Taikomieji mokslai / Inžinerija

Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų vamzdynus) dviejų aukštų namui su rūsiu.

Projektinė pastato šildymo sistemos galia yra reikalinga palaikyti numatytus mikroklimato parametrus pastato patalpose arba visame pastate, esant projektinės aplinkos sąlygoms. Pastato šildymo sistemos galia turi padengti patalpos ar pastato atitvarų, ilginių šiluminių tiltelių šilumos nuostolių ir šilumos nuostolių dėl patalpų vėdinimo, visumą. Namas statomas Ramygaloje, kur šalčiausia penkiadienio temperatūra Qe = -22°C.

Pastate suprojektuota dvivamzdė kolektorinė šildymo sistema. Šildymo sistemos vamzdžiai išvedžiojami po kiekvieno aukšto grindų danga. Atlikus hidraulinius skaičiavimus, parinkti tokie vamzdžių ir stovų skersmenys, kad jais pratekėtų reikiamas vandens debitas ir būtų kuo mažesni slėgio nuostoliai.

Pagal apskaičiuotą projektinę šiluminę galią P = 11620,09W, parinktas dujinis katilas „Protherm 23 Bove“, kurio nominali šiluminė galia yra 10 kW. Taip pat paskaičiuotas išsiplėtimo indo reikiamas tūris, kuris parinktas 3.39 l. Apskaičiuotas reikalingas cirkuliacinis siurblys ir pagal slėgio nuostolius ir debitą parinktas “ GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP-B serija 100“ siurblys, kuris sistemoje sudaro slėgį, reikalingą sušildytam vandeniui iš katilo pernešti į šildymo prietaisus.

Suprojektuota natūrali kanalinė vėdinimo sistema. Aerodinaminiai skaičiavimai atlikti dviem vėdinimo kanalams:  iš pirmo aukšto virtuvės, iš pirmo aukšto katilinės, iš pirmo aukšto tualeto, iš antro aukšto vonios. Kanalų matmenys 140x140.

Šalto vandentiekio įvadas suprojektuotas rūsyje, ten įrengiamas ir vandens apskaitos mazgas. Įvadas įgilintas 1,8m. Atlikus vandentiekio debitų ir tinklo hidraulinius skaičiavimus, nustatyti optimalūs vamzdžių skersmenys ir slėgiai, reikalingi normaliam visų pastate esančių vandens ėmimo čiaupų darbui, didžiausio vartojimo valandą. Sunaudoto vandens kiekiui nustatyti parinktas VG2 20 ES skaitiklis.

Suprojektuotas pastato nuotekų tinklas. Lauko nuotekų tinklas yra įgilintas 1,9 m.. Nuvedamasis tinklas baigiasi kontroliniu šuliniu. Stovas projektuojamas per visus pastato aukštus ir iškeliamas 0,5 m virš stogo. Nuotakai nuo plautuvės, vonios ir nuo išpuodžio jungiami prie stovo.

Grafinėje kursinio projekto dalyje pateikiami kiemo ir lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai pavaizduoti sklypo plane, rūsio, pirmo aukšto ir antro aukšto planai su šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų ir vėdinimo brėžiniais, taip pat pateikiamos šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo aksonometrinės schemos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2887 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS4
 • 2. PASTATO ŠALTO VANDENTIEKIO SISTEMOS PROJEKTAVIMAS5
 • 2.1. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą5
 • 2.2. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas5
 • 2.3. Vandens skaitiklio parinkimas8
 • 3. PASTATO NUOTEKŲ SISTEMOS PROJEKTAVIMAS9
 • 3.1. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą nuotekų sistemą9
 • 4.ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTAVIMAS10
 • 4.1. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas10
 • 4.1.1 Šilumos nuostolių per pastato atitvaras skaičiavimas10
 • 4.1.2. Šilumos nuostolių per ilginius šiluminius tiltelius skaičiavimas11
 • 4.1.3. Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas13
 • 4.3. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas15
 • 5. KATILINĖS PROJEKTAVIMAS16
 • 5.1.Katilo parinkimas16
 • 5.2. Išsiplėtimoindo parinkimas16
 • 5.3. Cirkuliacinio siurblio parinkimas16
 • 6. VĖDINIMO SISTEMOS PROJEKTAVIMAS17
 • 6.1. Aiškinamasis raštas apie projektuojamas vėdinimo sistemas17
 • 6.2. Vėdinimo sistemų parametrų skaičiavimas17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas
Diplominis darbas Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas

Šio darbo užduotis – suprojektuoti šildymo sistemą keturių aukštų administraciniam pastatuiKaune.Remiantis STR “Pastatų [...]

Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas
Diplominis darbas Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas

Baigiamojo darbo objektas, kuriam projektuojamos mikroklimato sistemos – Vilniuje esantis Mokslinių tyrimų centras. Pastatą sudaro [...]

GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS
Diplominis darbas GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

Bakalaurinio darbo užduotis – suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, karštovandentiekio ir vėdinimo) trijų aukštų gyvenamajame [...]

Pastato inžinerinių sistemų montavimo technologija
Kursinis darbas Pastato inžinerinių sistemų montavimo technologija

    Šiuo darbu įvykdėme išsikeltą tikslą, tai montavimo reikalavimų pateikimas montuotojams , jais vadovaudamiesi montuotojai [...]

7 aukštų, 58 butų gyvenamojo pastato vilniuje nuotakyno projektavimas
Diplominis darbas 7 aukštų, 58 butų gyvenamojo pastato vilniuje nuotakyno projektavimas

Naujai projektuojamas 7 aukštų, 58 butų gyvenamasis pastatas, Vilniuje, kuriame projektuojamos šios sistemos. • Buitinė nuotekynė [...]

Vandens tiekimo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią [...]

Įterptinių sistemų projektavimas
Laboratorinis darbas Įterptinių sistemų projektavimas

Darbo tikslas – nuskaityti akselerometro LIS344AL koordinates per analogas-kodas keitiklį. Darbo uždaviniai - susipažinti su [...]

Pastato šilumos nuostoliai ir šildymo sistema
Diplominis darbas Pastato šilumos nuostoliai ir šildymo sistema

Mokesčiai už šilumos energiją sudaro iki 80 % visų būsto energijai skirtų išlaidų, todėl labai [...]

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui
Kursinis darbas Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto [...]

Stabdžių sistemos technologijų projektavimas
Kursinis darbas Stabdžių sistemos technologijų projektavimas

Jeigu materialiam daiktui reikia keisti arba išsaugoti jam būdingą būseną erdvės ar laiko atžvilgiu, jį [...]

Vėdinimo sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vėdinimo sistemų projektavimas

Pirmam ir antram aukštui tiekiamo oro kiekiai yra gan panašūs: . Tiekiamo oro debitų skirtumas [...]

Vandentvarkos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vandentvarkos sistemų projektavimas

Gyvenamajame vienbučiame name projektuojami vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šalintuvo tinklai. Gyvenamasis namas statomas [...]

Šilumos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Šilumos sistemų projektavimas

Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklus šilumos vartotojams.   Darbo uždaviniai:        Vartotojų šilumos poreikių skaičiavimas; Šilumnešio vandens kiekių nustatymas; Šilumos tinklo [...]

Mechatronines sistemos projektavimas
Kursinis darbas Mechatronines sistemos projektavimas

Šio darbo tikslas yra susipažinti su mechatroninių sistemų projektavimo aspektais. Darbo eigoje bus sudaryta elektropneumatinė [...]

Šiuolaikinės automatinės valdymo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Šiuolaikinės automatinės valdymo sistemos projektavimas

            Perinamojo proceso pobūdis priklauso nuo dominuojančių polių, t.y. esančių arčiausiai menamosios ašies. Nuo polių [...]