Linijiniai taršos šaltiniai ir jų oro taršos modeliavimo ypatumai

11 psl. / 1607 žod.

Ištrauka

Aplinkos tarša – tai cheminių, fizikinių ir biologinių teršalų, neigiamai veikiančių žmogų ir kitus gyvuosius organizmus bei fizinius aplinkos komponentus, patekimas į aplinką.

Daugiausiai atmosferos oro teršalų yra antropogeninės kilmės. Pagrindiniai taršos šaltiniai yra mobilus autotransportas ir stacionarūs taršos šaltiniai, tokie kaip pramonės įmonės, energetikos objektai. Emisijos iš autotransporto sudaro apie 70% visų bendro teršalų kiekio. Autotransporto teršalų emisijas sudaro anglies monoksido, azoto oksidai ir kiti teršalai. Automobilių keliama tarša taip pat yra padangų, kelio dangos nusidėvėjimo dulkės, kuro nutekėjimas, garavimas ir triukšmas. Sudegus vienai tonai kuro išsiskiria 600 kg anglies monoksido, 30 kg azoto oksidų, apie 80 kg angliavandenilių ir kitų teršalų.

Oro užterštumas mieste priklauso ne tik nuo autotransporto, stacionarių taršos šaltinių emisijų kiekio, miesto infrastruktūros, bet ir nuo meteorologinių sąlygų. Mieste oro užterštumo padidėjimas yra sąlygojamas ne tik emisijos padidėjimo, bet ir nepalankių meteorologinių sąlygų, kurios silpnina atmosferos galimybę išsklaidyti teršalus. Netinkamos sąlygos teršalų išsisklaidymui yra sausi orai, silpnas vėjas, temperatūrinė inversija.

Linijiniais taršos šaltiniais galima laikyti intensyvaus eismo automagistrales, daugelį pramoninių objektų, išdėstytų pagal upę ar uosto krantinę.


Turinys

  • Įvadas2
  • 1 Taršos šaltiniai4
  • 1.1 Linijiniai taršos šaltiniai5
  • 1.2 Atmosferos teršimo nuo linijinių taršos šaltinių skaičiavimas6
  • 2 Užterštumo modeliavimas8
  • 2.1 Modelių sudetingumo grupės8
  • 2.2 Modelio sudarymo etapai8
  • 2.3 Modeliui reikalingi pagrindiniai įvesties duomenys9
  • Išvados10
  • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
kristi605
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 17, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Vandenynų ir jūrų tarša

Ekologija Prezentacija aurora
Vandens ekologinė būklė biosferoje turi didelę reikšmę. Tai pagrindinė terpė visiems svarbiems ekologiniams procesams. Vandenyno ištekliais (daugiausia maisto) žmonės naudojasi jau nuo paleolito...

Baltijos jūros tarša

Ekologija Prezentacija 2014 m. lapesnape2015
Baltijos jūros tarša - informatyvus pristatymas apie Baltijos jūros taršos problemas. Darbas aktualus ir naujas.

Vandenynų ir jūrų tarša

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Žmonija iki šiol neišmoko organizuoti uždaros visos gamtonaudos sistemos – iš aplinkos ji ima sau naudingas medžiagas ir išmeta tai, kas pasidaro nebereikalinga....