Darbo teisė ir jos šaltiniai

15 psl. / 2596 žod.

Ištrauka

Darbas – tai ekonominis gyvenimo pagrindas, tikslinga žmogaus veikla, jo fizinių ir protinių sugebėjimų įgyvendinimas, siekiant sukurti tam tikras materialias ir nematerialias gėrybes. Darbas atlieka auklėjamąjį vaidmenį, išugdo naudingus organizacinius, drausmės ir dalykinio bendradarbiavimo įgūdžius, suteikia galimybę kiekvienam individui save realizuoti, rasti savo vietą ir pripažinimą tarp kitų visuomenės narių.

Visuomeninius santykius, atsirandančius dirbant arba glaudžiai susijusius su darbu reguliuoja darbo teisė. Tačiau kiekvienas ją supranta skirtingai: vieniems darbo teisė siejasi su jų teisėmis ir pareigomis, kitiems – su visuomenėje galiojančiais įstatymais, o tretiems darbo teisė – tai apsauga nuo nesąžiningų darbdavių. Darbo teisė siekia suderinti darbą ir šeimyninius įsipareigojimus, naikinti visų rūšių diskriminaciją, skatinti sąžiningą pelno dalijimąsi, ypač atveriant plačiau vartus kolektyvinėms sutartims ir streikams.

Jei teisė reguliuoja santykius tarp žmonių, o ne su juos supančia aplinka, tai darbo teisė reguliuoja santykius tarp žmonių, kurie realizuoja fizinius, protinius ir intelektualinius sugebėjimus.

Taigi, šio darbo tikslas - išanalizuoti darbo teisės sąvoką, išsiaiškinti, kokie yra darbo teisės šaltiniai ir jų rūšys.

Pagrindiniai darbo uždaviniai:

 1. apibūdinti darbo teisės sąvoką;
 2. išsiaiškinti, kokios aplinkybės lėmė darbo teisės kaip naujos šakos atsiradimą;
 3. įvardyti svarbiausius darbo teisės principus;
 4. nustatyti, kokios yra darbo teisės šaltinių rūšys ir kokie jų skirtumai.

Referatas parašytas remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais norminiais teisės aktais, internetine enciklopedija – Vikipedija ir teorine paskaitų medžiaga. Jame pateikiamos pagrindinės su referato tema susijusios sąvokos, konkretūs LR darbo kodekso straispniai, padėsiantys geriau suprasti kai kuriuos klausimus. Referato pabaigoje taip pat galima susipažinti su išvadomis, kurios padės atskleisti referato esmę ir reziumuos visą jame sukauptą informaciją.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. DARBO TEISĖ3
 • 1.1. Darbo teisės samprata3
 • 1.2. Darbo teisės istorija4
 • 1.3. Darbo teisės mokslas5
 • 1.4. Darbo teisės principai5
 • 1.5. Pagrindiniai darbo teisės subjektai6
 • 2. DARBO TEISĖS ŠALTINIAI8
 • 2.1. Darbo teisės šaltinių rūšys ir DT sistema8
 • 2.2. Darbo teisės šaltinių ypatybės10
 • 2.3. Lietuvos darbo teisės šaltinių hierarchija11
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
nefaina
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 9, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas

Teisė Diplominis darbas 2006 m. loretta
Temos aktualumas. Teisinis darbo santykių reguliavimas pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypatingoje raidos stadijoje: nuo 2003 m. pradžios įsigaliojęs darbo kodeksas tarsi pažymi etapą,...

Europos Sąjungos teisės šaltiniai

Teisė Referatas 2013 m. geisa
ES teisė yra tarsi tarpinė tarp įprastinių nacionalinės ir tarptautinės teisės lygmenų. Ji ne tik – kaip tarptautinė teisė – reguliuoja tarpvalstybines sutartis...

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Teisė Referatas 2011 m. pekauskaite
Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų, išgyvenusi daugelį ekonominių, istorinių ir politinių pokyčių. Priešistorėje...