Komercinių bankų finansiniai ištekliai ir jų reguliavimas

22 psl. / 6143 žod.

Ištrauka

Bankų vaidmuo pasireiškia šalies pinigų politikoje, t. y. centrinio banko pinigų politikos veiksmingumas labai priklauso nuo to, kaip sėkmingai šalies komerciniai bankai perduoda pinigų politikos signalus ūkio subjektams. Bankas veikia skolindamasis pinigus viena kaina ir skolindamas juos už di¬desnę kainą. Istoriškai taip susiklostė, kad bankininkai daugiau dėmesio skyrė skolinimui, o ne skolinimuisi. Lėšų įsigijimas buvo traktuojamas lyg ir kaip mechaninė operacija, kai mokama už indėlius palūkanų norma yra nustatyta pagal kartelinius susitarimus arba pagal vyriausybės nustatytą aukščiausią leistinąją ribą. Ir atvirkščiai, vertindami paskolų prašymus, ban¬kai rodė daug daugiau profesionalumo ir išradingumo. Bankų plėtrai didelę įtaką turi Lietuvos ekonomikos sparti raida. Pelningumo augimui didžiausią įtaką turėjo grynųjų palūkanų pajamų padidėjimas, o jį nulemia sparčiai augantis bankų paskolų portfelis bei padidėjusi realioji palūkanų marža. Įtakos pelno padidėjimui turi išaugęs bankų veiklos efektyvumas.
Aktyvų ir pasyvų valdymo tikslas - pelno gavimas, užtikrinant banko nuosavų ir skolinamųjų lėšų likvidumą bei saugumą, o taip pat centrinio banko nustatytų banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Bankai susiduria su gausybe rizikingų ir dažnai nuostolingų operacijų, kurios yra sunkiai išvengiamos finansinės rinkos formavimosi etape.
Tikslas – išanalizuoti komercinių bankų finansinius išteklius ir jų valdymą.
Uždaviniai – Aktyvų paskirstymo metodas, pirminiai rezervai, vertybiniai popieriai ir paskolos, verslo paskolos, pasyvų valdymo esmė ir metodai, sandėrių indėliai, santaupos ir kiti terminuotieji indėliai, aktyvų ir pasyvų derinimas, aktyvų ir pasyvų skolinių įsipareigojimų terminų derinimas, kapitalo atskyrimas nuo rezervų, nuosavo kapitalo pakankamumo problema, kapitalo didinimo valdymas.
Tyrimo objektas – Komercinių bankų finansiniai ištekliai ir jų valdymas.
Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė.
Pagrindinis tikslas: paanalizuoti ir susipažinti su komercinių bankų aktyvų valdymu.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BANKŲ VAIDMUO IR NAUDINGŪMAS VISUOMENEI4
 • 2. KOMERCINIŲ BANKŲ SPECIALIZACIJA4
 • 3. KOMERCINIŲ BANKŲ FINANSINIAI IŠTEKLIAI5
 • 3.1. AKTYVŲ PASKIRSTYMAS9
 • 3.2. AKTYVŲ IR PASYVŲ VALDYMAS11
 • 3.3. PIRMINIAI REZERVAI12
 • 3.4. KAPITALO DIDINIMO VALDYMAS13
 • 3.5. VERTYBINIAI POPIERIAI IR PASKOLOS15
 • 3.6. VERSLO PASKOLOS16
 • 3.7. INVESTICINIAI FONDAI IR JŲ VALDYMAS16
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18
 • PRIEDAI19

Reziumė

Autorius
spyglys76
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 9, 2014
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke

Finansai Referatas ginteriukas
Komercinio banko veiklos esmė – piniginių operacijų vykdymas. Svarbiausi komercinio banko principai – tai likvidumas, saugumas bei pelno siekimas. Finansinė institucija siekia pelningumo,...