliai

Darbo uždavinai: Išsiaiškinti kas yra finansiniai rodikliai, kokie jie yra ir ką galima su jais apskaičiuoti.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. Finansų samprata4
 • 2. Finansiniai rodikliai5
 • 3. Įmonės veiklos efektyvumo finansiniai rodikliai6
 • 3.1 Atsargų apyvartumas6
 • 3.2 Atsargų apyvartumo koeficientas7
 • 3.3 Pirkėjų skolųapyvartumas dienomis7
 • 3.4 Mokėtinų sumų apyvartumas dienomis8
 • 3.5 Ilgalaikio materialiojo turto apyvarta8
 • 3.6 Viso turto apyvarta9
 • 4. Įmonės veiklos finansinė analizė: mokumo (likvidumo) rodikliai9
 • 4.1 Likvidumo rodikliai: bendras padengimo koeficientas9
 • 4.2 Likvidumo rodikliai: skubaus padengimo koeficientas10
 • 4.3 Likvidumo rodikliai: pinigų padengimo koeficientas10
 • 4.4 Likvidumo rodikliai: skolos ir nuosavybės santykis11
 • 4.5 Likvidumo rodikliai: palūkanų padengimo koeficientas11
 • 5. Įmonės pelningumo rodikliai11
 • 5.1 Pelningumo rodikliai: bendroji marža (angl. gross margin)12
 • 5.2 Pelningumo rodikliai: veiklos marža (angl. operating margin)12
 • 5.3 Pelningumo rodikliai: grynoji marža (angl. net margin)13
 • 5.4 Pelningumo rodikliai: laisvo pinigų srauto marža13
 • 6. Įmonės veiklos finansinė analizė: Investicijų grąža (ROA ir ROE)14
 • 6.1 Turto grąža (ROA)14
 • 6.2 Nuosavybės grąža (ROE)15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
ciccio
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 20, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Įmonių grupės

Finansai Tyrimas 2012 m. morena
Šiame darbe atlikta Nasdaq OMX biržoje kontroliuojamos įmonės akcinės bendrovės Įmonių grupė „ALITA“ vertės pokyčių bei juos įtakojančių veiksnių analizė: Įvertinta įmonės nuosavo...