Kauno miesto kelionių agentūrų darbuotojų komunikacinių gebėjimų vertinimas

59 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

XXI amžius – aktyvių ir dinamiškų žmonių, sparčių globalizacijos procesų amžius. Komunikacija tampa vis aktualesnė kiekvienoje organizacijoje, kur reikalaujama greitų ir tikslių sprendimų. Efektyvi komunikacija organizacijos viduje tampa vienu pagrindinių elementų lemiančių jos sėkmingą funkcionavimą. Efektyvi komunikacija organizacijoje padeda išvengti daugelio problemų arba bent palengvina jų sprendimą.

Temos aktualumas: Turizmo organizacijoje, kaip ir bet kurioje kitoje, labai svarbu, kad darbuotojai ne tik priimtų gaunamą informaciją bet ją ir tinkamai suprastų. Efektyviai komunikuojant kiekvienas darbuotojas gaus jam reikalingą informaciją ir tinkamai atliks savo darbą, tai labai svarbu siekiant organizacijos tikslų. Informacija yra komunikacijos pagrindas. Komunikacija organizacijoje turi vykti tiek horizontaliai tiek vertikaliai, tam, kad vadovai su darbuotojais ir darbuotojai tarpusavyje galėtų keistis kokybiška informacija. Vidinė komunikacija organizacijoje yra vienas svarbiausių įmonės vidinės veiklos ir darbinės atmosferos veiksnių.

Kiekvieną profesinę veiklą lemia tarpasmeninė sąveika – darbuotojų bendravimas su klientais, bendradarbiais, vadovais. Tarpasmeninės komunikacijos ypatumai organizacijoje vadybiniu požiūriu aptariami prisimenant, kad vadybos specialistai komunikaciją apibūdina kaip vieną iš šešių pagrindinių vadybos procesų. Ji priskiriama planavimo, organizavimo, valdymo (motyvavimo), kontrolės (vertinimo) procesų „rišiklio funkcijai (Grebliauskienė ir Večkienė, 2004).

Šiandien vis didesnis dėmesys yra skiriamas pagrindiniams darbuotojo veiklumą apibūdinantiems gebėjimams ir komunikaciniai kompetencijai todėl gebėjimų išugdymas yra svarbus norint sėkmingai dirbti. Jie leidžia perduoti, gauti ir interpretuoti informaciją, randant pačią geriausią reikšmę. Komunikaciniai gebėjimai yra pagrindas būtinas kiekvienam organizacijos darbuotojui, kad vyktų efektyvus komunikacijos procesas. Tačiau norint priimti tinkamą sprendimą, kaip ir kokius komunikacinius gebėjimus ugdyti juos visus reikia įvertinti.

Tyrimo problema: kaip yra išugdyti kelionių agentūrų darbuotojų komunikaciniai gebėjimai.

Darbo tikslas - įvertinti kelionių agentūrų darbuotojų komunikacinius gebėjimus.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti komunikacijos organizacijoje teorinę sampratą ir reikšmę;
 2. Išanalizuoti vidinę komunikacijos reikšmę efektyviai organizacijos veiklai;
 3. Išskirti darbuotojų komunikacinius gebėjimus ir jų reikšmę darbinei veiklai;
 4. Nustatyti kelionių agentūrų darbuotojų komunikacinių gebėjimų išugdymo lygį;
 5. Atskleisti kelionių agentūrų darbuotojų komunikacijos efektyvumą.

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA6
 • 1.1. Komunikacijos organizacijoje teorinė samprata ir reikšmė6
 • 1.2. Vidinės komunikacijos reikšmė efektyviai organizacijos veiklai10
 • 1.3. Darbuotojų komunikaciniai gebėjimai ir jų reikšmė veiklai16
 • 1.3.1. Kompetencija kaip asmens darbinės veiklos esmė16
 • 1.3.2. Bendroji kompetencija ir gebėjimai kompetencijos struktūroje18
 • 1.3.3. Komunikacinė kompetencija kaip asmens bendrosios kompetencijos dalis21
 • 1.3.4. Komunikacinės kompetencijos subkompetencijos (gebėjimai)22
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS26
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ29
 • IŠVADOS46
 • REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI48
 • LITERATŪRA49
 • PRIEDAI52

Reziumė

Autorius
iewutya3
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita kelionių agentūroje

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. llidell
Profesinės veiklos praktiką atlikau kelionių agentūroje „Inter Travel“, kuri pradėjo savo veiklą nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. Įmonė įregistruota Valstybės įmonių Registro...