Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Kauno marių regioninio parko įvertinimas ekologiniu aspektu

0 atsiliepimų
Autorius:

Ekologai yra įrodę, kad konkuruojanti įvairovė gamtoje didina ekosistemą, atsparumą besikeičiančioms aplinkos sąlygoms. Bet daugelis žmoniu net nežino kas per daiktas yra ekologija.

Ekologijos terminą įvedė vokiečių biologas darvinistas Ernstas Haeckelis. 1935 metais Arthur Tansley, britų ekologas, sukūrė terminą ekosistema - interaktyvi sistema tarp biocenozės (gyvųjų organizmų grupės) ir jų biotopo (aplinkos, kurioje jie gyvena). Ekologija tapo ekosistemų mokslu. Tarptautinių žodžių žodynas nurodo, kad ekologija mokslas, tiriantis organizmų ir jų bendrijų santykius su aplinka.

Visi gyvieji organizmai prisitaikę gyventi savo buveinėse arba gyvenamojoje aplinkoje ir yra susiję vienas su kitu. Be to jie labai priklauso nuo kai kurių aplinkos veiksnių. Ekologijos tyrimo kryptys yra rūšių populiacijų dinamika – pasiskirstymas ir tarpusavio sąveika individų, populiacijų ir šiek tiek aplinkos aspektais. Tiriamos nykstančios rūšys, plėšrūno-aukos santykiai, buveinių (gyvenamosios erdvės) vientisumas, taršos poveikis populiacijoms, įskaitant žemėtvarkos projektų vystymo galimo poveikio rūšims analizes. Ekologijos taikymo sritys yra gamtos (aplinkos) apsauga, žemės ūkis, kai kurios pramonės šakos.

Darbo problema. Regioninis parkas yra įsikūręs vidurio Lietuvoje, šalia Kauno miesto. Kauno marių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas, užlietas Nemuno intakų žiotis, unikalų Pažaislio vienuolyno architektūrinį kompleksą, Kauno marių gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, ypač vertingą Gastilionių mišką su miegapelių populiacija bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. 1997 m. įkurta Kauno marių regioninio parko direkcija.

Kauno marių regioninio parko sausumos ir vandens ekosistemas vienaip ar kitaip veikia eilė antropogeninių faktorių. Žmogus savo poreikiams tenkinti naudoja gamtos išteklius, tarp jų ir žemės gelmes. Visuomenės materialinės gerovės vystymosi tempus lemia ir nacionalinių gamtinių resursų kiekiai bei jų kokybinė sudėtis. Ūkinės veiklos vystymasis neišvengiamai susijęs su vietinių naudingųjų iškasenų eksploatacija. Regioniniame parke esantys du smėlio ir žvyro telkiniai yra sietini su aliuvinėmis nuogulomis. Žąsmos ir Rumšiškių telkiniai yra marių dugne, kurių eksploatacijos sąlygos gamtosauginiu požiūriu yra nepalankios. Telkinių eksploatacija gali suaktyvinti geologinius procesus, vykstančius upės vagoje ir gali turėti neigiamos įtakos Kauno HE stabilumui.

Darbo tikslas. Ekologiniu aspektu įvertinti Kauno marių regioninio parko sausumos ir vandens ekosistemas

Darbo uždaviniai:

1. Aptarti Kauno marių regioninio parko (sausumos ekosistema) biotopą ir biocenozę;

2. Išnagrinėti Kauno marių (vandens ekosistema) biotopą ir biocenozę;

3. Nustatyti ekologinės problemas ir aplinkosaugą aprašomose ekosistemose;

4. Išanalizuoti pasirinktų ekosistemų saugomas buveines ir rūšis (Natura 2000).

Darbo metu taikyti metodai. Mokslinės literatūros ir periodinių leidinių analizė; internetinės informacijos šaltinių analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5757 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. BIOSFERA TEORINIU ASPEKTU4
  • 1.1. Biosferos apibūdinimas4
  • 1.2. Biosferų sferų sluoksniai5
  • 2. KLIMATO POVEIKIS CHEMINIAMS PROCESAMS BIOSFEROJE IR JO REIKŠMĖ10
  • 2.1. Klimato kitimo apibūdinimas10
  • 2.2. Klimato poveikis cheminimas procesams biosferos sferų sluoksniuose11
  • IŠVADOS24
  • LITERATŪRA25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas
Prezentacija Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Kauno rajono aplinkos ekologinę būklę. Darbo uždaviniai: 1.Apibūdinti Kauno rajono gamtines [...]

Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas
Tyrimas Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Kauno rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas Lietuvos viduryje, išsidėsčiusi aplink Kauno miestą, kuriame yra rajono [...]

Kauno miesto ekologija
Referatas Kauno miesto ekologija

Žemė be žmonių nesiliaus sukusis, gamta gyvuos kaip gyvavus, tačiau žmogus be jam reikalingos terpės [...]

Pajūrio regioninio parko dalies gamtotvarkos planas
Prezentacija Pajūrio regioninio parko dalies gamtotvarkos planas

Pajūrio regioninio parko dalies gamtotvarkos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Arūno Kundroto įsakymu 2007 [...]

Kruonio miestelio aplinkos ekologinis įvertinimas
Referatas Kruonio miestelio aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija - mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų tarpusavio santykius ir jų santykius su gyvenamąja aplinka. Šis [...]

Alytaus rajono aplinkos ekologinis įvertinimas
Referatas Alytaus rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Tyrimo aktualumas. Ekologija šiandien dienai yra ypatingai aktuali, juk vien tik pasižiūrėkime kiek parduotuvės pateikiamų [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]

VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas
Diplominis darbas VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas

Technika yra toks įprastas dalykas, kad mes net nesusimastome kaip giliai jis yra įsišaknyjes į [...]

Kauno miesto „Vilijos“ parko pertvarkymo projektas
Diplominis darbas Kauno miesto „Vilijos“ parko pertvarkymo projektas

Lietuvos parkai vertingi istorine ir dekoratyvine prasme. Literatūros šaltiniai teigia, kad pirmieji egzotiniai augalai pradėti [...]

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu
Referatas Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių [...]

Biržų regioninio parko turizmo ištekliai
Kursinis darbas Biržų regioninio parko turizmo ištekliai

Temos aktualumas: Biržų regioninis parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti karstinių sufozinių [...]

Pagramačio regioninio parko rekreacinių išteklių vertinimas
Praktikos ataskaita Pagramačio regioninio parko rekreacinių išteklių vertinimas

Rekreacinių išteklių vertinimo praktikos tikslas – įtvirtinti savo žinias apie rekreacinių išteklių klasifikavimą; formuoti ir [...]

Ekologinis maršrutas po Ventos regioninį parką
Rašinys Ekologinis maršrutas po Ventos regioninį parką

Šio darbo tikslas suorganizuoti detalią ir įdomią ekologinę kelionę į Ventos regioninį parką, kad darbas [...]