Makso Vėberio „Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia“

13 psl. / 2760 žod.

Ištrauka

„Protestantiškąją etiką ir kapitalizmo dvasią“ galime pavadinti pačiu svarbiausiu Makso Vėberio kūriniu, kuriame autorius bando susieti religiją ir ekonomiką, o detaliau – rasti ryšį, kuris galėtų jungti protestantizmą ir jo įtaką kapitalizmo formavimuisi. Autorius savo veikale bando išsiaiškinti, kodėl kai kurios šalys, o tiksliau įvardinant – Vakarų Civilizacijos pasaulis – pasiekė daug daugiau, tiek socialiniam tiek ekonominiam gyvenime. Būtent į tokį klausimą ir bando atsakyti Maksas Vėberis remdamasis įvairiais skaičiais, religinėmis dogmomis ir statistikomis. Tačiau, „Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia“, kaip ir kiekvienas kitas kūrinys negali likti nesukritikuotas, kadangi, kaip ir jo veikalas, Maksas Vėberis gyveno XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje, todėl laikui bėgant kritikos atsirado vis daugiau. Tačiau, sakyti, kad šį veikalą lydi vien kritiką, taip pat būtų neteisinga. „Protestantiškosios etikos ir kapitalizmo dvasios“ tezę šiais laikais mėginamą pritaikyti ne vienai Vakarų Civilizacijos valstybei, kuri laikui bėgant sugebėjo prisijaukinti kapitalizmą, bet verta paminėti ir tai, kad, teze bandoma paaiškinti ne tik sėkmingumas ir ekonomikos ištobulinimas, bet ja, mėginama suprasti ir dalies Rytų pasaulio ekonomikos nesugebėjimą pasivyti savo priešininkų – Vakarų.

Darbo uždavinys : Apžvelgti Makso Vėberio kūrinį „Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia“, jos autorių ir tezės kritiką.

Darbo tikslai :

  1. Apibendrinti Maksą Vėberį paskatinusias priežastis parašyti „Protestantiškoji etiką ir kapitalizmo dvasia“ bei trumpai apžvelgti autoriaus biografiją.

  2. Aprašyti pagrindinius tezės bruožus, mintis ir teorijas.

  3. Apibūdinti Makso Vėberio tezės kritiką.

Darbo struktūra – referatą sudaro titulinis puslapis, turinys, referatą sudaro titulinis puslapis, turinys, įvadinė dalis, kurioje išdėstomi darbo tikslai, struktūra bei uždaviniai, aptariama literatūra, dėstomoji dalis, kurią sudaro trys atskiros dalys, aprašančios skirtingus šio referato uždavinius. Pirmoje dalyje stengiamasi papasakoti apie Makso Vėberio gyvenimą ir priežastis paskatinusias autorių parašyti „Protestantiškąją etiką ir kapitalizmo dvasią“, antroje dalyje dėmesys kreipiamas į patį veikalą, jame nagrinėjamas teorijas, protestantizmą ir jo įtaką kapitalizmo formavimuisi, o trečioje referato dėstymo dalyje, aprašoma pagrįsta kritikų nuomonė Makso Vėberio kūriniui. Visose dalyse stengiamasi kuo aiškiau ir išsamiau atsakyti į išsikeltus klausimus ir kuo informatyviau atsakymus pateikti skaitytojui. Referato pabaigoje yra išvados ir literatūros sąrašas.

Šiame referate, norint informatyviai išnagrinėti išsikeltus uždavinius naudojamasi ne vienu mokslinio tipo straipsniu bei knygomis apie patį Maksą Vėberį ir jo tezę. Rašydama šį referatą stengiausi naudotis tik mokslinio tipo knygomis, kadangi norėjau, kad šiame darbe pateikiama informacija būtų patikima ir tikslinga. Viena iš tokių, mano pasirinktų knygų, kurią galėčiau laikyti pirminiu šaltiniu yra paties Makso Vėberio „Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia“1. Šia knyga naudojausi norėdama sužinoti daugiau informacijos, kaip pats Maksas Vėberis yra išdėstęs savo tezės paaiškinimus ir įrodymus. Kitas, taip pat mokslinio tipo kūrinys, kuriuo rėmiausi rašydama šį darbą – „Max Webber ir racionalus pasirinkimas”2. Šis veikalas man ypatingai pravertė rašant trečiąją dėstymo pastraipą, kuriame visas dėmesys yra skiriamas Makso Vėberio tezės kritikai. „Max Webber ir racionalus pasirinkimas“ – ne tik padėjo sužinoti, kokia kritika yra skiriama aptariamajam objektui, tačiau taip pat leido labiau įsigilinti ir į pačią tezės filosofiją. Dar viena knyga, kuri padėjo sužinoti daugiau apie patį Vėberį – „Max Webber an Intelectual Biiography“3. Būtent šioje knygoje sužinojau daugiausiai informacijos apie Vėberio biografiją. Taip pat daug naudingos literatūros suradau ir straipsniuose – „Beyond Lenski: A Critical Review of Recent "Protestant Ethic" Research“4 ir „Apie Baltijos Siciliją ir Lombardiją: postsocialistinės kaitos pasiekimų Baltijos šalyse skirtumai ir priežastys“5, juose puikiai atsispindi kitų autorių nuomonė ir kritika Makso Vėberio tezei ir jos racionaliam paaiškinimui.

1 Max Webber, Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia, Vilnius: Pradai, 1997

2 Zenonas Norkus, Max Webber ir racionalus pasirinkimas, Vilnius: Margi raštai, 2003

3 Fritz Ringe, Max Weber an intelectual biography, Chicago: University of Chicago Press, 2004

4 Gary D. Bouma, Beyond Lenski: A Critical Review of Recent "Protestant Ethic" Research, in Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 12, No. 2 (Jun., 1973), pp. 141-155

5 Zenonas Norkus, Apie Baltijos Siciliją ir Lombardiją: postsocialistinės kaitos pasiekimų Baltijos šalyse skirtumai ir priežastys, in „Politologija“, 2006/1 (41), 71 - 119


Turinys

  • Įvadas3
  • Makso Vėberio biografija ir tezės ištakos5
  • „Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia“ – struktūra ir mintys.7
  • Makso Vėberio tezės kritika9
  • Išvados12
  • Literatūros sąrašas13

Reziumė

Autorius
marija176
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Firmos pelno maksimizavimas monopolinėje rinkoje

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1) suprasti, kokią formą turi firmos parduodamų prekių paklausos kreivė; 2) mokėti apskaičiuoti ir parodyti grafike pelno maksimizavimo požiūriu optimalų monopolisto pasirinkimą:...