Ekologinių teisės aktų “Europos kraštovaizdžio konvekcija”, Žemės gelmių įstatymas ir kt. analizė

26 psl. / 5693 žod.

Ištrauka

Teisės aktas yra tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame yra suformuluotos teisės normos. Pagrindinė teisės normų aktų savybė yra centralizuotai reguliuoti įvairius santykius, greitai reaguoti į besikeičiančius socialinės plėtros ir žmogaus teisių apsaugos poreikius. Yra kelios teisės aktų rūšys pirma iš jų būtųbendrųjų teisės normų aktas , kuris yra kompetentingų valstybės institucijų specialia tvarka išleistas oficialus rašytinis dokumentas, kurio turinį sudaro teisės normos, skirtos daugkartiniam naudojimui ir neribotam teisės subjektų skaičiui. Kita teisės aktų rūšis yra individualių teisės normų aktai, jieformuluoja vienkartinę, nors laiko atžvilgiu ir tęstinę elgesio taisyklę. Tai dažniausiai teisės normų taikymo aktai. Bei paskutinė teisės aktų rūšis yra interpretuotų teisės normų aktai, kuriuos priima teisės normą aiškinanti institucija.
Šiame darbe bus analizuojama keli teises aktai tai “Europos kraštovaizdžio konvekcija”, “Direktyva dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (91/676/EEB)”, taip pat bus gilinamasi į Žemės gelmių įstatymą, irį požieminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisykles. Taip pat bus pateikti mokamų mokesčių už gamtos išteklių naudojimą ir mokamų mokesčių už teršalų išmetimą į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių skaičiavimai.


Turinys

  • Įvadas2
  • 1.Europos kraštovaizdžio konvekcija3
  • 2. Direktyva dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (91/676/EEB)5
  • 3. Žemės gelmių įstatymas10
  • 4.Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės11
  • 5. Įmonės mokamų mokesčių už gamtos išteklių naudojimą apskaičiavimas12
  • 6. Įmonės mokamų mokesčių už teršalų išmetimą į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimas.14
  • Išvados19
  • Literatūros sąrašas20
  • Priedai21

Reziumė

Autorius
ecstasy
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Žemės gelmių išteklių apsauga

Ekologija Prezentacija saulutexxx
Supažindinti su žemės gelmių ištekliais; Juos reglamentuojančiais teisės aktais; Aptarti išteklių tausojimo ir apsaugos priemones; Pateikti išvadas

Europos kraštovaizdžio konvencija

Ekologija Prezentacija 2019 m. ievuusia
Konvencija yra taikoma visai Šalių teritorijai ir apima gamtos, kaimo, miesto ir miesto apylinkių vietoves. Ji aprėpia ir žemę, ir yra taikoma tiek...