Geoinformacinės sistemos taikymas darniosios aplinkos rodikliui ,,Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui“ kartografuoti Europos Sąjungos valstybėse

18 psl. / 2698 žod.

Ištrauka

Problema


Atliekos yra didelė ir aktuali šių laikų problema visame pasaulyje. Visos valstybės susiduria su augančiu atliekų kiekiu, kurį skatina gyventojų neracionalus, beatodairiškas vartojimas. Augant žmonių vartojimui, vystant pramonę, žemės ūkį didėja ir atliekų kiekiai, kuriuos reikia tvarkyti. Netinkamai tvarkant susidariusias atliekas kyla pavojus tiek aplinkai, tiek žmonėms, todėl reikia mažinti jų susidarymo kiekius.


Darbo tikslas


Apžvelgti geografinės informacinės sistemos taikymą darniosios aplinkos rodikliui ,,Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui“ kartografuoti Europos Sąjungos valstybėse.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. GEOINFORMACINĖS SISTEMOS APŽVALGA4
  • 1.1 Geoinformacinės sistemos samprata4
  • 1.2 Geoinformacinės sistemos naudojimo sritys6
  • 1.3 Duomenų modeliai7
  • 2. ATLIEKOS, JŲ KLASIFIKAVIMAS IR SUDĖTIS9
  • 3. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMAS EUROPOS SĄJUNGOJE11
  • IŠVADOS16
  • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
vi021
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 4, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos ekologinė politika

Ekologija Referatas 2009 m. buuum
Europos Sąjungos ekonomikos paskaitai. Reiktų papildyti paskutinių metų nutarimais ir pasiektais aplinkos būklės rodikliais, bet esmė yra.

Taikomoji aplinkosauga

Ekologija Kursinis darbas 2012 m. vaivai
Taikomoji aplinkosauga – sritis apimanti žinias apie geoinformacines sistemas (GIS), jų taikymą aplinkosaugoje, aplinkos monitoringo paprogrames, Baltijos regiono ūkio emisijas į orą, vandens...

Atliekų tvarkymo sistemos diegimas

Ekologija Kursinis darbas 2006 m. boriseviciene
Atliekų susidarymas ir tvarkymas yra viena svarbiausių aplinkosaugos problemų, atsiradusi vos įsikūrus pirmosioms gyvenvietėms dar prieš mūsų erą. Tačiau šiame šimtmetyje

Aplinkos taršos mokesčio nuostatų taikymas

Ekologija Referatas 2015 m. merild
Darbo objektas: aplinkos teršalai Darbo tikslas: išanalizuoti mokesčio už aplinkos teršimą nuostatų taikymą kelių transporto įmonėje Darbo uždaviniai: Išsiaiškinti mokesčio už aplinkos...