Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Epifitinių kerpių rūšinės įvairovės tyrimo metodika

0 atsiliepimų
Autorius:

Viena iš aktualiausių ir svarbiausių daugelio vietovių ekologinių problemų – blogėjanti oro kokybė. Spartus miestų vystymasis, pramonės plėtra, ekonomikos augimas, didėjančios statybų apimtys, gyventojų skaičiaus augimas ir dar daugelis kitų faktorių skatina žmonių gyvenimo kokybės gerėjimą, tačiau labai smarkiai prisideda prie aplinkos taršos (Žilinskaitė, 2014). Patekę į aplinką tokie teršalai labiausiai paveikia jautriausiai į juos reaguojančius organizmus, pavyzdžiui, kerpes.

Kerpės atlieka labai svarbų ekologinį vaidmenį – sukaupdamos didelius drėgmės kiekius neleidžia išdžiūti dirvožemiui, taip pat prisideda prie jo formavimosi. Jos akumuliuoja azotą bei fosforą ir taip praturtina dirvožemį mineralinėmis medžiagomis (Prigodina-Lukošienė 2012). Kerpės labai greitai reaguoja į pasikeitusią oro kokybę bei substrato eutrofikaciją, todėl atitinkamai nuo šių pokyčių, gali apleisti arba rekolonizuoti gyvenamąsias teritorijas (Asta et al., 2008). Dėl įpatingo jautrumo aplinkos taršai kerpės dažnai naudojamos kaip bioindikaciniai organizmai (Prigodina-Lukošienė 2012).

Kerpių rūšinė įvairovė yra rodiklis, parodantis tam tikros gamtinės aplinkos būklę. Geriausiai tokiems tyrimams tinka epifitinės – ant gyvos medienos augančios kerpės. Ši ekologinė grupė yra pranašesnė už kitas, pavydžiui, epigėjines (augančios ant dirvožemio) kerpes, nes pasižymi itin didele rūšine įvairove bei jos tyrimo metodų prieinamumu (Žilinskaitė, 2014).

Taigi, šio referato tikslas yra atlikti trumpą kerpių apžvalgą, susipažinti su jų biomonitoringo svarba bei rūšinę įvairovę lemiančiais veiksniais. Taip pat pristatyti kerpių rūšinės įvairovės tyrimo metodą: aptarti kaip pasirenkama tyrimo teritorija bei tyrimo kvadratai, kokiomis sąvybėmis turi pasižymėti tiriami medžiai bei kaip surenkami kerpių mėginiai. Svarbu pristatyti ir kerpių duomenų analizės būdus – kerpių rūšinės įvairovės indeksą (LDV), rūšinės įvairovės klasių nustatymą (LDC) bei rūšinės įvairovės įvertinimo skalę.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3249 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Kerpių apžvalga4
 • 2. Epifitinių kerpių biomonitoringo svarba5
 • 3. Veiksniai lemiantis kerpių rūšinę įvairovę6
 • 4. Tyrimo metodika8
 • 4.1 Tiriamos teritorijos ir tyrimo kvadratų charakteristika8
 • 4.2 Tiriamų medžių padėties pasirinkimas9
 • 4.3 Tiriamo medžio charakteristika11
 • 4.4 Mėginių ėmimas11
 • 4.5 Duomenų analizė12
 • 4.5.1 Kerpių įvairovės indeksas (angl. Lichen Diversity Values (LDV))12
 • 4.5.2 Kerpių rūšinės įvairovės klasių nustatymas (angl. Lichen Diversity Classes (LDC))13
 • 4.5.2 Kerpių rūšinės įvairovės įvertinimo skalė14
 • 5. Išvados16
 • 6. Literatūros sąrašas17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Alkaloidų ir azotą turinčių augalinių junginių tyrimo metodai, chromatografinių metodų taikymo pavyzdžiai
Referatas Alkaloidų ir azotą turinčių augalinių junginių tyrimo metodai, chromatografinių metodų taikymo pavyzdžiai

Referatas apie alkaloidų tyrimo metodus, kokybinį ir kiekybinį jų nustatymą, chromatografinius metodus.

Klinikiniai biofarmacinių vaistų tyrimo metodai
Prezentacija Klinikiniai biofarmacinių vaistų tyrimo metodai

12 skaidrių. I fazė Nauji medikamentai tiriami tik su sveikais žmonėmis (10-30 dalyvių). Tikslai: Pradinis saugumo įvertinimas Toleruojamų dozių [...]

Geologija ir jos tyrimo metodai
Prezentacija Geologija ir jos tyrimo metodai

Geologija - tai mokslas apie Žemę, jos susidarymą, istoriją ir sandarą bei Žemę formuojančius procesus. Geologijos [...]

Radiologinės aplinkos įvertinimas ir taikomi tyrimo metodai VĮ Ignalinos AE aplinkoje (1980-2010 m.)
Prezentacija Radiologinės aplinkos įvertinimas ir taikomi tyrimo metodai VĮ Ignalinos AE aplinkoje (1980-2010 m.)

• atmosferinių ir skystų radioaktyviųjų išmetimų monitoringas; • vandens kokybės ežere monitoringas; • radionuklidų koncentracijų ore [...]

Chromosomų tyrimo metodai
Prezentacija Chromosomų tyrimo metodai

•Genetika (gr. γεννώ 'gimdyti') – biologijos mokslo šaka, tirianti genetinės medžiagos koduojamą informaciją (pvz., genus) [...]

Statiniai smegenų tyrimo metodai
Prezentacija Statiniai smegenų tyrimo metodai

Kompiuterinė tomografija (KT) – tai tyrimas, kurio metu, panaudojus rentgeno spindulius, gaunami itin detalūs vidinių [...]

Pagrindinės literatūros mokslo tyrimo metodologijų raidos tendencijos
Referatas Pagrindinės literatūros mokslo tyrimo metodologijų raidos tendencijos

Literatūros metodologinės teorijos gimė iš XIX amžiuje dominavusios estetikos ir meno filosofijos kaip nauji literatūrologijos [...]