Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas

20 psl. / 2887 žod.

Ištrauka

Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų vamzdynus) dviejų aukštų namui su rūsiu.

Projektinė pastato šildymo sistemos galia yra reikalinga palaikyti numatytus mikroklimato parametrus pastato patalpose arba visame pastate, esant projektinės aplinkos sąlygoms. Pastato šildymo sistemos galia turi padengti patalpos ar pastato atitvarų, ilginių šiluminių tiltelių šilumos nuostolių ir šilumos nuostolių dėl patalpų vėdinimo, visumą. Namas statomas Ramygaloje, kur šalčiausia penkiadienio temperatūra Qe = -22°C.

Pastate suprojektuota dvivamzdė kolektorinė šildymo sistema. Šildymo sistemos vamzdžiai išvedžiojami po kiekvieno aukšto grindų danga. Atlikus hidraulinius skaičiavimus, parinkti tokie vamzdžių ir stovų skersmenys, kad jais pratekėtų reikiamas vandens debitas ir būtų kuo mažesni slėgio nuostoliai.

Pagal apskaičiuotą projektinę šiluminę galią P = 11620,09W, parinktas dujinis katilas „Protherm 23 Bove“, kurio nominali šiluminė galia yra 10 kW. Taip pat paskaičiuotas išsiplėtimo indo reikiamas tūris, kuris parinktas 3.39 l. Apskaičiuotas reikalingas cirkuliacinis siurblys ir pagal slėgio nuostolius ir debitą parinktas “ GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP-B serija 100“ siurblys, kuris sistemoje sudaro slėgį, reikalingą sušildytam vandeniui iš katilo pernešti į šildymo prietaisus.

Suprojektuota natūrali kanalinė vėdinimo sistema. Aerodinaminiai skaičiavimai atlikti dviem vėdinimo kanalams:  iš pirmo aukšto virtuvės, iš pirmo aukšto katilinės, iš pirmo aukšto tualeto, iš antro aukšto vonios. Kanalų matmenys 140x140.

Šalto vandentiekio įvadas suprojektuotas rūsyje, ten įrengiamas ir vandens apskaitos mazgas. Įvadas įgilintas 1,8m. Atlikus vandentiekio debitų ir tinklo hidraulinius skaičiavimus, nustatyti optimalūs vamzdžių skersmenys ir slėgiai, reikalingi normaliam visų pastate esančių vandens ėmimo čiaupų darbui, didžiausio vartojimo valandą. Sunaudoto vandens kiekiui nustatyti parinktas VG2 20 ES skaitiklis.

Suprojektuotas pastato nuotekų tinklas. Lauko nuotekų tinklas yra įgilintas 1,9 m.. Nuvedamasis tinklas baigiasi kontroliniu šuliniu. Stovas projektuojamas per visus pastato aukštus ir iškeliamas 0,5 m virš stogo. Nuotakai nuo plautuvės, vonios ir nuo išpuodžio jungiami prie stovo.

Grafinėje kursinio projekto dalyje pateikiami kiemo ir lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai pavaizduoti sklypo plane, rūsio, pirmo aukšto ir antro aukšto planai su šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų ir vėdinimo brėžiniais, taip pat pateikiamos šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo aksonometrinės schemos.


Turinys

 • 1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS4
 • 2. PASTATO ŠALTO VANDENTIEKIO SISTEMOS PROJEKTAVIMAS5
 • 2.1. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą5
 • 2.2. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas5
 • 2.3. Vandens skaitiklio parinkimas8
 • 3. PASTATO NUOTEKŲ SISTEMOS PROJEKTAVIMAS9
 • 3.1. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą nuotekų sistemą9
 • 4.ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTAVIMAS10
 • 4.1. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas10
 • 4.1.1 Šilumos nuostolių per pastato atitvaras skaičiavimas10
 • 4.1.2. Šilumos nuostolių per ilginius šiluminius tiltelius skaičiavimas11
 • 4.1.3. Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas13
 • 4.3. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas15
 • 5. KATILINĖS PROJEKTAVIMAS16
 • 5.1.Katilo parinkimas16
 • 5.2. Išsiplėtimoindo parinkimas16
 • 5.3. Cirkuliacinio siurblio parinkimas16
 • 6. VĖDINIMO SISTEMOS PROJEKTAVIMAS17
 • 6.1. Aiškinamasis raštas apie projektuojamas vėdinimo sistemas17
 • 6.2. Vėdinimo sistemų parametrų skaičiavimas17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Reziumė

Autorius
vaida89
Tipas
Referatas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 24, 2018
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Inžinerija Laboratorinis darbas 2012 m. fitka
Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią sistemos schemą (kopijuoti draudžiama); • Apskaičiuoti...

Stabdžių sistemos technologijų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2013 m. moo bot
Jeigu materialiam daiktui reikia keisti arba išsaugoti jam būdingą būseną erdvės ar laiko atžvilgiu, jį turi veikti jėgų sistema. Automobiliai, veždami keleivius ar...

Pastato inžinerinių sistemų montavimo technologija

Inžinerija Kursinis darbas 2016 m. pizdec117
Šiuo darbu įvykdėme išsikeltą tikslą, tai montavimo reikalavimų pateikimas montuotojams , jais vadovaudamiesi montuotojai galėtų sumontuoti šias sistemas(vandentiekio, nuotakyno, šildymo, vėdinimo).

Vėdinimo sistemų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2014 m. pizdec117
Metinės šilumos ir elektros energijos vedinimo sistemai išlaidos yra suskaičiuotos neatsižvelgiant į elektros sąnaudas traukos spintos darbui. Kadangi skaičiavimu metu traukos spintą nebuvo...

Vandentvarkos sistemų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2014 m. pizdec117
Atlikant šį darbą išmokau projektuoti pastato vandentiekio sistemas. Parinkau reikiamas vartojamas vandens normas. Išmokau paskaičiuoti vandens reikiamus debitus. Atlikau sistemų hidraulinius skaičiavimus ir...

Šilumos sistemų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2015 m. pizdec117
Tikslui pasiekti reikia atlikti skaičiavimus: Vartotojų šilumos poreikių, termofikacinio vendens kiekio, hidraulinio šilumos tinklo, vamzdynų šiluminių pailgėjimų kompencacijos ir vamzdynų šilumos nuostolių skaičiavimu,...