Sveikatos priežiūros vadyba: teorija ir patirtis Lietuvoje

19 psl. / 4095 žod.

Ištrauka

XXI amžiuje nuolatos kinta tiek ekonominiai, tiek politiniai ryšiai visame pasaulyje. Kaip šio proceso pasekmę galima įvardyti ir kylančius naujus iššūkius visuomenės sveikatai, šios srities mokymo ir mokymosi sričiai. Tokia situacija iškelia naujus iššūkius sveikatos apsaugos specialistams, kuriems nuolat tenka bendradarbiauti tarp įvairių sektorių ir gerinti savo darbinius įgūdžius šiuolaikinėje sveikatos sistemoje (Kalėdienė R., 2004).

Sveikata – brangiausias turtas, kurį pradedama vertinti tik iškilus problemoms ar praradus. Visgi siekdami kuo ilgiau išlikti sveiki ir darbingi, žmonės domisi sveika gyvensena, keičia gyvenimo įpročius ir stengiasi eiti koja kojon su medicinos teikiamomis galimybėmis. Sveikatos apsaugos sritis visose valstybėse laikoma prioritetine kryptimi. Didindama sveikatos apsaugos finansavimą, Lietuva taip pat siekia, kad gyventojams būtų prieinamas geriausias gydymas, būtų įperkami vaistai, būtų pritaikomi naujausi mokslo pasiekimai gydymo procese (Navickienė V., 2005). Visuomenėje tuo pat metu ugdomi teisingi visuomenės sveikatos įpročiai nuo mažų dienų, ypač aktyviai auklėjant ir ugdant mokyklinio amžiaus vaikus. Jaunąją kartą domina visuomenės sveikatos sritis ir to pasekoje visuomenės sveikatos specialistai aktyviai rengiami ne tik pasaulyje bet ir Lietuvoje. Visuomenės sveikatos aukštųjų mokyklų (arba fakultetų) pasaulyje yra 460 (Frenk J., 2010). Lietuvoje visuomenės sveikatos studijų programa yra mokoma Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus universitete ir Klaipėdos universitete, kuriuose studentams yra suteikimas visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis.

Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente (PSO) „Sveikata visiems XXI a.“ pabrėžiama būtinybė užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros specialistų pasiūlą ir rengimą. Taip pat aiškinama, kad ,,visuomenės sveikatos sistemą reikia tobulinti ir stiprinti visose šalyse“. Keičiasi visuomenės supratimas apie sveikatą ir jos išsaugojimo galimybes. Vis didesnis dėmesys skiriamas ligų profilaktikai ir sveikatos išsaugojimo galimybėms, todėl visuomenės sveikatos mokslo nauda ir efektyvumu jau niekas neabejoja, o visuomenės sveikatos specialistai tampa vis svarbesniais sveikatos apsaugos sistemoje (Krupkaitė I., 2012).

Darbo tikslas: apžvelgti sveikatos priežiūros vadybos teorinius ir praktinius aspektus Lietuvoje.

Darbo tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

 1. Išanalizuoti sveikatos priežiūros vadybos sampratą šalyje.

 2. Apžvelgti sveikatos priežiūros vadybos kokybės svarbą ir pagrindinius sveikatos poltikos bruožus Lietuvoje.

 3. Aptarti visuomenės sveikatos vadybos specialistų ruošimo situaciją šalyje.

 4. Atsakant į išsikeltą tikslą, atlikti literatūros šaltinių apžvalgą.

Darbo tikslus ir uždavinius įgyvendinama, pasitelkus skirtingus tyrimo metodus, kurių pagrindinis – skirtingų literatūros šaltinių (mokslinių straipsnių, vadovėlių, Lietuvos sveikatos ministerijos ir kita) apžvalga ir turimų duomenų analizė.

Darbas užbaigiamas išvadomis ir rekomendacijomis.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VADYBOS TEORINIAI APSEKTAI5
 • 1.1. Sveikatos priežiūros raida Lietuvoje5
 • 1.2. Bendrosios sveikatos priežiūros gairės Europos sąjungoje6
 • II. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VADYBOS SPECIALISTAI LIETUVOJE9
 • 2.1. Sveikatos priežiūros specialistų svarba9
 • 2.2. Sveikatos priežiūros specialistų ruošimas10
 • III. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VADYBOS POLITIKA IR KOKYBĖ12
 • 3.1. Sveikatos priežiūros vadybos kokybės svarba12
 • 3.2. Sveikatos priežiūros politikos gairės šalyje13
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI17

Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Referatas
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 17, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Sveikatos priežiūros kokybės tyrimas

Medicina Prezentacija 2014 m. rasa13
Temos aktualumas. Dėl specialistų trūkumo, per mažo atlyginimo gydytojai neretai dirba dviem ar daugiau etatais. Dirbdami dideliu krūviu jie negali pakankamai laiko ir...

Naujausi Lietuvos gyventojų sveikatos tyrimai

Medicina Prezentacija 2015 m. laurencijus
Darbas orientuotas pristatyti naujausias gydymo tendencijas, kaip užsišaldymas, magnetinis rezonansas, kamieninių ląstelių perstatymas, viskas detaliai aprašoma ir pateikiama. Prezentacija išvaizdi, gausu iliustracijų.