Investicijų planas Europai (Junckerio planas)

16 psl. / 4300 žod.

Ištrauka

Ekonomikos ir finansų krizės padariniai lėmė staigų bei stambų investicijų lygio Europos Sąjungoje sumažėjimą – maždaug 15 % nuo 2007 m. pasiekto aukščiausio taško. Kai kuriose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje bei Airijoje, šis nuosmukis yra dar didesnis bei siekia iki 60 %. Esamas investicijų lygis stipriai atsilieka nuo ilgalaikės tendencijos, o planuojamas augimas suteikia galimybes tik daliniam atsigavimui. Šios priežastys lemia lėčiau atsigaunančią ekonomiką, stabdomą naujų darbo vietų kūrimą, ilgalaikio augimo bei konkurencingumo didėjimo sulėtėjimą.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti investicijų plano sudedamąsias dalis, jų veikimo būdus, aptarti siekiamus tikslus bei nuo plano pradžios gautus rezultatus Europoje. Taip pat siekiama išnagrinėti investicijų plano pritaikymo galimybes Lietuvos ekonominėje aplinkoje bei įmones, siekiančias pasinaudoti šio plano teikiamais privalumais.

Šiuo metu egzistuojantis bendras ekonominės padėties neaiškumas, didelė viešojo bei privačiojo sektoriaus skola kai kuriose ES šalyse ir jos poveikis kredito rizikai riboja veiksmų laisvę. Vis dėlto šiuo metu egzistuoja galimybė pasinaudoti didelėmis santaupomis bei aukštu finansiniu likvidumu. Be to, Europa turi didelių investicinių poreikių ir ekonomiškai gyvybingų projektų, kuriems reikalingas finansavimas. Pagrindinis uždavinys – našiai panaudoti santaupas ir finansinį likvidumą siekiant paremti tvarų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Pasiūlos bei paklausos problemų sprendimas vienu metu padidina veiksmų efektyvumą, tačiau pirmiausia reikalingas pasitikėjimas bendra ekonomine aplinka, politikos ir reglamentavimo sistemos nuspėjamumas ir aiškumas, efektyvus ribotų viešųjų išteklių panaudojimas, tikėjimas rengiamų investicinių projektų ekonominiu potencialu bei pakankamas rizikos prisiėmimo pajėgumas, kad būtų padrąsinti projektų vykdytojai, paskatintos investicijos ir pritraukta privačių investuotojų. Šių klausimų sprendimu turi užsiimti visų lygmenų valdžios institucijos.

Valstybės narės ir regioninės valdžios institucijos turi atlikti aiškų vaidmenį vykdydamos būtinas struktūrines reformas, vadovaudamosi fiskalinės atsakomybės principais, užtikrindamos reglamentavimo tikrumą ir skatindamos investicijas, kuriomis remiamas naujų darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PAGRINDINĖS INVESTICIJŲ PLANO EUROPAI KRYPTYS BEI VEIKIMO MECHANIZMAI4
 • 1.1. Papildomų investicijų pritraukimas4
 • 1.1.1. Europos strateginių investicijų fondas6
 • 1.1.2. Fondo investicijų panaudojimas7
 • 1.2. Finansų patekimo į realiąją ekonomiką patekimo užtikrinimas8
 • 1.2.1. Projektų bazės sukūrimas8
 • 1.2.2. Investavimo konsultacijų centro įsteigimas ir darbas su suinteresuotomis šalimis9
 • 1.3. Investicinės aplinkos gerinimas10
 • 1.3.1. Paprastesnis ir nuspėjamesnis visų lygmenų reglamentavimas ir nauji ilgalaikio finansavimo šaltiniai10
 • 1.3.2. Vienodų veiklos sąlygų stiprinimas ir kliūčių investicijoms šalinimas bendrojoje rinkoje11
 • 2. INVESTICIJŲ PLANO EUROPAI REZULTATŲ APŽVALGA BEI JO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE12
 • 2.1. Investicijų plano Europai rezultatai ES12
 • 2.2. Investicijų plano Europai rezultatai ir galimybės Lietuvoje14
 • IŠVADOS15

Reziumė

Autorius
matas.batas
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 3, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Kaimo turizmo sodybos „GILVYTIS“ verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. 1paslaptis
BUVO ĮVERTINTAS DEŠIMTUKU. Kaimo turizmas tampa svarbia regiono – apskrities - rajono plėtros kryptimi, nes Lietuvoje esti gana ryškūs regioniniai ekonominių, demografinių, infrastruktūros...

Gamybinės įmonės planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. rasa13
Gamybinės įmonės (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas, steigimas ir jos teisinė ir administracinė bazė.

UAB "Kompiuteriniai tinklai" verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. rasa13
Verslo plane buvo išanalizuota būsima įmonės veikla, pateikta projekto esmė, organizacinė ir valdymo struktūra, finansinis ir marketingo planas. Išstudijavus įmonės pareigybių specifiką, taip...

Verslo planas UAB "Cukrainė" galimybių studija

Ekonomika Verslo planas kursiniaidarbai
Galimybių studijos apibrėžimas įvairiuose literatūros šaltiniuose pateikiamas skirtingai: Galimybių studija – tai detali numatomo įgyvendinti projekto analizė, kurios metu išnagrinėjami bei įvertinami visi...