Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Geoinformacinės sistemos taikymas darniosios aplinkos rodikliui ,,Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui“ kartografuoti Europos Sąjungos valstybėse

0 atsiliepimų
Autorius:

Problema


Atliekos yra didelė ir aktuali šių laikų problema visame pasaulyje. Visos valstybės susiduria su augančiu atliekų kiekiu, kurį skatina gyventojų neracionalus, beatodairiškas vartojimas. Augant žmonių vartojimui, vystant pramonę, žemės ūkį didėja ir atliekų kiekiai, kuriuos reikia tvarkyti. Netinkamai tvarkant susidariusias atliekas kyla pavojus tiek aplinkai, tiek žmonėms, todėl reikia mažinti jų susidarymo kiekius.


Darbo tikslas


Apžvelgti geografinės informacinės sistemos taikymą darniosios aplinkos rodikliui ,,Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui“ kartografuoti Europos Sąjungos valstybėse.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2698 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. GEOINFORMACINĖS SISTEMOS APŽVALGA4
  • 1.1 Geoinformacinės sistemos samprata4
  • 1.2 Geoinformacinės sistemos naudojimo sritys6
  • 1.3 Duomenų modeliai7
  • 2. ATLIEKOS, JŲ KLASIFIKAVIMAS IR SUDĖTIS9
  • 3. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMAS EUROPOS SĄJUNGOJE11
  • IŠVADOS16
  • LITERATŪRA17