Epifitinių kerpių rūšinės įvairovės tyrimo metodika

17 psl. / 3249 žod.

Ištrauka

Viena iš aktualiausių ir svarbiausių daugelio vietovių ekologinių problemų – blogėjanti oro kokybė. Spartus miestų vystymasis, pramonės plėtra, ekonomikos augimas, didėjančios statybų apimtys, gyventojų skaičiaus augimas ir dar daugelis kitų faktorių skatina žmonių gyvenimo kokybės gerėjimą, tačiau labai smarkiai prisideda prie aplinkos taršos (Žilinskaitė, 2014). Patekę į aplinką tokie teršalai labiausiai paveikia jautriausiai į juos reaguojančius organizmus, pavyzdžiui, kerpes.

Kerpės atlieka labai svarbų ekologinį vaidmenį – sukaupdamos didelius drėgmės kiekius neleidžia išdžiūti dirvožemiui, taip pat prisideda prie jo formavimosi. Jos akumuliuoja azotą bei fosforą ir taip praturtina dirvožemį mineralinėmis medžiagomis (Prigodina-Lukošienė 2012). Kerpės labai greitai reaguoja į pasikeitusią oro kokybę bei substrato eutrofikaciją, todėl atitinkamai nuo šių pokyčių, gali apleisti arba rekolonizuoti gyvenamąsias teritorijas (Asta et al., 2008). Dėl įpatingo jautrumo aplinkos taršai kerpės dažnai naudojamos kaip bioindikaciniai organizmai (Prigodina-Lukošienė 2012).

Kerpių rūšinė įvairovė yra rodiklis, parodantis tam tikros gamtinės aplinkos būklę. Geriausiai tokiems tyrimams tinka epifitinės – ant gyvos medienos augančios kerpės. Ši ekologinė grupė yra pranašesnė už kitas, pavydžiui, epigėjines (augančios ant dirvožemio) kerpes, nes pasižymi itin didele rūšine įvairove bei jos tyrimo metodų prieinamumu (Žilinskaitė, 2014).

Taigi, šio referato tikslas yra atlikti trumpą kerpių apžvalgą, susipažinti su jų biomonitoringo svarba bei rūšinę įvairovę lemiančiais veiksniais. Taip pat pristatyti kerpių rūšinės įvairovės tyrimo metodą: aptarti kaip pasirenkama tyrimo teritorija bei tyrimo kvadratai, kokiomis sąvybėmis turi pasižymėti tiriami medžiai bei kaip surenkami kerpių mėginiai. Svarbu pristatyti ir kerpių duomenų analizės būdus – kerpių rūšinės įvairovės indeksą (LDV), rūšinės įvairovės klasių nustatymą (LDC) bei rūšinės įvairovės įvertinimo skalę.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Kerpių apžvalga4
 • 2. Epifitinių kerpių biomonitoringo svarba5
 • 3. Veiksniai lemiantis kerpių rūšinę įvairovę6
 • 4. Tyrimo metodika8
 • 4.1 Tiriamos teritorijos ir tyrimo kvadratų charakteristika8
 • 4.2 Tiriamų medžių padėties pasirinkimas9
 • 4.3 Tiriamo medžio charakteristika11
 • 4.4 Mėginių ėmimas11
 • 4.5 Duomenų analizė12
 • 4.5.1 Kerpių įvairovės indeksas (angl. Lichen Diversity Values (LDV))12
 • 4.5.2 Kerpių rūšinės įvairovės klasių nustatymas (angl. Lichen Diversity Classes (LDC))13
 • 4.5.2 Kerpių rūšinės įvairovės įvertinimo skalė14
 • 5. Išvados16
 • 6. Literatūros sąrašas17

Reziumė

Autorius
rcoon
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 8, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė

Ekologija Referatas 2010 m. saulutexxx
Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo problemą pirmiausia lemia tai, kad dėl vis didėjančio žmogaus kišimosi į natūralią aplinką, gamtinius procesus yra keičiamos ar...

Tarša: jos rūšys ir prevencija

Ekologija Prezentacija 2015 m. rasto_darbai
Prezentacija skirta vienai iš svarbiausių 12kl. temų apžvalgai - ekologijai. Pasirinkta nagrinėti taršos tema.