Socialiniai mokslai / Pedagogika

Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme

0 atsiliepimų
Autorius:

Gamta ir jos reiškiniai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis nuo gimimo iki mirties. Pradedant vaisiais ir daržovėmis, kuriuos užaugina žemė ir kurie mus maitina, medžiais ir žaliaisiais augalais, gaminančiais deguonį, būtiną gyvūnams ir žmogui ir baigiant dienos (dienos ir nakties) bei metų ciklu, kalendorinėmis šventėmis.

                      Anot mokslininko L. Klimkos, „Lietuvis, gilios praeities tautos atstovas, gyvena tarsi dviejuose laikuose: istoriniame, įsukančiame kasdien į naujausių įvykių sūkurį, ir archajiniame, kuris tarsi sustingęs ties tautos šaknimis, įsismelkęs į mus per motinos lopšinę, močiutės pasakas, tėviškės gamtą ir visą kultūros paveldą“. Taigi nesvarbu, kokiame laike gyvename – gamta yra neatsiejama nuo žmogaus ir jo gyvenimo. Jos motyvai lydi žmones kasdienybėje: supančioje aplinkoje ar kelionių metu naujai atrastose vietovėse; skaičiuojant laiką (kalendorius), nes, pavyzdžiui, mėnesių pavadinimai yra susiję su įvairiais gamtos reiškiniais ar objektais (sėja, paukščiais ir kt.); kalendorinės šventės taip pat neatsiejamos nuo gamtos (kaip antai gandro diena, 40-ies paukščių diena ir kitos); laiko ciklas ir skaičiavimas likęs nuo senųjų laikų – metų skirstymas į ketvirčius pagal saulėgrįžas ir lygiadienius, laikrodžio persukimas rudenį ir pavasarį; o bene visi gamtos objektai sutinkami literatūroje – tiek lietuvių liaudies tautosakoje, skirtoje vaikams (pasakose, dainelėse, patarlėse), tiek ir šiuolaikinėje literatūroje.

                      Kalbant apie gamtos svarbą vaikų ugdyme svarbu paminėti, kad vaikų mokymas apie gamtą turėtų būti neatsiejamas ir eiti greta mokymo apie archainę lietuvių kultūrą – kaip lietuvių žemėse atsirado žmonės, apie baltus, senąjį tikėjimą pagonybę, dievybes. Juk čia yra lietuvių tautos pradžia, iš kur kilo tradicijos, literatūra bei kultūra. Senasis lietuvių tikėjimas neatsietinas nuo miškų ir laukų, saulės ir vėjo – nuo gamtos (dievai Perkūnas ir Aušra, Medeina, Rasa ir kiti), nuo žemės (dievai Žemyna, Žemėpatis). Štai Perkūnas globojo žmogų, jo dorovę, moralę, gėrį, jis saugojo vėją, vandenį. Aušra buvo ryto ir spindulių, saulėtekio deivė, suteikdavo žmogui šviesą. Žemyna bei Žemėpatis abu saugojo žemę, buvo derliaus, vaisingos žemės gausių namų globėjai. Šiandien religija yra pasikeitusi, tačiau kasdienybėje vis dar dažnai sutinkama šių dievybių apraiškų – vaikai pavadinami pagonių dievų vardais, švenčiamos archaiškosios šventės, kaip antai deivės Mildos diena, Rasos. Taigi akivaizdu, kad ir kalendoriuje minimi reiškiniai (šventės, saulėgrįžos, lygiadieniai) tėra gamtos ciklo apraiškos, atėjusios iki šiandien dienų iš senovės lietuvių kultūros – pagonybės.

                      Šiame darbe bus ne tik aptariama, kuo svarbi gamta yra vaikams, bet ir pateikiami pavyzdžiai, kaip į ikimokyklinio ugdymo programas integruoti gamtos pažinimą.

                      Darbo tikslas – įrodyti, kad gamta ir jos reiškiniai yra labai svarbūs ir privalomi pažinti ikimokyklinio ugdymo vaikams.

                      Uždaviniai:

 1. Įrodyti, kad kalendoriuje minimi objektai (mėnesių pavadinimai, kalendorinės šventės) yra neatsiejami nuo gamtos; pateikti konkrečių veiklų pavyzdžius, kaip vaikus būtų galima supažindinti ir sudominti gamtos motyvais kalendoriuje;
 2. Įrodyti, kad metų skirstymas ir laiko skaičiavimas yra išlikęs nuo archainio laikotarpio, supažindinti vaikus su šių reiškinių kilme;
 3. Įrodyti, kad gamtos reiškiniai ir objektai yra aprašomi ne tik lietuvių mitologijoje, bet vis dar svarbūs yra ir šiuolaikinėje literatūroje, skirtoje ikimokyklinio amžiaus vaikams; nagrinėti su vaikais įvairių laikotarpių literatūrą apie gamtą.
 4. Įrodyti, kad vaikų ugdymas apie gamtą yra neatsiejamas nuo bendro supažindinimo su senąja lietuvių kultūra ir realigija.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2649 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas1
 • 1. Teorinė dalis:4
 • 1.1 Lietuvių kalendorinės datos, reiškiniai bei pavadinimai. Metų skirstymo ir laiko skaičiavimo kilmė4
 • 1.2 Gamtos tema lietuvių tautosakoje ir šiuolaikinėje vaikų literatūroje5
 • 1.3 Išvados8
 • 2. Praktinė dalis:9
 • 2.1 Bendra darželio charakteristika9
 • 2.1.2 Vaikų veikla kasdien10
 • 2.2 Priemonės aprašymas – vaikų supažindinimas su kalendoriumi10
 • 2.2.1 Priemonės vaizdinė medžiaga11
 • 3. Naudota literatūra12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė
Tyrimas Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė

Žaidimai žmonių gyvenime atsirado jau senų senovėje. Jie yra neatskiriama visų kultūrų dalis ir yra [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas
Prezentacija Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas

Menas turi didžiulį poveikį, auklėjant žmogų. Vieną prieinamiausių meno rūšių ikimokyklinio amžiaus vaikams yra teatras.

Spalvos ir formos santykio ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime tyrimas
Tyrimas Spalvos ir formos santykio ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime tyrimas

Vaikui augant, sparčiai lavėja jo jutiminio pažinimo procesai, padedantys priimti informaciją iš išorinio pasaulio, ją [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės
Referatas Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės

Temos aktualumas: šiandien daug dėmesio kreipiama į tai, kad visas vaikų ugdymo procesas būtų paremtas [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės
Kursinis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės

Temos aktualumas: šiandien daug dėmesio kreipiama į tai, kad visas vaikų ugdymo procesas būtų paremtas [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais
Referatas Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais

Vaiko mityba, atitinkanti fiziologinius organizmo poreikius, grindžiama sveikos mitybos principais ir pagrindinėmis taisyklėmis bei sveikos [...]

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje
Referatas Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

            Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė
Kursinis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė

Menas ikimokylkinio amžiaus vaikui labiausiai susijęs su jo emocine raiška, jausmais.