Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimas

7 psl. / 1656 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: šiuolaikinė visuomenė yra sumaterialėjusi, todėl dirba vien tam, kad atlikti darbą ir gauti užmokestį, o ne dėl to, kad pasitarnautų kito žmogaus gerovei. Būtent dėl šios priežasties atsiranda įstatymų pažeidimai. Dauguma burnos higienistų pažeidžia įstatymus to nesuprasdami. Kad bendravimas su pacientais ir gydymas būtų sklandus, reikia žinoti ir mokėti burnos higienistų ir pacientų pareigas ir įstatymus.

Tikslas: išsiaiškinti burnos higienistų pareigas ir pacientų teises pritaikant normas.

Uždaviniai:
1. Išanalizuoti teisės šaltinius susijusius su pacientų ir sveikatos priežiūros darbuotojų pareigomis. Suvokti, koks yra tinkamas burnos higienisto portretas.
2. Įvertinti suprojektuotą situaciją ir nustatyti, kokie pažeidimai pasitaiko dažniausiai burnos higienisto darbe.


Panaudotų teisės šaltinių apžvalga:
1. Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas nustato paciento atstovavimo ypatumus, paciento skundų nagrinėjimo ir žalos, padarytos jo sveikatai, atlyginimo pagrindus. Šis įstatymas yra aktualiausias nagrinėjant paciento ir sveikatos priežiūros specialistų sąveiką.
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas reglamentuoja pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų santykius, nagrinėja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
3. Burnos higienisto. Teisės, pareigos, kompetencijos ir atsakomybės įstatymas nustato burnos higienisto teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę.
4. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas užtikrina neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje.
5. Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas nustatyto asmenų, kurie naudojasi psichikos sveikatos priežiūra, teises, psichikos sveikatos priežiūros tvarką ir kontrolę.


Reziumė

Autorius
hekute
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 3, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Koncesijos įgyvendinimo teisinės problemos Lietuvoje

Teisė Diplominis darbas 2011 m. dzinas
Lietuvai, kaip daugeliui pasaulio valstybių, vis aktualesnė tampa viešosios infrastruktūros plėtros, įvairių viešųjų paslaugų teikimo ir jų kokybės poreikių užtikrinimo problema. Ši problema...

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Teisė Referatas zuzenka
Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių teisinius bei kitokius faktus, svarbius...