Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešojo administravimo sistema

1 atsiliepimas
Autorius:
ĮVADAS

Viešuoju administravimu, kaip valdymo rūšimi, susidomėta XIX a. pabaigoje. XX a. pradžioje viešasis administravimas pradėjo sparčiai vystytis, imta ieškoti tinkamiausio viešojo administravimo modelio, kad būtų pasiekti valdymui keliami reikalavimai, o viešųjų interesų gynimas užtikrintas.
Intensyvus viešojo administravimo teisinis reglamentavimas prasidėjo 1999 metais. Tuo laikotarpiu buvo priimti svarbiausi viešąjį administravimą ir su juo susijusią veiklą reguliuojantys įstatymai: Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, sukurta administracinių teismų sistema ir kt.
Viešasis administravimas dabar Leituvoje yra siejamas su valstybės valdymu, valstybės vykdoma veikla, todėl jis yra glaudžiai susijęs su viešąja teise, t.y. su administracine teise, kurios tikslas yra reguliuoti viešąjį valdymą.
Darbo tipas:
Apimtis:
1934 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SAMPRATA4
  • VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMOS SAMPRATA4
  • LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMA5
  • LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMOS RAIDA5
  • PAGRINDINIAI VEIKSNIAI ĮTAKOJANTYS LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMOS STRUKTŪRĄ IR PROCESUS6
  • VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMOS SANDARA7
  • LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PRINCIPAI9
  • IŠVADOS11
  • Literatūros sąrašas:12

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
daug naudingos informacijos, rašant savo darbą
, 2016-01-21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešojo administravimo sistema Latvijoje
Referatas Viešojo administravimo sistema Latvijoje

Visose valstybėse vykdomos viešojo valdymo reformos, kuriomis valdžia siekia pagerinti padėtį tam tikrose valstybės srityse.

Viešojo administravimo sistema Nyderlandų kalaralystė
Referatas Viešojo administravimo sistema Nyderlandų kalaralystė

Temos aktualumas:Šiandiena neisivaizduojame nei vienos valstybės, kuri neturi savo sukurtos sistemos,kuria remiantis vyksta visas valstybės [...]

Lietuvos viešojo administravimo sistema
Referatas Lietuvos viešojo administravimo sistema

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio [...]

Viešojo administravimo sistema Lenkijoje
Referatas Viešojo administravimo sistema Lenkijoje

Viešojo administravimo sistema tai kiekvienos teisinės valstybės dalis. Skirtingose šalyse taikomi skirtingi viešojo administravimo modeliai.

Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste
Kursinis darbas Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste

Visuomenės dalyvavimas viešajame administravime Lietuvoje įgyvendinamas įvairiais būdais: pavienių asmenų ir interesų grupių veikla, rengiant [...]

Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje
Referatas Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

„Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija“ (A.

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Nyderlandų mokesčių sistema ir viešojo sektoriaus problemos
Kursinis darbas Nyderlandų mokesčių sistema ir viešojo sektoriaus problemos

Temos aktualumas. Olandija kaip ir Lietuva yra Europos sąjungos narė, tačiau jos pragyvenimo lygis yra aukštesnis [...]

Mokesčiai ir mokesčių sistema viešajame sektoriuje
Konspektas Mokesčiai ir mokesčių sistema viešajame sektoriuje

Viešojo sektoriaus pajamų šaltiniai ir jų valdymas.   2.skaidrė (Viešosios pajamos) Viešosios pajamos yra susijęs su klausimu, kas [...]

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Įvadas į viešąjį administravimą
Referatas Įvadas į viešąjį administravimą

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir [...]