Humanitariniai mokslai / Literatūra

Postkolonijinė kritika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas

0 atsiliepimų
Autorius:

Postkolonijinę literatūros kritiką apibrėžia ne taikomų metodų, pasirinktų prieigų ar filologinių laikysenų visuma, o veikiau visuomeniškai angražuotas dėmesys veikalų grupei, kuri išskiriama pagal istorinius ir geografinius kriterijus. Tai veikalai, vienaip ar kitaip susiję su plačiai suprantamu kolonializmu – kelių šalių politiniu, ekonominiu bei kultūriniu dominavimu pasaulyje ir ypač tiesioginiu kitoms tautoms ir kultūroms priklaususiu teritorijų valdymu.1 Dažniausiai turimi galvoje Naujieji laikai ir Vakarų Europos valstybių užjūrio teritorijos, tačiau į postkolonijinį diskursą vis dažniau įtraukiamos ir senosios imperijos. Kaip rašo Viktorija Daujotytė: „Postkolonijinė kritika mūsų kartais taikoma neatsižvelgiant į tai, kad ji, kaip teisingai pažymima gali pasiūlyti ne literatūros analizės būdą, o pirmiausia savitas prielaidas vertinti tekstus kaip tapatybės ir sąmoningumo išraiškas“.2


Postkolonijinė kritika yra intergrali postkolonijinės teorijos – tarpdisciplininių kultūros studijų srities – dalis. Postkolonijinės teorijos sąvoka kritinių strategijų rinkinį, kuris taikomas kolonializmo paveiktoms kultūroms tyrinėti istoriniu, politiniu, filosofiniu, socialiniu, estetiniu aspektu ir yra glaudžiai susijęs su dekolonizacijos imperatyvu.3 Ši teorija kaip savita išryškėja tik tematikos ir problematikos plotmėje. Vienas svarbiausių jos koncepcinių leitmotyvų yra hibridiškumas. Ši samprata neigia įvairių pavidalų grynumą. Hibridiškumą dar galima apibrėžti kaip mimikrijos padarinį. „Kolonijinė mimikrija – kitoniškumą už-maskuojanti visuomeninė kultūrinė laikysena – reikalauja atpažįstamo kito, differance subjekto, jos logika: beveik tas pats, bet ne visiškai.4 Kad būtų efektyvi, mimikrija nuolat turi produkuoti prieštarą, atitrūkimą, perviršį. Kolonijinis diskursas persunktas neapsisprendimo: mimikrija pasirodo kaip skirtumo tarp prisitaikančio ir jo etalono išraiška, tačiau skirtumas paneigia maskavimąsi – pirminį mimikrijos tikslą. Tai įtvirtina kolonijinį subjektą kaip neužbaigtą esatį. „Kaukės „priauga“ prie odos ir keičia tikruosius veidus, tačiau ši transformacija niekuomet nėra absoliuti. Kamufliažinę tapatybę patogu interpretuoti pasitekiant metonimijos sąvoką, nes mimikrinė reprezentacija dėl aptartojo skirtumo efekto visuomet yra dalinė“.51 XX amžiaus literatūros teorijos. Postkolonijinė kritika, Vilnius, 2006, p. 284.
2 DAUJOTYTĖ, V., Literatūros teorijos ir literatūra.
3 XX amžiaus literatūros teorijos. Postkolonijinė kritika, Vilnius, 2006, p. 284.
4 XX amžiaus literatūros teorijos. Postkolonijinė kritika, Vilnius, 2006, p. 290.
5 XX amžiaus literatūros teorijos. Postkolonijinė kritika, Vilnius, 2006, p. 290.


Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2556 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žemaitės kūrybos feministinė interpretacija šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės prielaidos ir praktinis taikymas
Referatas Žemaitės kūrybos feministinė interpretacija šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės prielaidos ir praktinis taikymas

Feministinė literatūros kritika, kaip matyti iš termino, yra susijusi su feminizmu. Mokslo tradicija skatintų rašyti [...]

Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo
Referatas Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo "išmokti, keistis, plėtoti" analizė modernaus organizacijos valdymo teorijos kontekste

Šiuolaikinės organizacijos siekia sukurti tokią kultūrą, kuri skatintų mokymąsi iš praeities praktikos, užtikrintų mokymosi rezultatų [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Bausmės teorijos ir požiūriai į nubaudimą bei jų taikymas įstatymų leidyboje ir bausmių skyrimo praktikoje
Kursinis darbas Bausmės teorijos ir požiūriai į nubaudimą bei jų taikymas įstatymų leidyboje ir bausmių skyrimo praktikoje

Pateikto kursinio darbo tema – „Bausmės teorijos ir požiūriai į nubaudimą bei jų taikymas įstatymų [...]

Kritinis psichologinių išmokimo teorijų ir jų taikymo įvertinimas
Konspektas Kritinis psichologinių išmokimo teorijų ir jų taikymo įvertinimas

Biheviorizmo išmokimo teorija. Šios teorijos požiūriu, vienintelis būdas suprasti žmogų yra studijuoti jo elgesį ir [...]