Organizacijos „X“ darbuotojų pasitenkinimas darbu

26 psl. / 3904 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje visuomenėje įmonės, norėdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, turi vis daugiau dėmesio skirti personalo valdymui, darbuotojų poreikiams, kadangi pasitenkinimas ar nepasitenkinimas darbu yra glaudžiai susijęs su darbo rezultatais, produktyvumu ir organizacijos sėkme. Tikėtina, kad darbuotojai, kurie patenkinti savo darbu, bus efektyvesni, jų emocinė būklė – stabilesnė, nei darbu nepatenkintų asmenų. Tiksliai apibrėžti, nuo ko priklauso darbuotojo pasitenkinimas darbu yra gana sudėtinga. Faktoriai, lemiantys darbuotojų pasitenkinimą darbu gali būti įvairūs: organizacijos sėkmė, darbdavio rūpinimasis darbuotojais, darbuotojų amžius, lytis, išsilavinimas, santykiai su bendradarbiais, užimamos pareigos, karjeros galimybės ir daugelis kitų, kurie priklauso nuo konkrečios organizacijos veiklos pobūdžio. Pasikeitus bent vienam iš minėtų faktorių, bendras pasitenkinimas darbu gali kisti, todėl labai svarbu nustatyti ribą, kai darbuotojas nebepatenkintas atliekamu darbu, pareigomis. Tačiau tikėtina, kad per daug darbu patenkintas darbuotojas nebedirbs efektyviai, aplaidžiau žiūrės į paskirtą darbą, kadangi nebebus ko siekti, nesinorės „persistengti“, jei iš darbo jau gavo tai, ko tikėjosi. Dėl šios priežasties itin svarbu nuosekliai domėtis darbuotojų motyvacija, nesuteikti jiems visų siekiamybių iškart, tačiau būtina užtikrinti bent minimalius dirbančių asmenų poreikius, suteikti jiems galimybę tobulėti ir kopti karjeros laiptais.

Pasitenkinimo/nepasitenkinimo darbu problema egzistuoja visose įmonėse, tik ne visur ji pasireiškia vienodu mastu, todėl svarbu ją tyrinėti, analizuoti. Organizacijoje „X“ ši problema taip pat aktuali, kadangi tai sparčiai besiplečianti įmonė, kurios darbo specifika – unikali, todėl svarbu, kad darbuotojai išliktų lojalūs, patenkinti darbu ir siektų karjeros.

Darbo tikslas: nustatyti darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį „X“ organizacijoje.

Uždaviniai:

 • Pristatyti organizaciją.
 • Išanalizuoti literatūrą.
 • Atlikti tyrimą ir išanalizuoti jo rezultatus.

Darbe naudojami metodai:

 • o Mokslinės literatūros analizė.
 • o Apklausa raštu.

Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Organizacijos „X“ pristatymas5
 • 2. Literatūros apžvalga7
 • 3. Tyrimas12
 • 3.1 Tyrimo metodika12
 • 3.2 Tyrimo duomenys, rezultatai ir jų analizė12
 • Išvados22
 • Rekomendacijos23
 • Literatūra24
 • Priedai25

Reziumė

Autorius
justille
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai

Vadyba Kursinis darbas monikagustas
Šio vadybos kursinio darbo tema : Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai“. Šio darbo tikslas buvo atskleisti svarbiausius bei reikšmingiausius veiksnius, kurie garantuoja kiekvieno...

Darbuotojų motyvavimas organizacijoje

Vadyba Referatas 2019 m. dulevičiūtė
Referatas apie darbuotojų motyvavimą organizacijoje. Jame rasite motyvavimo teorijos pradininkus, motyvavimo priemones ir būdus, bei darbuotojų motyvavimą konkrečioje organizacijoje.

Darbuotojų motyvavimas organizacijoje

Vadyba Referatas 2019 m. nerce123456789@gmail.com
Darbo tikslas – išanalizuoti darbuotojų motyvavimo sistemą. Pagrindiniai darbo uždaviniai: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teoriją; apžvelgti darbuotojų motyvavimo priemones; aptarti motyvavimo sistemos kūrimą...