Darbo teisių ir pareigų įgyvendinimo praktikoje vertinimas

44 psl. / 16000 žod.

Ištrauka

Darbo subjektai turi galimybę pasirinkti teisėtas, pagrįstas ir protingas priemones įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas. Privalu laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Įgyvendinant darbo subjektams taikytinas teises ir vykdant pareigas, negalima pažeisti kitų asmenų teisių, padaryti jiems žalos. Kiekvienas turi susipažinti su darbo teisės įstatymais ir jų laikytis. Darbo teisės ir pareigos gali atsirasti, pasikeisti ar pasibaigti kaip tiesioginis įstatymo padarinys ar iš įstatymo kilusiais išvestiniais pagrindais. Darbo teisės ir pareigos gali atsirasti, pasikeisti ar pasibaigti ir dėl kitų juridinių faktų – įvykių ar veiksmų (veikimo, neveikimo), su kuriais įstatymai sieja darbo teises ir pareigas. Darbo subjektai gali pasinaudoti teisėtais darbo darbo teisių ir pareigų gynimo būdais. Valstybė yra suinteresuota nustatyti tam tikras bendras taisykles, kurių turi laikytis subjektai, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas.“Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise”. Nagrinėjama tema yra aktuali tuo, kaip svarbu įvertinti darbo teisių ir pareigų įgyvendinimą praktikoje. Kokiais būdais ir priemonėmis yra pasiekiamas darbo teisių ir pareigų įgyvendinimas? Baigiamojo darbo temos analizės rezultate siekimas įvardinti dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, bei kylančias problemas įgyvendinant darbo teises ir pareigas.Baigiamojo darbo tikslas – atlikti darbo teisių ir pareigų įgyvendinimo analizę remiantis teismų praktika.Baigiamojo darbo uždaviniai:1) atskleisti darbo teisių ir pareigų sampratą;2) išnagrinėti dažniausiai kylančias problemas įgyvendinant darbo teises ir pareigas;3) išanalizuoti pažeidimus, įgyvendinant teisės normas, reguliuojančias darbo teises ir pareigas praktiniu aspektu.Darbo objektas – darbo teisių ir pareigų įgyvendinimas.Baigiamajame darbe naudoti metodai: aprašomasis, lyginamasis, teorinės ir praktinės analizės.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.DARBO TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO SAMPRATA4
 • 2.DAŽNIAUSIAI KYLANČIOS PROBLEMOS ĮGYVENDINANT TEISES IR PAREIGAS9
 • 2.1. Teisės streikuoti įgyvendinimo problemos9
 • 2.2. Darbo ginčų įgyvendinimo problemos13
 • 2.3. Materialinės atsakomybės įgyvendinimo problemos19
 • 3.PAŽEIDIMŲ, ĮGYVENDINANT TEISĖS NORMAS, REGULIUOJANČIAS DARBO TEISES IR PAREIGAS, ANALIZĖ IR VERTINIMAS25
 • 3.1. Darbuotojo darbo drausmės pažeidimas ir drausminės nuobaudos skyrimo tvarka26
 • 3.2. Reikalavimų užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygų nesilaikymas32
 • 3.3. Darbdavio pareigų pažeidimai ir taikytina teisinė atsakomybė33
 • 3.4. Darbo tvarkos taisyklių nesilaikymo teisinės pasekmės39
 • IŠVADOS43
 • Santrauka44
 • Summary45
 • BIBLIOGRAFINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS46

Reziumė

Autorius
devolesa
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€13.83
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 4, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Teisė Referatas zuzenka
Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių teisinius bei kitokius faktus, svarbius...

Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas

Teisė Diplominis darbas 2006 m. loretta
Temos aktualumas. Teisinis darbo santykių reguliavimas pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypatingoje raidos stadijoje: nuo 2003 m. pradžios įsigaliojęs darbo kodeksas tarsi pažymi etapą,...