Vadovavimo proceso analizė organizacijoje

24 psl. / 6335 žod.

Ištrauka

Dar Sokratas kadaise yra pasakęs, kad žmogus nesiims jokio, net ir menkiausio darbo, kurio jis nėra mokęsis, - bet kiekvienas mano esąs pasirengęs imtis sunkiausio iš darbų – valdyti. Valdymo būtinumas egzistavo visais laikais. Garsiosios Egipto piramidės ir kiti gilioje senovėje žmonijos sukurti stebuklai galėjo atsirasti tik koordinuotų, organizuotų pastangų pasėkoje. Taigi be vadovaujančio individo Žemėje nebūtų nei vieno stebuklo. Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis vis daugiau naujoms firmoms, individualioms įmonėms, vadovavimo problema tampa vis aktualesnė, jai skiriama vis daugiau dėmesio, leidžiamos įvairios knygos, skirtos jau esamiems ir būsimiems vadovams, kuriose duodami įvairūs patarimai, pamokymai kaip gerai vadovauti. Tai yra svarbu, nes su tuo glaudžiai susijęs ir pats darbas įmonėje, jo efektyvumas, našumas, rezultatai. O juk kiekvienas vadovas yra suinteresuotas, kad jo veikla būtų sėkminga, klestėtų įmonė, įsitvirtintų rinkoje, ją pripažintų visuomenėje ir, žinoma, gautų kuo didesnį pelną. Didelė dalis organizacijos sėkmės priklauso nuo vadovavimo. Nepakanka vien tik genialios verslo idėjos, gero įgyvendinimo plano sudarymo. Reikia sugebėti suderinti savo siekiamus tikslus su dalyvaujančių žmonių tikslais, kitaip viskas gali žlugti, nors teoriškai idėja buvo labai gera.

Dažnai vadovai neįvertindami konkrečios situacijos, vadovauja netinkamai, o nuo to nukenčia ne tik darbo produktyvumas, žmonių pasitenkinimas darbu, bet ir patys darbuotojai mažiau motyvuojami siekti užsibrėžtų tikslų.

Darbo tikslas. Atlikti vadovavimo funkcijos analizę.

Darbo objektas. Vadovavimas organizacijoje.

Darbo uždaviniai.

 • Išnagrinėti vadovavimo sąvoką;
 • Atlikti vadovavimo stilių analizę;
 • Išanalizuoti motyvavimo teorijas;
 • Atskleisti komunikacijos proceso svarbą vadovavime.

Darbo metodai. Lyginamoji analizė, loginės išvados, vadybinės literatūros šaltinių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VADOVAVIMO SĄVOKŲ ANALIZĖ4
 • 1.1. Vadovavimas - svarbiausioji vadybos funkcija4
 • 1.2. Vadovavimo teorijų analizė6
 • 2. VADOVAVIMO STILIŲ ANALIZĖ8
 • 2.1. Autokratinis vadovavimo stilius8
 • 2.2. Demokratinis vadovavimo stilius9
 • 2.3. Liberalus vadovavimo stilius10
 • 2.4. Rūpinimosi gamyba ir žmonėmis stiliai11
 • 2.5. Lyderystės gyvavimo ciklo teorijos stiliai12
 • 3. MOTYVAVIMO SĄVOKOS ANALIZĖ14
 • 3.1. Motyvavimas kaip valdymo proceso dalis14
 • 3.2. Motyvavimo teorijos15
 • 4. KOMUNIKACIJOS PROCESO ANALIZĖ18
 • 4.1. Komunikacija vadovavimo procese18
 • 4.2. Komunikacijos procesas20
 • IŠVADA22
 • LITERATŪRA23

Reziumė

Autorius
coliuke1
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Kontrolės proceso analizė organizacijoje

Vadyba Referatas 2011 m. lauryytia
Valdymo funkcijos: planavimas, organizavimas, motyvavimas, vadovavimas bei kontrolė, yra būtinos ne tik įmonės valdyme, bet ir kitose gyvenimo sferose. Šios valdymo funkcijos tinka...