Ekonomika ir verslas / Vadyba

Etiketo reikalavimai verslo organizacijose

0 atsiliepimų
Autorius:

Etiketas labiau liečia mūsų tarpusavio santykių taisykles, kuriomis reguliuojame mūsų tarpusavio veiksmus su aplinkiniais. Liudviko XIV laikais prabangaus priėmimo metu svečiams įteikdavo korteles, kuriose būdavo surašytos elgesio taisyklės. Jos buvo vadinamos etiketėmis. Iš čia ir kilo terminas “etiketas”. Šiandien – tai išsiauklėjimas, geros manieros, mandagus bendravimas.

Etiketas versle – tai tarptautinis protokolas ir jo svarba karjerai ir pajamoms, protokoliniai susipažinimo ir pasisveikinimo reikalavimai, vizitinės kortelės ir jų naudojimas, svečių sutikimas ir oficialūs pokalbiai, telefono pokalbiai, rūkymo proceso reikalavimai, kvietimai, oficialūs priėmimai, elgesys prie stalo, dovanos, protokoliniai aprangos reikalavimai.

Darbo objektas - etiketo reikalavimai verslo organizacijose.

Darbo tikslas – remiantis literatūra išanalizuoti etiketo reikalavimus verslo organizacijose.

Darbo uždaviniai:

 1. apibrėžti verslo etiketo reikšmę;
 2. išanalizuoti vadovo etiketą;
 3. apibrėžti pokalbio mobiliuoju telefonu etiketą;
 4. išanalizuoti pasisveikinimo etiketą;
 5. nustatyti interneto etiketą;
 6. išanalizuoti verslo susitikimų etiketą;
 7. apžvelgti vizitinių kortelių etiketą;
 8. išanalizuti derybų etiketą Baltijos šalyse.

Darbo metodika: literatūros šaltinių analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4270 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Verslo etiketo reikšmė ir bendravimo etiketas5
 • 2. Vadovo etiketas7
 • 3. Pokalbio mobiliuoju telefonu etiketas8
 • 4. Pasisveikinimo etiketas9
 • 5. Interneto etiketas10
 • 6. Verslo susitikimai11
 • 7. Vizitinių kortelių etiketas verslo pasaulyje13
 • 8. Aprangos etiketas14
 • 9. Derybų etiketas Baltijos šalyse17
 • Išvados20
 • Literatūros sąršas21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą
Referatas Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės [...]

Suomijos verslo etiketas
Kursinis darbas Suomijos verslo etiketas

Verslumas yra vienas ryškiausių šiandieninės modernios visuomenės bruožų. Žvelgiant globaliai, vienos tautos mums be dvejonių [...]

Įsa verslo praktikos rekomendacijos uab „Palink“ organizacijai
Referatas Įsa verslo praktikos rekomendacijos uab „Palink“ organizacijai

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) – įmonių politika ir praktika, kai jos, laikydamosi įstatymų, tarptautinių susitarimų [...]

Organizacijos kultūra ir etika
Prezentacija Organizacijos kultūra ir etika

Organizacinė kultūra – tai bendrų vertybių, įsitikinimų ir normų sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos [...]

Verslo organizacijos veiklos sėkmės veiksniai ir jų valdymas
Referatas Verslo organizacijos veiklos sėkmės veiksniai ir jų valdymas

Verslas, kad ir kokia forma jis būtų organizuotas, savo prigimtimi yra orientuotas į aukščiausios naudos [...]

Verslo procesų valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Verslo procesų valdymas organizacijoje

Šiomis didelės pokyčių spartos dienomis organizacijos valdymui klasikinės vadybos jau neužtenka. Siekiant įgyvendinti organizacijoje užsibrėžtus [...]

D. Vyšniauskienės ir V. kundroto knygos ,, Verslo etika
Referatas D. Vyšniauskienės ir V. kundroto knygos ,, Verslo etika" analizė

Įmonės verslo etikos, darbuotojų etiško bendravimo su klientais kultūros ir etiketo lygis yra viena iš [...]

Verslo etiketas
Referatas Verslo etiketas

Kiekvienas žmogus žino, norint kopti karjeros laiptais, vien specialybės žinių nebepakanka.Vis dažniau tenka pasitelkti ,,šeštąjį [...]

Verslo procesai organizacijose
Referatas Verslo procesai organizacijose

Tyrimo objektas - verslo procesai. Referato tikslas - išnagrinėti verslo procesus organizacijose. Referato uždaviniai: Apibrėžti verslo procesų [...]

Verslo etika ir socialinė atsakomybė
Referatas Verslo etika ir socialinė atsakomybė

Etikоs kоdeksai egzistuоja nuo senо. Sudėtingėjant sоcialiniam gyvenimui, atskirоms praktinės, prоfesinės veiklоs sritims prireikia vis [...]

Tarptautinis verslo etiketas
Referatas Tarptautinis verslo etiketas

Tarptautinis verslo etiketas nurodo manieras ir elgesį,kurie yra laikomi tinkamais tarptautinėse verslo ir socialinėse situacijose.Jis [...]

Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje
Referatas Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje

                   Vienas pagrindinių šiuolaikinių organizacijų bei įmonių [...]

Etiketo reikalavimai pasisveikinant, prisistatant, atsisveikinant. Bendravimas telefonu, el.paštu.
Prezentacija Etiketo reikalavimai pasisveikinant, prisistatant, atsisveikinant. Bendravimas telefonu, el.paštu.

Pasisveikinimas – tai pagarbos ir draugiškumo išraiška. Pasisveikinimo pirmumą sąlygoja tam tikros nusistovėjusios normos. Vyro lydima [...]

Dalykinės etikos ir etiketo samprata ir jų principų taikymo galimybės organizacijoje
Referatas Dalykinės etikos ir etiketo samprata ir jų principų taikymo galimybės organizacijoje

Be žmonių bendravimo neįmanoma jokia žmogiškoji veikla. Bendravimas yra laukas, kuriame bręsta asmenybė, formuojamas jos [...]

Komandinis darbas verslo organizacijose
Rašinys Komandinis darbas verslo organizacijose

Auganti technologijų pažanga ir nuolat kintanti organizacijos aplinka reikalauja vis didesnio darbuotojų įsitraukimo į įvairius [...]