UAB ,,MAXIMA‘‘ darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių 2015 metais ir apyvarta 2010 - 2014

22 psl. / 1359 žod.

Ištrauka

UAB „MAXIMA“ – Lietuvos prekybos rinkos lyderė. Tai didžiausia lietuviško kapitalo įmonė ir didžiausias darbdavys Baltijos šalyse(EVRK 47.11). Kasdien skirtingo formato parduotuvėse MAXIMA Lietuvoje apsilanko daugiau nei 550 tūkstančių pirkėjų. 2015 metų sausio 1 d. Lietuvoje veikė 234 parduotuvės.Parduotuves MAXIMA lengva rasti, nes jos veikia ir didmiesčiuose, ir mažesniuose miesteliuose, ir rajonų centruose. MAXIMA taip pat nuolatos stengiasi papildyti kasdienių, plataus vartojimo prekių ir paslaugų asortimentą ir padaryti jas labiau prieinamas pirkėjams ir kokybiškesnes už jau esamas rinkoje.

Statistiniai duomenys renkami atskaitomybės forma, savaveiksmės, ištisinės, pertraukiamosios rūšies, dokumentų būdu, statistinė visuma – UAB „MAXIMA“ darbuotojai. Taigi, darbe analizuosime darbuotojų amžiaus pasiskirstymą, bei ryšį tarp grynojo pelno bei apyvartos nuo 2010 iki 2014 metų.

Darbo tikslas: išmokti surinkti statistinius duomenis, gebėti juos analizuoti bei pateikti išvadas.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti statistinę eilutę ir ją pavaizduoti.
 2. Apskaičiuoti santykinius dažnius, sukauptus dažnius, intervalo dydžius, tankius;
 3. Apskaičiuoti vidutines reikšmes (aritmetinį vidurkį, modą, medianą, kvartilius bei decilius);
 4. Apskaičiuoti sklaidos rodiklius (sklaidos plotį, dispersiją, vidutinį standartinį nuokrypį, sklaidos koeficientą, asimetrijos koeficientus ir osiliacijos koeficientą);
 5. Išmokti nustatyti koreliacinio ryšio stiprumą;
 6. Išmokti užrašyti teorinės regresijos lygtį požymiui y požymio x atžvilgiu;
 7. Parašyti išvadas.

Darbo metodai: atskiras statistinis tyrimas neatliekamas. Remiamasi 2015 m.

Gruodžio 31 d. UAB „MAXIMA“ paskelbtais duomenimis apie įmonės darbuotojus.


Turinys

 • Įvadas3
 • UAB „MAXIMA“ darbuotojų pasiskirstymas pasgal amžių 2015metais4
 • 1. SKAIČIAVIMAI5
 • 2. APSKAIČIUOJAMI VIDUTINIAI DYDŽIAI7
 • 2.1. Aritmetinis vidurkis7
 • 2.2. Moda8
 • 2.3. Mediana8
 • 2.4. Pirmas kvartilis9
 • 2.5. Trečias kvartilis10
 • 2.6. Pirmas decilis10
 • 2.7. Devintas decilis11
 • 3. SKAIČIUOJAMI SKLAIDOS RODIKLIAI12
 • 3.1. Sklaidos plotis12
 • 3.2. Dispersija12
 • 3.3. Vidutinis standartinis nuokrypis13
 • 3.4. Sklaidos koeficientas13
 • 3.5. Osiliacijos koeficientas13
 • 3.6. Asimetrijos koeficientas14
 • 4. APSKAIČIUOJAMAS KORELIACIJOS STIPRUMAS IR UŽRAŠOMA TEORINĖ REGRESIJOS LYGTIS16
 • 4.1. Koreliacinio ryšio nustatymas tarp grynojo pelno ir apyvartos 2010-2014 metais.17
 • 4.2. Teorinė regresijos lygtis18
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
piranija12
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 29, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Organizacijos samprata pagal H. Mintzberg`ą

Vadyba Prezentacija kiuskiuskius
Henris Mintzbergas – kanadiečių akademikas, verslo ir vadybos žinovas, kuris yra parašęs daugiau nei 150 straipsnių ir 15 knygų valdymo ir verslo strategijų...

UAB „X“ darbuotojų patiriamo streso valdymas

Vadyba Diplominis darbas 2007 m. alinat
Temos aktualumas. Šiandieniniame darbo pasaulyje veiksniai, galintys sukelti stresą, įgyja vis didesnę reikšmę. Stresas darbuotojams, kurie jį dažnai išgyvena kaip per didelius reikalavimus,...