UAB „Anetus“ darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimo galimybės

50 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Retas kuris sąmoningas šiuolaikinės visuomenės žmogus įsivaizduoja savo gyvenimą be darbinės veiklos. Tai priemonė, užtikrinanti pajamas, savirealizaciją, padedanti įsitvirtinti aplinkoje, tenkinanti žmogaus ambicijas. Kartais darbe praleidžiama daugiau laiko nei šeimoje. Todėl darbas, kaip ir šeima, tampa socialiniu institutu. Kitaip sakant žmogaus darbas yra jo visuomeninių santykių sistemos dalis. Ir tuo pačiu tik patrauklus darbas gali padėti žmogui išryškinti ir realizuoti savo tikrąsias savybes.

Pagal atliktus pasitenkinimo darbu tyrimus, pasak V. Taločkienės (2002), Lietuvos darbdaviai vis daugiau dėmesio skiria savo darbuotojams, jų lūkesčiams bei pasitenkinimui darbu, kadangi šalies verslo įmonės išgyvena gana komplikuotą, sparčiai kintantį transformacijų laikotarpį, kuris sukelia naujas įtampas ir socialiniu požiūriu destruktyvias pasekmes. Šiuo metu darbuotojų pasitenkinimas darbu tampa vis aktualesnia tema, kadangi vis didėjanti aukštos kvalifikacijos patyrusių specialistų migracija kelia grėsmę prarasti kvalifikuotus specialistus, o tuo pačiu ir pozicijas rinkoje.

Šiandieninėmis rinkos sąlygomis vis svarbiau įmonėms yra išlaikyti gerus darbuotojus, investuoti į juos. Iki šiol atlikti „TNS Gallip“ ir daugelio įmonių bei organizacijų tyrimai rodo, kad kuo labiau patenkintas darbu darbuotojas yra, tuo geresnis ir efektyvesnis jo darbo atlikimas. Todėl įmonės norėdamos išsilaikyti konkurencinėje kovoje, daugiau dėmesio turi skirti darbuotojų pasitenkinimo darbu lygio kėlimui, priešingu atveju susiduria su nepasitenkinimo darbu sukeltomis pasekmėmis. Nepatenkinti darbuotojai neigiamai veikia įmonės produktyvumui, darbuotojai tampa uždaresni, pervargsta ir nekenčia darbo vietos, o tai dažnai tampa didelės darbuotojų kaitos įmonėje veiksniu.

Svarbus yra ne tik pasitenkinimas darbo turiniu, bet ir tokiais veiksniais kaip darbo pobūdis, atlygis, karjera, bendradarbiai, vadovai, darbo sąlygos, komunikacija, darbo vietos saugumas, pati organizacija. Pasitenkinimas šiais rodikliais yra neginčijamai susijęs su visos organizacijos našumu. Tam, kad ištirti įmonės darbuotojų pasitenkinimą darbu ir nustatyti jį formuojančius veiksnius, didelę strateginę reikšmę įmonei turi subjektyvus darbo situacijos įvertinimas, atliekant darbuotojų apklausą. P. Jucevičienės (1996) manymu, darbuotojų pasitenkinimas yra neginčijamai susijęs su visos organizacijos efektyvumu.

Dažniausiai žmogaus darbo rezultatai priklauso nuo jo dvasinės savijautos, aplinkos darbe, lūkesčių išsipildymo, jo nervinės būsenos, o apibendrinant viską, tai tiesiog nuo jo pasitenkinimo darbu. Todėl asmens savijauta darbe, kitaip tariant pasitenkinimas darbu, tampa labai svarbiu veiksniu, lemiančiu organizacijos efektyvumą.

Tyrimo objektas. Darbuotojų pasitenkinimas darbu.

Tyrimo tikslas - atskleisti UAB „Anetus“ darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti pasitenkinimo darbu sąvoką.
 2. Išnagrinėti darbuotojų pasitenkinimą darbu įtakojančius veiksnius.
 3. Ištirti UAB ,,Anetus“ darbuotojų pasitenkinimą darbu.

Darbo metodai:

1. Mokslinės literatūros analizė.

2. Anketinė apklausa.

3. Statistinė analizė

Darbą sudaro: santrauka, 2 skyriai, 19 paveikslų, 3 lentelės, išvados, literatūra, 1 priedas.


Turinys

 • Įvadas7
 • 1. Darbuotojų pasitenkinimo darbu teoriniai aspektai10
 • 1.1. Pasitenkinimo darbu samprata10
 • 1.2. Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai14
 • 1.2.1. Išoriniai veiksniai18
 • 1.2.2.Vidiniai veiksniai23
 • 2. UAB „Anetus“ darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas25
 • 2.1. UAB ,,Anetus“ pristatymas25
 • 2.2. Tyrimo metodika ir eiga27
 • 2.3. Tyrimo rezultatai ir jų analizė31
 • 2.3.1. Pasitenkinimo darbo lygiu tyrimas31
 • 2.3.2. Išorinių pasitenkinimą darbų lemiančių veiksnių tyrimas34
 • 2.3.3. Vidinių pasitenkinimą darbų lemiančių veiksnių tyrimas43
 • Išvados ir pasiūlymai47
 • Literatūra48
 • Priedai50

Reziumė

Autorius
kristinaj2@blog.lt
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai

Vadyba Kursinis darbas monikagustas
Šio vadybos kursinio darbo tema : Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai“. Šio darbo tikslas buvo atskleisti svarbiausius bei reikšmingiausius veiksnius, kurie garantuoja kiekvieno...