Organizacijos kultūra ir mikroklimatas

13 psl. / 2395 žod.
Organizacijos kultūra ir mikroklimatas. Padarytas pagal VIKO metodinius nurodymus, įvertintas 10

Ištrauka

Sparčiai besikeičiančiame pasaulyje kartais žmonės net nepastebi, kad juos labiausiai veikia materialiniai dalykai, tokie kaip pinigai ar pelno siekimas. Organizacijos retai susimąsto, kad vienas iš pagrindinių sėkmingos įmonės aspektų yra darni komanda ir jos vieningumas. Šiame moderniame pasaulyje kiekvienai įmonei yra vis svarbiau neatsilikti nuo savo konkurentų, kad ir toliau galėtų gyvuoti jos turi atkreipti dėmesį ne į kiekybę, o prekių ar paslaugų kokybę ir organizacijos suformuota kultūra. Vadovams yra būtina atkreipti dėmesį į savo darbuotojus, kaip jie jaučiasi darbo vietoje, darbuotojų motyvavimas, jų pagyrimas, net ir dėl vadovams atrodančių smulkių darbų. Palankus organizacijos klimatas sumažina darbuotojų konfliktus ar net išėjimą iš darbo. Įmonių su puikiu organizacijos klimatu darbuotojų atlyginimas nėra pagrindinis darbo pasitenkinimas. Todėl per pastaruosius metus organizacijos vadovų požiūris į organizacinę kultūra įgauna pagreitį.


Jau 1970 metais literatūroje atrandamos pirmos sąvokos apie organizacijos kultūrą. Dauguma užsienio autorių organizacinę kultūrą aiškino kaip organizacijos darbuotojų bendras vertybes, vertybės, įsitikinimus ir nuostatas, kurių pagalba organizacija greičiau gali pasiekti savo užsibrėžtų tikslus. Organizacijos kultūros sąvoka skirtingi autoriai skirtingais laikais apibrėžia skirtingai, bet kiekvieno žodžiuose galima surasti šiokių tokių panašumų.


Darbo tikslas – išnagrinėti organizacinės kultūros ir mikroklimato sampratas.Darbo uždaviniai:
 1. Išnagrinėti organizacinės kultūros sampratą;
 2. Išnagrinėti organizacijos mikroklimato sampratą;

Darbo metodai: Mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. ORGANIZACIJOS KULTŪRA4
 • 1.1. Organizacijos kultūros samprata4
 • 1.2. Vadovo poveikis organizacinei kultūrai6
 • 1.3. Organizacijos kultūros ryšys su darbuotojų motyvacija8
 • 2. ORGANIZACIJOS MIKOKLIMATAS10
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
gytepl
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 24, 2018
Apimtis
13 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Organizacijos kultūros tipai

Vadyba Referatas 2011 m. kompiuteris
Siekiant palengvinti organizacijų kultūrų diagnostiką, bandoma pagal atitinkamus kriterijus skirstyti jas į tipus. Kaip kriterijai dažniausiai pasirenkami vienokie ar kitokie veiksniai, kurie turi...

Organizacijos kultūra ir etika

Vadyba Prezentacija dianaba
Organizacinė kultūra – tai bendrų vertybių, įsitikinimų ir normų sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos nariams, leidžianti organizacijai kryptingai veikti, palaikoma organizacijos istorijos,...

Organizacijos kultūra ir jos vystymasis

Vadyba Referatas 2004 m. ricike
Susidomėjimas organizacijos (įmonės) kultūra ir jos vaidmeniu personalo valdyme ypač išryškėjo dabar – esant tokiam konkurencijos laikotarpiui, kai reikia greitai reaguoti į pasikeitimus...

Vadyba ir organizacijos kultūra

Vadyba Konspektas 2016 m. iiuta
Būti organizacijos dalimi reiškia būti ir jos kultūros dalimi. Kaip rodo pavyzdys, mūsų organizacijos veiklai nepaprastą poveikį daro tai, "kaip mes čia...