Finansiniai sprendimai: formavimas ir priėmimas

25 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė susijusi su apskaita, kontrole, planavimu ir organizavimu. Ji yra ypač aktuali esant ribotiems ištekliams ir neribotoms reikmėms, atskleisdama vidinius ir perspektyvinius rezervus ir valdant sudėtingus ūkinius procesus. Jos pagalba įvertinama: esama padėtis, ateities perspektyvos. Finansinė analizė siekia objektyviai įvertinti įmonės ekonominę būklę, kad suformuotų ir priimtų optimalius valdymo sprendimus.

Finansų valdymas apima įmonės piniginių išteklių kaupimą, paskirstymą ir kontrolę. Pagrindinė įmonių finansų funkcija - turto investicijos ir pinigų reikalingų, sumokėti už šias investicijas, paieška. Finansų valdymas atsako už tai, kad ši veikla būtų vykdoma geriausiu būdu. Vykdantys finansų valdymo funkcijas finansininkai naudojasi informacija, kurią parengia apskaitininkai. Jeigu apskaitininko uždavinys yra kuo rūpestingiau ir teisingiau parengti finansinę informaciją, tai finansininkas pasinaudoja informacija finansiniam sprendimui padaryti. Taigi finansų valdymo svarbiausias veiklos bruožas - finansiniai sprendimai. Finansinis sprendimas - tai sąmoningas pasirinkimas vienos alternatyvos iš daugelio galimų. Visus finansinius sprendimus galima apibendrinti: investavimo sprendimai; finansavimo sprendimai.

Finansiniai sprendimai būna dviejų tipų: strateginiai ir operatyviniai (gamybiniai). Strateginius sprendimus įtakoja situacija, susidariusi tarp įmonės ir jos ekonominės aplinkos. Jeigu įmonės ekonominės aplinkos situacija keičiasi, finansų tvarkytojas padaro strateginį sprendimą. Operatyviniai (gamybiniai) sprendimai iš esmės būna trumpalaikiai. Jie dažniausiai susiję su vidinių išteklių racionaliu paskirstymu.

Finansinių sprendimų priėmimas kiekvienoje sferoje sukelia teigiamas arba neigiamas pasekmes. Vadovai, priimdami valdymo sprendimus, dažniausiai vadovaujasi ekonominio kompromiso principu: pajamų ir išlaidų palyginimu. Galiausiai sprendimus nulemia numatomo pelno gavimas. Tačiau kad vykdyti investicinę ir gamybinę veiklą yra būtinas finansavimas, kuris nulemia tų veiklų sėkmę. Finansavimas įmonėje yra susijęs su finansinių išteklių judėjimo sistema. Įmonės veikla nėra pastovi, ji kinta ir priklauso nuo efektyvių sprendimų priėmimo, kurie turėtų susieti 3 įmonės veiklos sritis: investicinė sritis; gamybinė sritis; finansavimas. Bet gali būti ir priešingai, jeigu nesėkmingai vyksta gamybos procesas ar neracionaliai padarytos investicijos.

Svarbūs referato klausimai: investicijų sprendimai lemiantys piniginių lėšų naudojimą, tai yra visų rūšių kapitalo pirkimą, pardavimą ir naudojimą; finansiniai sprendimai lemiantys tai, kaip bus įsigyjama lėšų investicijoms; akcininkų turto maksimizavimas. Taigi mano darbo tikslas - visa tai, ką minėjau įžangoje kuo detaliau perteikti referato turiniu.

Šis referatas pagrįstas moksline literatūra.


Turinys

 • ĮŽANGA3
 • 1. FINANSINIAI SPRENDIMAI: FORMAVIMAS IR PRIĖMIMAS
 • 1.1. Kas yra finansų valdymas?4
 • 1.1.1. Finansų valdymo funkcijos4
 • 1.1.2. Kas turi lemiamą įtaką darant finansinius sprendimus?6
 • 1.1.3. Vertės kūrimu pagrįstas valdymas7
 • 1.2. Trumpalaikis finansų valdymas8
 • 1.2.1. Trumpalaikio finansų valdymo samprata8
 • 1.2.2. Trumpalaikio turto valdymas9
 • 1.2.3. Trumpalaikio turto finansavimas13
 • 1.3. Ilgalaikio turto nuosavybės finansinis valdymas14
 • 1.3.1. Ilgalaikio turto finansinio valdymo ir pinigų srautų esmė14
 • 1.3.2. Ilgalaikių investicijų biudžeto sudarymo sprendimų tipai ir technikos15
 • 1.3.3. Alternatyvių projektų pasirinkimo sprendimai19
 • 1.3.4. Kapitalo normavimo sprendimai19
 • 1.3.5. Rizikos ir planuojamų pinigų srautų valdymas19
 • 1.3.6. Ilgalaikis finansavimas21
 • IŠVADOS24
 • NAUDOTA LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
ricike
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 13, 2017
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Valdymo sprendimų priėmimas

Vadyba Referatas 2009 m. nefertite777
Tyrimo problemos aktualumas - valdymo sprendimų priėmimas – tai,bet kurios organizacijos valdymo mechanizmo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių vadovų, veiklos...

Komandų formavimas

Vadyba Referatas geisa
Šiuolaikiniame verslo pasaulyje lyderiai susiduria su naujais iššūkiais. Stipri komanda, gali būti vienas pastovių konkurencinės jėgos šaltinių nuolat besikeičiančioje rinkoje. Gerai dirbantys komandų...

Sprendimų priėmimo procesas

Vadyba Referatas 2014 m. bielyj
Tiek eilinis žmogus, tiek vadovas, priima vienokius ar kitokius sprendimus kiekviename žingsnyje, tai yra kiekvienos organizacijos valdymo dalis. Sugebėjimas priimti arba organizuoti sprendimų...