Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas

60 psl. / žod.

Ištrauka

Problemos aktualumas. Daugelis Lietuvos įmonių egzistuoja vos vieną dešimtmetį,
atrodytų lyg ir ilgai, įmonių vadovai jau turėtų būti įgiję patirties ir prisitaikę prie sparčiai
besikeičiančių rinkos sąlygų. Tačiau, iš tiesų tik didžiausios ir stambiausios Lietuvos įmonės turi
kvalifikuotą specialistų komandą. Bėda tame, jog didžioji dalis Lietuvos įmonių yra smulkios ir
negali sau leisti samdyti brangiai apmokamų darbuotojų. Taupydami įmonių lėšas ar tiesiog
norėdami daugiau uždirbti įmonių savininkai dažniausiai patys sėdasi į vadybininkų kėdes. Įmonės
savininkas - tai nebūtinai geras vadovas, paprastai jie imasi įmonių valdymo net nesusimąstydami
koks tai darbas ir kokių profesinių sugebėjimų jiems prireiks. Vienas pagrindinių elementų verslo
vadyboje yra sprendimų priėmimas.
Sprendimai – tai kasdieninė įmonės vadovo darbo dalis. Sprendimų priėmimas yra
siejamas su įmonės strategija bei siekiamais tikslais. Įgyvendinant kiekvieną sprendimą
sukeliamas finansinių išteklių judėjimas, o tam reikia nemažų investicijų, todėl įmonės susiduria
su problema - kokiu būdu gauti veiklai finansuoti reikiamus išteklius (ar naudoti nuosavas lėšas,
ar skolintis), kaip teisingai suderinti, įvairių įtakos grupių (akcininkų, vadybininkų, kreditorių ir
pan.) siekiamus tikslus ir poreikius, skirtingų finansavimo būdų teikiamus privalumus ir jų
keliamą riziką. Dažniausiai vadovai bei kiti sprendimus priimantys asmenys susipainioja ir
negali pasirinkti tinkamo bei jų įmonės lūkesčius atitinkančio finansavimo būdo. Todėl labai
svarbu sugebėti įvertinti įmonės padėtį, nuspęsti kokio finansavimo įmonei reikia, kokius
finansavimo šaltinius ji gali panaudoti ir nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkami
optimalūs variantai, atsižvelgiant į siūlomų finansinių išteklių sąlygas.
Verslo klientams skolinantis iš komercinių bankų Lietuvoje be kita ko iškyla tokia aktuali
problema kaip teisingo finansinio sprendimo priėmimas, nes skolinimosi kainą apsprendžia ne
tik paskolos palūkanų norma. Be palūkanų verslo klientas vienuose bankuose moka įvairius su
skolinimusi susijusius mokesčius, pavyzdžiui dokumentų paruošimo ir įforminimo mokestį,
administravimo mokestį ir pan., kituose bankuose tokių nėra arba jų yra tik dalis. Čia iškyla
klausimas – kur skolintis, kuriame banke skolinimosi kainos yra mažiausios, t.y. kokia yra
faktinė palūkanų norma, nes paprastai pagrindinis sprendimo skolintis priėmimo kriterijus yra
mažiausia skolinimosi kaina.
Darbo tikslas – ištirti Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams
sąlygas ir iliustruoti finansinio sprendimo skolintis iš komercinio banko priėmimą, atsižvelgiant į
mažiausią faktinę skolinimosi kainą.
Darbo uždaviniai :
Aptarti įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų priėmimą.
Išanalizuoti paskolas bei jų rūšis.


Turinys

 • ĮVADAS8
 • DARBO METODIKA10
 • 1. ĮMONĖS FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ TELKIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS11
 • 2. PASKOLŲ SAMPRATA IR JŲ RŪŠYS13
 • 2.1. Paskolos klasifikavimo požymiai13
 • 2.2. Palūkanų normos ir jų skaičiavimas19
 • 2.3. Paskolų suteikimo tvarka22
 • 2.4. Paskolų grąžinimas28
 • 2.5. Kreditų draudimas31
 • 3. LIETUVOS KOMERCINIŲ BANKŲ IŠDUODAMŲ PASKOLŲ SĄLYGŲ ANALIZĖ34
 • 3.1. Lietuvos komerciniai bankai ir jų veikla34
 • 3.2. Lietuvos komercinių bankų teikiamų paskolų ir jų suteikimo sąlygų analizė38
 • 3.3. Lietuvos komercinių bankų su paskolomis susijusių įkainių analizė45
 • 3.4 Lietuvos komercinių bankų teikiamų paskolų verslo klientams faktinių palūkanų tyrimas
 • Error! Bookmark not defined.
 • IŠVADOS54
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS56
 • PRIEDAI59

Reziumė

Autorius
smilinggirl88
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 17, 2012
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
60 psl.

Susiję darbai

Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2010 m. dianaba
Tyrimo aktualumas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros palaikymo priemonės Lietuvoje turi didelę reikšmę, ypač po įstojimo į ES, nes smulkiosios ir vidutinės įmonės,...